Post entry

Dagens finger - Black Jack 21

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Årets 21:a blogginlägg om Fingerprint Cards innehåller intressant information från företagets VD och avslöjar dessutom att överraskande affärsmöjligheter dykt upp som kan ge aktieägarna en rejäl högvinst.

Jag har under de senaste veckorna varit särskilt aktiv i min research angående det genombrott som nu sker inom biometribranschen, i synnerhet då inom mobilsektorn. Jag har fått info från företag, branschkunniga och journalister varför jag nu är rätt övertygad om att vi verkligen befinner oss i början av ett paradigmskifte. Allt starkare signaler talar för att fingeravtryck kommer att ersätta lösenord och PIN-koder, ge snabbare access till olika applikationer och framförallt höja säkerheten i allt fler konsumentelektronikvaror.

Apple förväntas naturligtvis bli dragloket tack vare att nästa version av iPhone, sannolikt då iPhone 5S, spås innehålla en integrerad fingeravläsare, vars lansering sannolikt är senarelagd till augusti/september. Vi kan därmed räkna med att det stora fyrverkeriet börjar i höst när tekniken för fingerigenkänning och dess fördelar pryder löpsedlarna.

Enligt källor ligger inte Samsung långt efter och deras ambitioner är stora då de eftersträvar att integrera fingersensorer i samtliga high end-modeller under nästa år, t o m i mid end-segmentet. Vi talar alltså om enorma volymer och därmed också möjligheter för utvecklarna av fingersensorer. Här ligger Fingerprint Cards i vinnarspåret tack vare att företaget i år vunnit samtliga annonserade Design Win vilket bekräftar att deras teknik är av absolut toppklass.

Jag har också funnit information som indikerar att Microsoft fr o m nästa år vill ha en sensor i Windows-knappen kopplat till Windows Biometric Framework. Med tanke på antalet Windows-enheter på marknaden är informationen av rätt stor kaliber.

Till stor fördel är också att Fingerprint Cards huvudkonkurrent Validity anser kapacitiva fingersensorer under glas som en stor utmaning och bedömer att det kommer att dröja 1-2 år innan de har utvecklat en optimal lösning. I rapporten tydliggör dock Fingerprint att deras kiselbaserade pixelmatris har den mottagarprestanda som krävs och som Validity:s teknik saknar. Därmed kan vi troligtvis räkna med att FPC kommer att vara först ut på banan när vi får bevittna fingersensorer placerade under glas i smartphones vilket t ex innebär att läsaren inte överhuvudtaget äventyrar telefonens design.

Via en telefonintervju har jag även varit i kontakt med Fingerprint Cards VD, Johan Carlström. Han är övertygad om att fingersensorer nu kommer att bli lika vanliga i mobilen som kamera och stor pekskärm är idag samt avslöjar att intresset nu är så högt att FPC kan tvingas tacka nej till projekt. Johans framtidsvision är att bygga ett världsledande företag med ledande teknik, marknadsandelar och miljardomsättning 2015.

Det är dock värt att påpeka att företagsledare i allmänhet har som uppgift att vara visionärer och att ribban inte alltför sällan ställs på ouppnåeliga nivåer. Å andra sidan har FPC anställt telekomrävar som Thomas Rex och Jörgen Lantto som knappast skulle ta anställning i ett gärdsgårdsföretag på Small Cap-listan om det inte fanns tillräckligt med potential för att skriva historia. Det är nämligen i historieböckerna vi ser fotavtrycken från dessa meriterade herrar tack vare deras tidigare nyckelpositioner hos bl a Ericsson.

Vi kan dock inte ta för givet att biometrin nu kommer att bli en standardkomponent men däremot kan vi med stor sannolikhet räkna med att de flesta mobiltillverkare nu kommer att lansera produkter med tekniken och att vi kommer att få uppleva en inledande period med stort intresse - från branschaktörer, media, konsumenter och förhoppningsvis aktiemarknaden. Huruvida perioden blir temporär eller långvarig beror i slutändan på hur väl teknologin och dess fördelar mottas av oss användare. Det finns nämligen ingen spåkula i världen som idag visar facit varför aktien inte är riskfri att äga. Det är värt att tänka på detta om du bländas av VD:s visioner. Fingerprint Cards har dock med aviserade Design Win visat att det nu hettar till rejält och kvartalsrapporten för det första kvartalet signalerar också att stora framgångar är på väg att uppenbara sig, åtminstone på kort- och medellång sikt.

Företaget har nu skruvat upp bedömningen kring andelen fingersensorer i smartphones samt tablets och estimerar att 40 procent kommer att vara försedda med tekniken under nästa år och hela 60 procent under 2015. Exklusive Apple siktar FPC på en marknadsandel på 60 respektive 50 procent under 2014 och 2015. Dessutom gör företaget bedömningen att minst sex och sannolikt nio av de tio största tillverkarna, antingen kommer att ha lanserat en mobil med fingersensor eller ha ett pågående projekt vid kommande årsskifte. VD bekräftar via telefonintervjun att ”pågående projekt” inte gäller enbart bedömningen om design-in utan verkligen Design Win, alltså att tekniken väljs ut till en specifik modell. Vi kan därmed se fram emot ett fortsatt starkt nyhetsflöde.

I rapporten varnas dock för att en Design Win inte nödvändigtvis alltid leder till att lanseringen fullföljs. Enligt Carlström kan detta inträffa på den asiatiska marknaden där det främst i Japan är mobiloperatörer som beställer och lanserar telefonmodeller, där operatörernas strategibyten kan äventyra ett produktsläpp, vilket kan resultera i en försenad lansering eller i sällsynta fall att mobilen aldrig släpps. Det är alltså klokt att inte räkna med att alla kommunicerade Design Win kommer att nå mållinjen upp på försäljningshyllorna. Den uppjusterade prognosen lockar dock till en vägledande räkneövning för att få ett hum om framtida aktiekursutveckling.

IDC spår att antalet sålda smartphones och tablets i år kommer att uppgå till ca 1,1 miljarder enheter. Därmed kan vi troligtvis räkna med ca 1,3 miljarder enheter under 2014. Min slutsats efter bl a telefonintervjun är att priset på linjesensortekniken i BTP:n, alltså till CrucialTec:s styrplatta, ligger på över 70 cent med en initial bruttomarginal bortåt 80 procent. För linjesensorn som FPC marknadsför själva är bedömningen ett genomsnittspris på 2 USD med en bruttomarginal på över 50 procent, en prisnivå jag erfar kommer att bestå under en tid framåt. Enligt VD är det främst kinesiska Tier 2-tillverkare som är intresserade av linjesensorn varför sannolikt en klar majoritet av försäljningen kommer att bestå av linjesensortekniken till BTP:n.

Av 1,3 miljarder enheter kommer sannolikt minst 15 procent härstamma från Apple. Det motsvarar 195 miljoner enheter av de 40 procent som FPC bedömer att kommer att vara försedda med fingersensorer under nästa år. Kvar finns 325 miljoner där en 60-procentig marknadsandel motsvarar 195 miljoner enheter. Räknar vi då med att 90 procent skulle omfatta BTP:n till ett pris av 70 cent och ett pris på 1,5 USD för linjesensorn talar vi om försäljningssiffror på omkring 1 000 Mkr.

Från nuvarande försäljningsnivå är detta naturligtvis ett sjumilakliv av större mått men samtidigt är det oerhört mycket som påverkar, bl a modellers försäljningsframgångar, lanseringsdatum och konkurrensen där det dock endast idag är Validity som kan utmana företaget när det gäller kapacitiva fingersensorer. VD verkar dock inte särskilt orolig över den amerikanske konkurrenten.”I Kina och Japan har vi hittills inte märkt av Validity”, säger Carlström angående konkurrensen på bl a världens största marknad för smarta telefoner(Kina), där det i år förväntas säljas 430 miljoner enheter och där förmodligen inhemska varumärken kommer att erövra större marknadsandelar. Jag förväntar mig därför att Fingerprint Cards kommer att fortsätta totaldominera bland de kinesiska aktörerna och i Japan, vilket givetvis också kommer att underlätta för bolaget att nå prognoserna.

En marknadsandel på 60 procent, beräknat på antalet lanserade telefoner och tablets under 2014, innebär dock inte att volymerna landar enbart i nästa års omsättning, utan en stor del kommer givetvis att spilla över till 2015. Detta innebär kanske en försäljning på 500 Mkr i 2014 och 1 500 Mkr i 2015-års bokslut tack vare att marknadspenetrationen då bedöms nå 60 procent. Tack vare den explosiva tillväxttakten lär också kostnadsökningarna bli akterseglade trots att vi kan räkna med t ex massiva nyanställningar, ökade utvecklingsprojekt m.m. Med den goda lönsamheten för linjesensortekniken till BTP:n skissar jag på en nettovinst på 375 Mkr för 2015. Leker vi då med vinstmultiplar och applicerar ett p/e-tal på 15 får vi en målkurs på ca 100 kronor, alltså en uppsida på ca 200 procent. Får vi dock indikationer på att försäljningen och vinsten är på väg att nå ovanstående beräkningar kan vi dock anta att aktiemarknaden kommer att applicera väsentligt högre p/e-tal tack vare den skyhöga tillväxten.

Nu går det givetvis att grubbla på huruvida detta är blygsamt eller tokoffensivt. Avgörande blir sannolikt datumet när Apple lanserar en iPhone med tekniken vilket givetvis kan skjutas framåt i tiden och påverka lanseringstakten av smartphones med fingersensorer hos övriga aktörer.

Det vi däremot bör beakta är att beräkningen enbart gäller smartphones och surfplattor. FPC estimerar att över 1,5 miljarder produkter för konsumentelektronik kommer att inneha fingersensorer under 2015. Detta innebär, att utöver smartphones och tablets, bedöms minst 600 miljoner enheter inom andra applikationsområden säljas med fingersensorer. Det kan t ex röra sig om fjärrkontroller, som det årligen säljs ca 400 miljoner exemplar av, eller laptops, usb-nycklar, kameror samt spelkontroller.

Därutöver finns areasensorn vars marknadspris idag, enligt VD, ligger på 12-14 USD. Carlström är dock försiktig avseende areasensorn till de nationella ID-projekten i bl a Indien och Kina som jag tidigare haft stora förväntningar kring.”Det är i dagsläget svårt att bedöma hur stor del av läsarna som kommer att vara kapacitiva. Vi tror att det främst kommer att röra sig om de läsare som blir mobila och därmed 10-20 procent av det totala behovet. Registreringen har börjat men det är svårt att uppskatta när efterfrågan av läsare tar fart och vi kommer inte att ta fram skräddarsydda sensorer innan vi ser att volymerna finns.”, säger VD.

Vi kan därför tona ner förväntningarna om större genombrott relaterade till de nationella ID-projekt som nu sjösätts. Däremot avslöjar Carlström att det idag existerar Tier 1-mobiltillverkare som visat intresse för att lansera telefonmodeller med en areasensor. Det har jag tidigare bedömt som möjligt eftersom det idag på marknaden finns tablets och ruggade telefoner med areasensorer. FPC arbetar också med att ta fram en mindre areasensor vilket skulle kunna vara en lämpligare variant för smartphones och tablets än nuvarande storlek.

Jag räknar dock med att det finns tillräckligt med stora projekt i kulisserna för att underhålla bolaget framöver då sannolikt samtliga aktörer förbereder sig för att ett storskaligt genombrott för fingersensor-tekniken eventuellt skall ske. Ett av de mest spännande i XXL-storlek är naturligtvis Samsung tack vare deras dominans på smartphonemarknaden.”Vi tror att Samsung på grund av sin storlek kommer att eftersträva konkurrens och välja flera leverantörer”, säger Carlström. Vi kan således räkna med att dörren är öppen till mobiljätten men att prispressen kommer att vara större på den koreanska halvön.

Slutsatsen är givetvis att läget idag är extraordinärt spännande och samtidigt extremt svårutsägbart om vi blickar framåt mot 2015 och dessutom blandar in andra applikationsområden i beräkningarna. Många projekt lär igångsättas men vi kan också räkna med att inte alla når mållinjen eller att projekt förskjuts i tiden. VD avslöjar t ex att det går trögt med den Tier 1-tillverkare som FPC i slutet av 2011 tecknade ett ramavtal med. Detta omkullkastar bl a min teori att debutmodellen som spås lanseras under innevarande kvartal kommer att vara en modell från Sony Mobile. Det är således troligtvis en annan japansk tillverkare som kommer att avslöja sig om några veckor, gissningsvis då Sharp eller Fujitsu. Den annonserade kvintetten av Design Win skulle t ex Fujitsu kunna ligga bakom tack vare att mobilproducenten historiskt sett lanserat överlägset flest modeller med fingersensorer(ca 30 st). Den senaste vunna Design Win från en kinesisk Tier 2-tillverkare tror jag är Yulong vars varumärke Coolpad sannolikt kommer att klättra på popularitetslistorna och eventuellt medföra att vi snart finner fyra kineser bland tio-i-topp.

Avslutningsvis uppkommer frågan huruvida det är en vinst eller en högvinst som väntar aktieägarna. En nitlott har jag synnerligen svårt att tro 2015-års dragning visar. Det som är väldigt uppenbart är att Fingerprint Cards, just nu, befinner sig i möjligheternas land och kan tack vare deras unika positionering i marknaden därmed också klassas som ett solklart uppköpsobjekt.”Vi har märkt ett ökat intresse för vad vi gör sedan Apple förvärvade Authentec. Jag är övertygad om att vi skulle ha blivit uppköpta om marknadsvärdet fortfarande låg kring en halv miljard” säger VD när jag slutligen tar upp frågan i min telefonintervju.

Aktien tycks dock nu te sig oberörd till nya annonserade Design Win. Det är alltid ett orosmoment men knappast alarmerande då ingenting idag tyder på att nyhetsflödet kommer att avmattas. Vi har nu sannolikt att vänta orders till tidigare kommunicerade Design Win, nya DW, lanseringar samt förmodligen avslöjanden om nya partnerskap. Jag har svårt att tro att denna armada av förväntade nyheter kommer att blockera en kursuppgång.

Fingerprint Cards är i dagsläget ett av börsens mest spännande bolag och har sannolikt ögonen på sig från större aktörer. När väl telefonerna är ute på marknaden och Apple hyllats för sina innovationer ser jag stor risk för att Qualcomm, Microsoft eller någon mobiljätte slukar företaget. Aktien är definitivt värd en chanspost och spekulativt intressant att öka exponeringen mot inför Apple:s annonsering av iPhone 5S.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?