Post entry

Gabather: Stark köprekommendation utfärdas

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

WolfofSweden deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm följt av ett personligt möte tillsammans med CEO Junno & CSO Nielsen. Om Gabather levererar ett starkt resultat från pågående toxikologiska studier av det anti-psykotiska preparatet GT-002 har vi en stor belöning att inhämta: Then you will be able to buy a Rolls Royce. You should seriously join the company; It’s a good advice”. Gabather står nu inför ett potentiellt medicinskt genombrott som kommer att revolutionera CNS området.

Min investeringsfilosofi har alltid varit inriktad mot unik metod med rätt marknad avseende potentiell storlek. Detta kopplat till erfaren ledning, starka patent samt möjligheter till större utlicensiering eller förvärv av ett bolags verksamhet. Placeringshorisonten ofta långfristig.

>>> OM GABATHER

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers tre fokusområden. Huvudtillgångarna i Gabather är två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazoloderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med GabaA- receptorkomplexet. Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel.

Bolaget utvecklar alltså läkemedelskandidater inom flera områden med stor adresserbar marknad. Gabather särskiljer sig dessutom mot resten av ”forskningsbolagen” listade på Aktietorget & First North.

Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

>>> 3-5 ÅRS LÄKEMEDELSUTVECKLING KOMPRIMERAT TILL 1 ÅR

 • Bolaget har idag fem läkemedelskandidater under utveckling. Med de resultat som bolaget hittills tagit fram så har GT-002 visat extremt lovande resultat för anti-psykotisk behandling och GT-001 för ångestbehandling. Dessa är de mest löftesrika projekten i dagsläget. GT-002 har valts som kandidat inför FDA-godkännande (kliniska studier).

 • Bolaget har kommunicerat att substanserna penetrerar blodhjärn-barriären. Viktigt för läkemedel som ska adressera sjukdomar i CNS (centrala nervsystemet) är att de kan administreras i kroppen och nå hjärnan. Som skydd för hjärnan emot skadliga substanser verkar blod-hjärnbarriären.

 • Gabather har givet CSO Nielsens tidigare kontaktnät upprättat värdefulla allianser med flera ledande medicinska fakulteter samt universitet. Professor Norio Akaike, Kumamoto Health Science University samt School of Medical Science, University of New South Wales. Forskningsuppdragen har resulterat i en stor trigger och genombrott med addering av ett nytt produktsegment, den antipsykotiska-produkten GT-002.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=75482

 • Bolagets starka pre-kliniska resultat motsvarar en portfölj som kan ta 3-5 år att utveckla.

”Det har varit en fantastisk resa och jag är oerhört glad över den situation vi befinner i oss nu”

Bert Junno på Stora Aktiedagen, Stockholm.

>>> LANSERAT OPTIONSPROGRAM: BÄDDAT FÖR INTERNATIONELL AFFÄR?

CEO Bert Junno har tidigare gjort insiderköp samt upprättat ett optionsprogram för att premiera framgång samt eventuellt förvärv av Gabather:

”För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller Bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är noterade ska samtliga 180 000 personaloptioner anses intjänade vid den tidpunkt då aktieägaren tillträder aktierna i Bolaget, respektive dagen efter sista dag för handel på marknadsplatsen. I sådant fall äger Deltagaren, oaktat vad som framgår i övrigt av villkoren för Personaloptionsprogrammet, rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner. ”

Anslut detta till att det unga läkemedelsbolaget Galecto Biotech som förvärvades för 3,3 miljarder SEK av läkemedelsjätten Brystol Myers Squibb:

 • Galecto Biotech utvecklades av Bert Junno

 • Galecto Biotech kommer från samma projektportfölj som Gabather

 • Bristol Myers Squibb var villiga att betala 3,3 Mdr SEK trots att Galecto Biotech ännu inte var inne i FAS I-studier, alltså ett bolag som endast hade pre-kliniska studier i portföljen.

 • Gabathers adresserbara marknad inom anti-psykotiska preparat är högre än Galectos kandidat för lungfibros

Bert Junno, som vid tidpunkten var VD för Forskarpatent i Syd, kommenterade affären med Brystol Myers Squibb på följande vis:

”Det här visar att vårt koncept, att tidigt plocka upp projekt ur forskningsmiljön och investera i patent, den metoden fungerar i praktiken, säger Bert Junno, VD på Forskarpatent i Syd AB.”

http://www.almi.se/Aktuellt/Galecto-Biotech/

I tidigare reportage om Gabather kunde vi läsa följande:

”Gabather är i en bra position för att göra affär och har rätt verktyg för detta. Detta var aldrig något som Gabathers VD kunde ge uttryck åt kring tidigare projekt som Galecto Biotech och WNT Research. Det fanns ofta osäkerheter och missräkningar.”

Galecto såldes för 3,3 miljarder SEK(!)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/gabather/personligt-mote-med-bert-junno

>>> SVEIN MATHISEN: RENOMMERAD FÖR STORA LICENSAVTAL SAMT SVINGAR ORDFÖRANDEKLUBBAN

Gabather har en selektiv och extremt rutinerad ledning. Styrelsens ordförande Svein Mathisen har 25 års erfarenhet från life science och har bland annat suttit 12 år som VD för noterade bolaget Bioinvent.

Att Svein Mathisen sitter som styrelseordförande i ett Junno-styrt bolag som Gabather är ingen tillfällighet. Här är tidigare avtal Mathisen tidigare levererat för BioInvent:

Samarbete mellan BioInvent och Genentech:

Kandidat: Antikropp BI-204, stroke.

Status: Preklinisk Fas

Licensavtal: BioInvent erhåller direkt engångsbetalning på 110 Mkr. Milestones tillkommer på ca 1,3 Mdr kr. Därutöver även royalties.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=252937

Licensavtal med Roche (delas med ThromboGenics) nedan BioInvent’s del:

Kandidat: Antikropp TB-403, cancer.

Status: Fas I

Licensavtal: BioInvent erhåller direkt engångsbetalning på 184 Mkr. Milestones tillkommer på 1,7 Mdr kr. Därutöver tvåsiffrig procentsats i royalty.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=362376

Ovan nämnda avtal vann år 2009 ett stort pris:

BioInvent and ThromboGenics Win “Licensing Deal of the Year” at the Scrip Awards 2009.

http://www.bioinvent.se/media-centre/press-releases/release.aspx?releaseid=459047

>>> GABATHER SÄTTER SVERIGE PÅ KARTAN

Gabather har knappast legat på latsidan när det kommer till att marknadsföra bolaget på den internationella spelplanen. Bert är uppdaterad direkt av branschen genom personliga möten med scoutingpersoner ifrån läkemedelsbranschen.

Medan övriga svenska forskningsbolag förväntar sig affärer på nationell plan har Gabather haft en fullspäckad höst på olika investment-forum och konferenser:

 • Outsourcing in Clinical Trials Nordics Conference, Köpenhamn
 • Sachs Forum, Basel
 • Bio Japan, Yokohama
 • Neuroscience meeting, Chicago
 • Bio Europe, München
 • BioFit, Starsbourg

Även innan Gabather startades hade Bert undersökt intresset för bolagets produktportfölj hos de större läkemedelsbolagen. Intresset var tillräckligt stort för att notera Gabather.

WolfofSweden tog puls på Gabather efter Sachs Forum, Basel:

Det fanns enbart tre svenska bolag som deltog i mässan: Gabather, Aptahem & Hansa Medical. Signalerar detta att det är lågt intresse bland svenska bio-techbolag att delta på mässan, eller att ert bolag är ett av få som har nya forskningsrön/genombrott att förmedla?

"Det signalerar att vi är redo för att göra affärer. Det var en konferens riktad till professionella investerare alltså inte en vetenskaplig konferens. Vad andra bolag gör eller inte kan jag inte svara för, svarar Bert. "

Läs hela intervjun här:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/aptahem/biotech-duon-gabather-aptahem

>>> GT-002: EN BLOCKBUSTER INOM EN MÅNGMILJARDMARKNAD?

Gabather har verifierat verkan och funnit en ny tydlig marknadsmöjlighet inom det anti-psykotiska området med en adresserbar marknad om $14,5 miljarder.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=75482

Gabathers kandidat GT-002 har visat flera liknande positiva effekter som Clozapine - dock utan sedentiva biverkningar. Givet att Clozapine har funnits sedan sent 50-tal och redan har undersökts i flertalet djurmodeller men även på människor, är det lättare att extrapolera resultaten mot kandidaten GT-002 med större säkerhet.

Den totala marknaden för anti-psykotiska var $14,5 miljarder 2014. Marknaden för Novartis Clozaril ($370 miljoner, 2014) sedan finns: Clozapine Sandoz, FazaClo, Zaponex och Clopine som innehåller Clozapine. De generiska preparaten generar ca en miljard USD/år. Vilket är bra för ett generiskt (inte patentskyddat) läkemedel men det är inte jämförbart med ett patentskyddat preparat. Dessutom är försäljningen starkt reglerad på grund av allvarliga biverkningar.

_Gabather presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7 december. Därefter följde ett privat möte mellan WolfofSweden & Mogens Nielsen: forskningschef, medgrundare och uppfinnare på Gabather._

Regarding the results of the GT-002, how big is the discovery?

"It is extremely big."

Gabather is currently performing tox-studies. If the results turn out to be positive, what would we expect?

"Then you will be able to buy a Rolls Royce. You should seriously join the company; It’s a good advice."

"When I received the first results from America regarding the compound GT-002 I couldn’t believe it. There must be something wrong. So I asked them to run the tests once more to verify and the results came out the same. "

Bortsett från bolagets upptäckt väntar Gabather på resultat från Japan kring modeller inom området schizofreni. Skulle resultaten visa sig lika lovande som substansen GT-002 har bolaget ytterligare ett genombrott att vänta enligt CSO Mogens. Resultaten kring detta förväntas innan jul.

Vi diskuterade även branschens ”fail-rate” som ofta ligger till grund för flera analyshus bedömningar av bio-tech bolag. Många preparat når sällan mogen marknad givet höga biverkans-profiler eller misslyckade FAS studier. Mogens kommenterar:

"You are absolutely right; The ”fail-rate" is not only high within CNS projects but in most drug development projects.

In our project GT-002, I expect very few if any of the side effects caused by the substance effect on the brain (our results indicate that GT-002 compound has no affinity to a variety of receptors and binding sites when tested in vitro at very high concentrations)."

Bolaget genomför i skrivande stund tox-studier på preparatet GT-002. Gabather har dock redan genomfört akut tos på möss med en mycket näraliggande substans. Flera andra studier har gjorts med GT-002 så det ligger till kommande resultats fördel.

Bert kommenterar:

”Jobbet måste göras och vi kommer att göra det så gediget det går med avsikt att inte skapa nya osäkerheter och behöva ta om gentemot eventuella partnerskap/affärer med BPs”

>>> SAMMANFATTNING

Aktien Gabather är klart översåld samtidigt som senaste tidens händelser pressat kursen ytterligare:

 • En av bolagets ägare, Tommy Liljefors, avled dessvärre i somras. Tommy Liljefors ägde ca 550 000 aktier som med största sannolikhet avyttrats via dödsbo genom mäklarbanken NRD.

 • Nyhetsbyrån Finwire valde att enbart att presentera en icke-nyhet under Stora aktiedagen 2015: nämligen Gabathers framtida kapitalbehov till sena FAS studier. En icke-nyhet som Bert kommunicerat sedan Stora Aktiedagen i Göteborg, 24 november 2014. Kursen ”rasade” 14% i resultat av detta. Finwire ”journalisten” satt bänkad halvsovandes jämsides mig under presentationen och valde att ignorera de fantastiska resultaten som CSO Nielsen presenterade. Bert undersöker dessutom möjligheter än NE så som bidrag från europeiska fonder.

Dagens kurs och bolagsvärde är väldigt missförstådd i Gabather.

Vi har idag väldigt bra data framför oss, som dessvärre inte marknaden varken insett eller förstått. Vi har en VD som givit väldigt bra hintar.

Notera att det antipsykotiska preparatet GT-002 är en enorm trigger och genombrott. Hade bolaget fått dessa fantastiska värden innan IPO så hade en introduktionskurs sällan legat på dessa nivåer - om ens bolaget hade valt att notera sig utan sålt projektet omgående.

Det finns såklart en risk att bolaget redan i skrivande stund för samtal med en större partner/uppköpare. Något vi inte kan veta i dagens läge. Dock har detta projekt större potential än Galecto Biotech - där vet vi mycket väl vad som hände.

Lycka till med Era investeringar!

/ Wolf

>>> UPPDATERING 2016

Gabather har bjudit på två presentationer H1 2016. Jag kan varmt rekommendera befintliga som nya aktieägare att titta på dem båda:

Gabather presenterar på Life-Science dagen
https://www.youtube.com/watch?v=LaVj9DoNo60

Gabather presenterar hos Aktiespararna
https://www.youtube.com/watch?v=oIUcWhbLa1I

Bolaget har även kommunicerat två nyheter från det pågående pre-kliniska programmet under 2016:

2016-04-06 Gabather: Nya resultat ifrån utvecklingen av GT-002
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77654

"Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002. Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett ”first-in-class” läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

A. Gabathers samarbetspartner, University of New South Wales, har i elektrofysiologiska studier med ändamålsenlig nervvävnad jämfört bolagets substans GT-002 med Diazepam. GT-002 visade sig vara lika potent som Diazepam men med en distinkt annorlunda verkningsmekanism. GT-002 verkade på en annan del av Gaba-receptorn, vilket indikerar att vanliga biverkningar vid neuroleptika, såsom kramper och epileptiska anfall, kan undvikas.

B. Pågående studier vid Kumamoto University, Japan samt laboratorium i Genève, bekräftar att verkningsmekanismen hos GT-002 är helt skild ifrån Diazepam. GT-002 påverkar specifika subtypskombinationer unika för en del Gaba-A receptorer. Dessutom har GT-002 i jämförande studier med sömninmedicinen Zolpidem helt annan verkningsmekanism och förväntas därför inte ge sederande effekt.

Sammanfattningsvis har GT-002 uppvisat unika egenskaper som utmärker en potentiell ”first-in-class” medicin för behandling av psykos.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Resultaten ifrån de gedigna undersökningarna tas vidare för specifika djurförsök ämnade att bredda tillämpningsområdet för GT-002. Bolagets samlade kunskap och erfarenheter innebär att vi nu kan satsa på att välja ut och undersöka ytterligare 12 substanser för att finna nya möjliga läkemedelskandidater för fler tillämpningar. GT-002 går vidare till kliniska studier. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning att utveckla nya kraftfulla läkemedel för centrala nervsystemet med samtidigt små biverkningar går i rätt riktning.”

2016-04-18 Gabather: Ingen observerad toxicitet i MTD-studie.
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77870

"Gabather har nu genomfört den första delen av de toxikologiska studier som krävs för att få bolagets läkemedelskandidat GT-002 validerad inför ansökan om kliniska studier. Det var en så kallad MTD (maximum tolerated dose) studie där den högsta tolererade dosen söktes i två arter. Ingen toxicitet kunde observeras även vid de högsta gränsnivåerna.

Gabather har genomfört en MTD toxicitetsstudie tillsammans med sin kanadensiska samarbetspartner Insymbiosis. Studien är det första steget i det toxikologiska program bolaget nu genomför för att validera substansen GT-002 för behandling av psykossjukdomar. I studien studerades responsen hos två djurarter, på en gradvis ökande oral dos av substansen, upp till de satta gränsnivåerna 1 g/kg i råtta och 0,5 g/kg i hund. Alla djuren överlevde utan uppvisande av symptom, även på de högsta dosnivåerna, vilket kan ge ett maximalt säkerhetsutrymme vid behandling av människor.

I nästa del av det toxikologiska programmet ska bolaget söka den dosering som kan tänkas bli satt som indikation för behandling i klinik följt av en fyra veckors studie med upprepad dosering på denna dosnivå.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Ett av Gabathers främsta mål är att utveckla nya läkemedel med så få och ofarliga biverkningar som möjligt. Detta verkar nu vara möjligt med GT-002 vilket för behandling av svåra psykossjukdomar är mycket välkommet. Detta är bolagets hittills största framgång efter att vi fann verkan hos substansen i anti-psykosmodeller.”

Ett spännande 2016

 • Bolaget kommer fortskridande att rapportera om kvarvarande delar i det toxikologiska programmet. Mycket riktigt infriades Mogens tankar om låg toxiticitet vid höga koncentrationer (läs längre upp)

 • Under min vistelse på bolagets presentation hos Erik Penser Bank hyste Bert tillförsikt till de kvarvarande testerna i tox-programmet.

 • Bolaget har chans att utveckla ett "first in class" läkemedel.

 • Kliniska studier som börjar i höst

 • Med en trolig lyckad emission följer ytterligare triggers i pipen som jag med glädje ska följa. Förhoppningsvis ser vi den sista emissionen innan bolaget lyckats attrahera ett lukrativt avtal.

Jag vill också passa på att tipsa om en välskriven krönika från Biostock, där analyshuset beskriver den inflation av Bio-tech bolag som listas på börsen (i synnerhet AT/First North). Det vilar nu stort ansvar på de svenska bolagen att faktiskt lyckats leverera avtal alterantivt uppköp. Det är nog mycket viktigt för Gabather som enskilt bolag, men också för branschen som helhet. Hög inflation av bolag på de mindre listerna betyder också konkurrens om likvididet i handeln, vilket bidrar till högre volatilitet än tidigare.

Läs krönikan här:

http://www.biostock.se/2016/04/kronika-upp-till-bevis-for-svenska-life-science-bolag/

Då nya intressanta projekt dykt upp äger jag inte lika mycket aktier i Gabather som tidigare. Givet positivt utfall från de övriga projekten, kommer jag ånyo att skala upp mina ca 43 000 aktier idag till det dubbla. Jag tror att emissionen samt ett lugnare börsklimat under sommaren kan ge bra tillfälle att köpa in sig för nya samt befintliga investerare.

Lycka till!

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?