Post entry

Gabather AB

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gabather har framgångsrikt slutfört Fas 1b

Gabather har nu genomfört sin efterlängtade fas 1b studie med sin läkemedelskandidat gt-002 för psykisk ohälsa.

Enligt bolaget är resultatet ”framgångsrikt” och gt-002 påvisar sig ha mycket goda egenskaper

VD kommenterar: Vi gläds åt det positiva utfallet från denna kliniska fas1b studie med GT-002. Resultatet utgör en viktig nyckelfaktor inför den fortsatta kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat som har potential att förbättra behandlingen av en rad patientgrupper med psykisk ohälsa", säger Michael-Robin Witt, vd för Gabather.

nu väntar en spännande framtid För gabather med en kommande fas 2 mot en mångmiljard marknad och partnerskap

Räknar man på smallcaps analys från 2015 med dagens parametrar blir resultatet följande.

"Ett snitt av bolagen i vår jämförelse i fas I-II motsvarar ett värde på 5200 MSEK. Om vi använder den historiska sannolikheten för ett psykofarma att gå från fas I till fas III (62,7 % x 34,4 % = 21,6%) och justerar det med 2/3 för preklinisk fas ger det en justerad sannolikhet på 14,4 % för ”proof of concept”. Om vi räknar med fyra år till proof of concept ger det en riskjusterad relativvärdering på (14,4 % x 5200)/1,164^4 MSEK = 408 MSEK eller 42,5 SEK per aktie idag. Med 40 %ig utspädning motsvarar det 25,1 SEK per aktie.”

Så, vad händer om vi räknar med dagens förutsättningar med fas 1 avklarad? Räknar med ett år kvar till PoC. Sannolikhet att klara fas 2: 34,4%. 

**Med samma formel som Smallcap använde så blir det alltså så här:

(34,4 % x 5200)/1,164 MSEK = 1536,77 MKR

Det finns idag 13 403 272 aktier. Det ger då en aktiekurs i dagsläget på 114,65.**

(Optionerna som tillkommer nästa år är ej medräknade).

Ett av börsens just nu mest undervärderade bolag helt enkelt. Väl mött!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?