Post entry

Intervju med Bert Junno, Gabather AB

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Trots ringa tid som börsnoterat bolag börjar den pre-kliniska portföljen gå mot nya upptäckter och läkemedelsbolagen visar nu aktivt intresse för Gabathers produktportfölj.

Kan du berätta om dina verksamma år inom bioteknikbranschen innan Gabather blev uppstartat?

Jag har arbetat med att utveckla life science projekt på den statligt ägda fonden Forskarpatent i Syd sedan 2006. Innan dess var jag mestadels involverad inom ICT området. 2008 startade jag Wntresearch som listades på Aktietorget 2010. Forskarpatent hade varit engagerade i Wntresearch projektet sedan 2005 och såg listningen som en exit och i och med att de gradvis sålde av sitt aktieinnehav 2012-13, avslutade jag mina uppdrag för Wntresearch. 2011 startade jag, tillsammans med forskare och Hans Schambye, Galecto Biotech AB som 2014 gjorde en bra affär med Bristol Myers Squibb. 2014 tyckte jag att det var dags att starta två nya bolag, Aptahem och Gabather, som båda nu är listade på Aktietorget. Vid utgången av 2014 slutade jag på Forskarpatent för att bättre kunna fokusera på Gabather. Nyligen har jag, tillsammans med mina kolleger Mikael Lindstam och Kjell Stenberg, köpt in ett projekt med fokus på autoimmuna sjukdomar. Detta blir ett nytt spännande biotech bolag som Kjell S kommer att driva som VD. Under min tid på Forskarpatent hade jag också ett styrelseuppdrag i det USA-baserade Cardiovax.

Kan du lite kort berätta om vad Gabather gör och om ert koncept/ affärsidé?

Gabather utvecklar nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Bolaget drivs med en liten kostnadseffektiv organisation där vi outsourcar allt labbarbete till universitet/sjukhus och leverantörer av tjänster inom utveckling och produktion av läkemedel. Gabathers patentportfölj omfattar substanser som påverkar Gabareceptorn. Bolaget arbetar med att finna nya läkemedel för behandling av olika CNS sjukdomar men med samtidigt fokus på: behov hos patienter, hög effektivitet och små biverkningar. Bolaget kommer att söka en eller flera kommersiella partners i form av läkemedelsbolag som har resurser för utveckling i fas 3 och marknadsintroduktion och försäljning.

Vilka är era viktigaste läkemedelskandidater/projekt i dagsläget?

Vi har i dagsläget rapporterat om två substanser som verkar vara effektiva för anti-psykotisk behandling och en substans som har effekt för ångestbehandling.

Hur ser den adresserbara marknaden ut för dessa substanser samt för dagens antipsykotiska preparat clozapine?

Clozapine är ett mycket effektivt läkemedel men med svåra biverkningar. Det har använts sedan 50-60-talet och är därför inte patentskyddat vilket påverkar försäljningspriset kraftigt. Den totala marknaden för anti-psykotika var USD 14,4 miljarder 2014. Marknaden för Novartis Clozaril (USD 370 mn, 2014) sedan finns: Clozapine Sandoz, FazaClo, Zaponex och Clopine som innehåller Clozapine och säljs samtidigat bl.a. av Teva Pharmaceutical. Jag vet inte vad de olika säljer men totalt kan det nog röra sig om runt en miljard USD/år och det är bra för ett generiskt (inte patentskyddat) läkemedel men det är inte jämförbart med ett patentskyddat läkemedel. Dessutom är försäljningen starkt reglerad på grund av allvarliga biverkningar. Gabather försöker ta fram nya läkemedel som förhoppningsvis åtminstone delvis kan ha samma positiva effekter som Clozapine men med färre/mindre biverkningar. Verkansmekanismen är också olika.

Ni har varit börsnoterade sedan november 2014. Vilka hinder/framgångar har ni stött på under denna ringa tid?

Framgångarna är de rapporterade fynden vi gjort kring tre av de substanser vi testat. Patentutvecklingen har gått bra. Vi lyckades också få in ytterligare 10 msek i finansiering i maj vilket gör att vi fullt kan fokusera på utvecklingen fram till klinik. Inga speciella motgångar än så länge.

Vårt centrala nervsystem är det mest komplicerade och mest organiserade organet i hela vår kropp. Att utveckla mediciner för detta område medför därmed större biologiska risker. Vilka risker/hinder ser du framöver?

Vi behöver ha goda data/argument för att övertyga läkemedelsmyndigheterna att de ska tillåta att nya substanser testas på människor. Pga. att myndigheterna har höga krav krävs också i senare kliniska faser ett stort patientunderlag vilket kräver de resurser som läkemedelsbolag har.

… och finansering?

Gabather kommer att med partners söka EU finansiering under hösten. För övrigt kommer bolaget att söka finansiering för kliniska faser ifrån fonder med fokus på listade bolag och biotech.

Galecto Biotech var ett av flera projekt som spunnit ur från Forskarpatent i Syds produktportfölj, där du tidigare var projektansvarig. Bolaget blev förvärvat av läkemedelsjätten Bristol Myers Squib för 3,3 miljarder kronor. Kan du beskriva den marknad gällande samarbete, licensiering och försäljningar av denna typ av bolag som Gabather verkar på.

Hela affärsmodellen för läkemedel bygger på intellektuella rättigheter som ligger till grund för partnerskap och licensaffärer för att effektivt ta nya läkemedel till marknaden. Större bolag har lagt ner eller kraftigt minskat sina ansträngningar i tidiga utvecklingsfaser och köper nu istället in bolag med intressanta projekt eller licensierar in nya produkter.

Har ni fått uppmärksamhet/intresse av större läkemedelsbolag kring era produkter och upptäckter?

En del av researchen innan vi startade bolaget var att praktiskt ta reda på vilket intresse som fanns i branschen. Sedan kunde vi inte förutsäga att vi tidigt skulle ha framgångar inom anti-psykotika där stort intresse/behov finns för nya substanser med andra verkansmekanismer och mindre biverkningar. Bolaget har varit återhållsamt än s�� länge med kontakter utåt men kommer att under hösten ändra detta i och med att vi har nya data att presentera. Läkemedelsbolag visar nu aktivt intresse för bolagets produktprogram.

Vad ser du för likheter/olikheter mellan Gabather och Galecto Biotech?

Likheter är att båda bolagen utvecklar läkemedel baserade på för branschen välkända småmolekyler. Båda bolagen arbetar med en liten organisation och väldigt internationellt. Sedan är skillnaderna uppenbara när det gäller fokus på olika sjukdomsområden. CNS för Gabather och imflammatoriska sjukdomar för Galecto. Galecto är också ett privat ägt bolag till skillnad emot Gabather som är listat på Aktietorget.

Bristol Myers Squibb är 15 största LM och köpte Galecto för 3,3 mdr. Vad kan Gabather eventuellt ha för värde om de större aktörerna (topp 5) ser den exceptionella nyttan med att driva vidare Gaba002 och göra det till en blockbuster?

Det vill inte jag spekulera i. Det är bättre att andra funderar kring detta, baserat på de affärer som görs i branschen i förhållande till addresserbara marknader för olika produkter.

Forskningschefen Mogens Nielsen avyttrade 20 000 aktier den 27 juli och har efter försäljningen 496 000 aktier kvar, var denna försäljning av privatekonomiska skäl?

Mogens och Olov har varit forskare hela sina liv med ganska lite extra utöver forskarlönen och att de nu sålt båda lika mycket för att hjälpa sina respektive barn och barnbarn.

Grattis! Gabather har lyckats med sitt mål att utveckla nya mediciner med väldigt få biverkningar. Pharmabolaget Karlssons Kuckelimuckmedicin förvärvar verksamheten för åtskilldiga miljarder. Vad gör du härnäst?

Jag skulle tro att jag då arbetar med nya bolag vilket jag redan gör hela tiden. Jag är bäst på att starta upp nya bolag och driva dem i en entreprenörsfas där man måste få små resurser att räcka till mycket.

Vart ser du Gabather om 3-5 års sikt?

Jag skulle bli väldigt glad om bolagets projekt resulterat i nya läkemedel som är färdiga att hjälpa patienter.

Om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

www.gabather.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?