Post entry

Expres2ion: Överlägset covid-vaccin som kan erövra boostermarknaden och tredje världen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Covid-vaccinet ABNCoV2 har hittills redovisat den bästa data någonsin jämfört med alla godkända/icke godkända covid-vaccin. Vaccinet har en mycket sällsynt säkerhetsprofil med inga till milda biverkningar i kombination med extremt hög neutralisering av covid-19 viruset och dess mutationer. Mycket pekar på att ABNCoV2 kan bli en dominerande kandidat på booster-marknaden, men framförallt en potentiell lösning för att vaccinera tredje världen tack vare dess värmebeständighet, låga produktionskostnader utan adjuvans och breda skydd. ABNCoV2 förväntas att nå marknaden redan under Q1 2022 med hjälp av nödgodkännande och deras stöd från danska regeringen.

Covid-vaccinet (ABNCoV2)

ExpreS2ion Biotech Holding (EXPRS2) har från pandemins start utvecklat ett covid-vaccin genom deras joint venture företag AdaptVac. Vaccinet heter ABNCoV2 som använder sig av en cVLP-teknik, vilket i korta drag skapar kopior av covid-viruset utan innehåll (genetiskt material). Med andra ord så är skapas "fake" covid-celler som inte har någon möjlighet att duplicera sig, men aktiverar kroppens immunförsvar och bildar antikroppar. Joint venture företaget AdaptVac har varit ansvariga för fas 1/2a, men utlicensierat vaccinet till det danska läkemedelsbolaget Bavarian Nordic för fas 2b, fas 3 samt produktion och distribuering.

ABNCoV2 är utan tvekan en av de bästa, om inte den bästa, covid-vaccin kandidaten i världen just nu - med möjligheten att ta en del av booster-marknaden och resten av den ovaccinerade världen (speciellt tropiska platser som t.ex. Afrika) eftersom vaccinet är stabilt upp till 49°C under tre månaders tid [2]. I första fasen på människor visar ABNCoV2 ett 12 gånger bättre antikroppssvar än en covid-infektion, vilket motsvarar 3 gånger bättre resultat än de ledande mRNA-vaccinen på marknaden. ABNCoV2 visar även ingen reduktion i neutralisering för delta och beta-varianten och har en enastående säkerhetsprofil [5]. Forskarna tror även att vaccinet kommer ha en durabilitet i flera års tid [1]. Risken att projektet misslyckas har minskat avsevärt med positiva fas 1/2a resultat och säkrad fas 3 finansiering.

Låter detta för bra för att vara sant? Det är det inte!

Pre-kliniskt (2020)

ABNCoV2 har sedan start haft extremt bra resultat på möss och apor med över 50 gånger bättre antikroppssvar jämfört med en covid-infektion (human convalescent sera), se bild nedan [3]:

Som många av oss vet räcker det inte med att bevisa vaccinets effekt i djur, det ska även uppvisas hos människor. I mars 2021 påbörjades en fas 1/2a studie i Holland som ett första steg för att säkerställa att dessa enastående resultat också uppvisas hos människor. I studien ingick 42 friska individer med uppgift att utvärdera bieffekter och effektiviteten för olika doserings-nivåer (från 6 till 70 mikrogram) [4]. Det utfördes även en in-vitro analys för att se om effekten avtog för de olika covid mutationerna (alpha, beta och delta). I augusti kom de första resultaten tillbaka, och de var minst sagt häpnadsväckande!

Fas 1/2a resultat

Den 9e augusti i år publicerades de första resultaten från fas 1/2a studien, dessa resultat inkluderade dock endast doseringar upp till 25 mikrogram (resterande doseringar kommer att publiceras under Q4 i år).

Resultatet på 25 mikrogram doserna visade att ABNCoV2 hade [5,6]:

 • 12 gånger högre neutralisering av covid-viruset jämfört med en individ som haft en covid-infektion.
 • 3 gånger bättre resultat än de nuvarande ledande mRNA-vaccinen på marknaden.
 • Ingen minskning av neutraliseringskapacitet mot Alpha- eller Delta-varianten. Detta är 6-16 gånger bättre än nuvarande godkända vaccin.
 • Inga bieffekter (som högst mild huvudvärk).

Det framgick också att ingen adjuvans användes till de högre doseringarna eftersom vaccinet i sig är så effektivt, vilket är unikt då detta både minskar bieffekterna och sänker produktionskostnaden [5].

Nedan ser ni en slide från Bavarian Nordics Q2 presentation, som visar ett stigande antikroppsresultat i takt med att doseringerna blir större (till vänster) [6]:

Nästa steg är att rapportera resultaten för 50 respektive 70 mikrogram doserna (ej med i bilden ovan). Dessa resultat förväntas att publiceras under Q4, vilket kommer bli otroligt intressant då de potentiellt kan visa på ännu bättre data.

Fas 2b

I slutet av augusti påbörjades fas 2b i Tyskland på 210 individer för att utvärdera hur ABNCoV2 kommer fungera som en booster (1 dos) på människor som haft en covid-infektion eller redan tagit annat covid-vaccin. Studien ska även fortsätta att utvärdera hur ABNCoV2 fungerar som en vanlig 2 dos vaccination, se bild nedan [6,7]:

Doseringen som används i den här studien är 100 mikrogram, vilket är möjligt tack vare den sällsynta säkerhetsprofilen som vaccinet besitter med nästan inga biverkningar tillsammans med ett mycket högt antikroppssvar [6,7]. Kom då ihåg att en 25 mikrogram dos från fas 1/2a gav 3 gånger bättre skydd än mRNA vaccin! Det ger en uppfattning om vilken otrolig stark booster ABNCoV2 kan bli då en 100 mikrogram dos är 4 gånger så stor. Resultaten förväntas att publiceras under Q4 i år.

Kommande Fas 3

I augusti månad stod det klart att danska regeringen (med godkännande från EU) finansierar kommande fas 3 med 800 miljoner danska kronor. Fas 3 förväntas starta i början av 2022 med en mindre studie på cirka 4000 individer [8]. Detta möjliggör ett nödgodkännande under Q1 2022, vilket möjliggör en försäljningsstart [2]. Produktionen av ABNCoV2 kommer skalas upp parallellt under fas 2, se bild [6]:

Covid-vaccin marknaden

Oavsett om man vill tro det eller ej så är covid är här för att stanna. Boostermarknaden förväntas vara värd över 1500 miljarder kronor fram tills 2025 [11], vilket innebär att Expres2ions best-in-class vaccin (som kan komma ut på marknaden i början av 2022) har flera år av stora försäljningsmöjligheter. ABNCoV2 har än så länge visat upp den bästa covid-vaccin data någonsin [6], så frågan är vem som inte kommer vilja ha en påfyllningsdos av detta unika vaccin? Efter 2025 kommer inte heller covid-marknaden att försvinna utan analyser sträcker sig inte längre då det blir för svårt att spå så långt framåt i tiden. Enligt WHO kommer covid-viruset i slutändan konvergera till ett liknande scenario som vi idag ser med den årliga influensan, d.v.s. att sjukdomen alltid kommer leva kvar med oss [12].

I dagsläget är drygt 40% av världens befolkning vaccinerad med en dos mot covid-19, notera dock att av dessa är endast 2% från låginkomstländer [10]. Detta beror dels att rika länder har råd att köpa vaccin, men även att nuvarande mRNA-vaccin inte är lämpliga att fraktas till tropiska länder då de kräver mellan -20°C till -70°C under och kan endast förvaras i ett fåtal timmar i rumstemperaturer [14]. Vaccin som t.ex. Pfizer kräver bra och stabila vägar eftersom vaccinet inte tål att bli för mycket skakade under frakten [15]. ABNCoV2 kan vara lösningen på detta logistiska problem då de har bevisats kunna förvaras i 49°C upp till 3 månaders tid utan någon reduktion av effektivitet eller durabilitet [1,2].

Forskning visar att effekten hos vaccinerade går neråt och mutationer (som t.ex. Delta) klarar bättre av att ta sig igenom immunförsvaret vilket har bidragit till att en mycket högre grad av flockimmunitet krävs nu än vad det gjorde för original Wuhan-viruset [9]. Därav är det också extra viktigt med andra generationens covid-vaccin som kan stå emot mutationer. ABNCoV2 uppvisade ingen reduktion mot Delta- och Beta-varianten, vilket är 6-16 gånger bättre resultat än nuvarande vaccin på marknaden [6].

Intäkter & Värdering

Som beskrivet i början har vaccinet licensieras ut från Expres2ions joint venture AdaptVac till det danska läkemedelsbolaget Bavarian Nordic (som sköter om fas 2b, fas 3, produktion, distribuering och allt däremellan). Detta betyder att Bavarian Nordic kommer dela ut royalties och milestones till AdaptVac, som Expres2ion i sin tur får ta del av.

Nedan i bilden ser ni till vänster vad AdaptVac får av Bavarian Nordic och till höger ser ni vad Expres2ion får av AdaptVac [2]:

I korta drag ser värdeflödet ut så här:

 • AdaptVac får 10% av Bavarians intäkter från vaccinet och expres2ion 11% av Adaptvacs intäkter från vaccinet, vilket motsvarar 1,1% av de totala intäkterna. Då går alltså 1,1% av försäljningen rätt in i Expres2ions kassa + upp till 20 miljoner i milestones (analysguidens procentsatser).
 • Men den absolut största värdedrivaren är att Expres2ion äger 34% av AdaptVac (notera att detta är markerat i fet stil i bilden ovan också från VDn Bents presentation).

Så vad betyder detta för Expres2ion i slutändan? Här kommer ett rimligt scenario:

I Analysguidens huvudscenario antas en försäljning om 663 miljoner covid-doser med kostnaden 20 EURO styck (vi översätter det till 200kr för enkelhetens skull) [13]. Detta skulle ge Bavarian Nordic en försäljning på 132 miljarder kronor.

Adaptvac får 10% av detta (analysguidens procentsats) vilket motsvarar 13,2 miljarder kronor i intäkter + 1,4 miljarder kronor i milestones så totalt 14,6 miljarder i intäkter.

Expres2ion får 11% av AdaptVacs royalties (analysguidens procentsats) vilket motsvarar 1,3 miljarder i intäkter till kassan. Utöver detta så äger Expres2ion 34% av AdaptVac, vilket med 1 i P/E-tal (d.v.s. värdering endast till kassan) är värt 5 miljarder kronor. Det finns ju däremot inget företag som värderas till 1 i P/E-tal (men o andra sidan är covid-19 väldigt volatil) så säg ett blygsamt P/E-tal på 3 för AdaptVac, vilket hade resulterat i att Expres2ions 34% ägarskap av AdaptVac är värt ca 15 miljarder. Självklart får man räkna in burn-rate och kostnader i sammanhanget också, men detta blir minimalt i det stora hela.

Detta hade motsvarat en kurs på 482kr (nuvarande kurs runt 40kr) så potentialen är ENORM från dessa nivåer.

Men vaccinet är inte på marknaden ännu, så vad borde dagens värdering ligga på? Enligt VDn Bent från presentationen under Aktiedagen den 7e september i år så är endast ABNCoV2 + AdaptVac värt någonstans mellan 1,3 - 2,6 miljarder kronor. Notera dock att analyserna från Aktieguiden och Pareto, som ligger i botten med värdering på runt 1,3 miljarder, gjordes innan finansieringen av fas 3 blev säkrad från danska staten [16]. Institutioner/banker som Nordea och Danske Bank har däremot en betydligt högre värderingar på ca 2,5 miljarder. Se bild nedan [2]:

Sedan får man inte glömma att Expres2ion har flera andra projekt i pipen som t.ex. ett mycket lovande Bröstcancer-vaccin (ägande till 100%) med en årlig marknad på över 100 miljarder kronor. Utöver detta finns det även malaria- och influensavaccin samt Expres2ions tekniska plattform. Enligt Pareto värderas dessa övriga projekt tillsammans med plattformen till drygt 0,6 miljarder [3], vilket totalt med ABNCoV2 + AdaptVac blir ett spann på 1,9 - 3,2 miljarder kronor (64kr - 109kr per aktie) med en snitt riktkurs på 85kr per aktie.

Låt mig upprepa att Expres2ion värderas till 1,4 miljarder (47kr per aktie) i dagsläget. Lyckas covid-vaccinet kommer vi självklart att se ännu högre riktkurser och Expres2ion kommer helt plötsligt kunna stå på egna ben med en potentiell miljardkassa. Detta betyder att de själva kan börja finansiera sin vaccinforskning utan att vara beroende av andra större läkemedelsbolag, vilket är en ytterst ovanlig och fantastisk möjlighet för ett litet bolag som Expres2ion!

Om jag har fångat ditt intresse rekommenderar jag att kolla på den här videon från 7e september 2021 där VDn Bent går igenom bolaget och deras best-in-class covid-vaccin: https://www.youtube.com/watch?v=Nyz-lcQXP7k

Detta är min egen analys och jag är personligt investerad i aktien. Läs på själva, förstå potentialen och ta egna beslut! Med reservering för eventuella felskrivningar i artikeln.

Källor

 1. Illustrerad Vetenskap (2021): https://illvet.se/medicin/sjukdomar/nytt-vaccin-ska-skydda-i-tre-aar-aven-mot-mutationer
 2. Presentation på Aktiedagen (2021): https://www.youtube.com/watch?v=Nyz-lcQXP7k
 3. Paretos analys på Expres2ion (2021): https://investor.expres2ionbio.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-24-Pareto-Rights-to-the-COVID-19-Challenge-Initiation-EN.pdf
 4. Fas 1/2a kliniska studie (2021): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04839146
 5. PM om resultat från Fas 1/2a (2021): https://news.cision.com/expres2ion-biotechnologies/r/positive-safety-and-efficacy-outcome-of-the-covid-19-clinical-phase-i-ii-study-for-the-abncov2-vacci,c3393447
 6. Bavarian Nordics Q2 presentation (2021): https://www.youtube.com/watch?v=NLR_UIPeWtg&t=1739s
 7. PM om start av fas 2b (2021): https://news.cision.com/expres2ion-biotechnologies/r/covid-19-phase-ii-clinical-trial-initiated-to-evaluate-abncov2-as-a-booster-vaccine,c3401213
 8. PM om finansiering av fas 3 (2021): https://news.cision.com/expres2ion-biotechnologies/r/the-abncov2-covid-19-vaccine-program-receives-up-to-dkk-800-million-from-the-danish-ministry-of-heal,c3401562
 9. McKinsey - When will the pandemic end? (2021): https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/when-will-the-covid-19-pandemic-end
 10. Our world in data - Currently vaccination rate (2021): https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
 11. Reuters - Booster market predictions (2021): https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/world-spend-157-billion-covid-19-vaccines-through-2025-report-2021-04-29/
 12. CNBC - WHO future of Covid (2021): https://www.cnbc.com/2021/09/07/who-says-covid-is-here-to-stay-as-hopes-for-eradicating-the-virus-diminish.html
 13. Analysguidens analys på Expres2ion (2021): https://investor.expres2ionbio.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-23-Analysguiden-Funding-still-pending-EN.pdf
 14. Corona-vaccin roll out problems: https://www.science.org/news/2020/11/temperature-concerns-could-slow-rollout-new-coronavirus-vaccines
 15. Pfizer skakproblem: https://www.dn.se/sverige/pfizers-vaccin-kan-tappa-effekt-vid-minsta-skakning/
 16. PM om analyser före finansiering: https://news.cision.com/expres2ion-biotechnologies/r/pareto-securities-and-analysguiden-publish-research-reports-with-increased-price-targets-of-sek-68-a,c3403201

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?