Post entry

Gapwaves: ”Kommer aldrig att bli billigare”

Gapwaves teknologi

Det nyligen noterade bolaget Gapwaves måste vara ett av de mest intressanta bolagen som listats på senare tid. Bolaget har en unik position med deras gapvågledar teknologi i form av deras GAP antenner (platta millimetervågsantenner) som kan avsevärt öka hastigheten på överföring av data.

Mobil data förväntas växa upp till 10 gånger under den närmaste femårsperioden vilket innebär att operatörer måste förtäta och höja kapaciteten i näten.

En definitionen av 5G är just överföring av data i realtid i vår Mobil, Mac, PC eller surfplatta.

Det unika i sig i GAP antennen är inte att kunna överföra datamängder så vi får snabbt internet, det kan flertalet göra. Det unika är att göra det kostnads effektivt utan större förluster som de kan göra med Gapwaves GAP antenn via högre frekvenser, material och teknik än vad som används idag.

Gapwaves kunder och samarbete med Huawei

Gapwaves har inte ens gått ut och sökt partners men ändå har flertalet tagit kontakt med bolaget både potentiella kunder och konkurrenter vilket i sig är minst sagt mycket lovande, hördes av VD Lars Inge Sjöqvist vid presentationen i Göteborg inför listningen.

I presentationen kom det även fram att man för samtal med både Google och Facebook vilka kommer vara stora spelare framöver i 5G då de bygger sina egna nät.

Gapwaves har redan sålt prototyper av deras GAP antenn kanske rent av till Google eller Facebook?

Att man sedan tidigare har haft Huawei som kund i ett utvecklingsarbete är ytterligare en snygg referens och de lär säkerligen vara ett av många bolag Gapwaves för samtal med för test av gapvågledar teknologin / GAP Antennen.

http://www.gapwaves.com/2013/02/03/collaboration-with-huawei/

Att man sedan efter att ha läst artikeln http://www.businessregiongoteborg.se/sv/huawei-utvecklar-5g-i-goteborg där Huawei säger att en av de största anledningarna de utvecklar 5G främst i Göteborg är det är ledande kunskapen i området och nämner Chalmers, CHASE och Microwave Gate där Gapwaves är delaktiga i samtliga precis som Huawei, uppenbart man kikar på Gapwaves Gap antenner/ teknologi. (Konstigt nog verkar inte länken till artikeln fungera längre sedan den spreds för några dagar sedan, konstigt sammanträffande).

Sedan blir jag nästan tveksam till att länka nedan artikel då det är vänner/ kollegor/ samarbetspartners som hyllar Per Simon Kildal som gick bort tidigare i år. Må du vila i frid Per-Simon Kildal! Bland alla dessa inlägg kan man läsa bla från två anställda på Huawei följande:

Xinping Wang (Tony), Director of Technical Cooperation, Huawei Technologies Sweden AB

” At Huawei Sweden 15 Years Gala Dinner, I still remember the night we talked and planned our more cooperation schedule in the future”

(15 Year Huawei Gala Dinner var förra året)

Haiguang Chen, Senior RF engineer, Huawei technologies Sweden AB

“You left us with a shock! I still look forward to meeting you for our project while being aware that this is not possible any longer. You are so smart and always ready to answer any question. I learned a lot from you. Thank you very much!”

(meeting you for our project, dvs Gapwaves och Huawei har ett pågående projekt tillsammans tolkar jag det som)

Finns betydligt mer att läsa under ”In memory of Per Simon Kildal ”vilken unik kompetent och fin människa han var, bla även från Mats Högberg System manager Huawei som intervjuades i ovan artikel angående Huawei utvecklar 5G i Göteborg.

https://www.chalmers.se/en/departments/s2/Pages/In-memory-of-Per-SimonKildal.aspx

Gap vågledarteknologin/ gap antenner vida erkänd teknologi

Ytterligare bevis på hur unik teknologin var uppenbar på en av världens främsta konferenser inom området ISAP 2016 ( i Japan mellan den 25-28 Oktober där alla större spelare fanns med).

Deltagandet i konferensen var ca 2000 och självfallet fanns flera från Gapwaves där för att presentera Gapwaves GAP Antenn/ teknologi.

Föga förvånande vann Gapwaves två priser för ”Best Paper Award och Best Student Paper Award”

http://www.gapwaves.com/2016/11/08/konferensartikel-om-gapwaves-patenterade-gap-vagledarteknologi-vann-tva-priser-vid-en-internationell-antennkonferens-i-japan/

Samtliga presentatörer i konferenser ser ni nedan

http://isap2016.org/finalprogram.html

Kanske än mer intressant var att det endast var 7 st talare på konferensen som var specifikt inbjudna och av dessa 7 var 2 från Chalmers University Jian Yang (Gapwaves) och Andres Alayon Glazunov under ämnet

” Design and Characterization of Cost-Effective Planar Antennas with Steerable Beams: Gap Waveguides, SMT and Random LOS”

http://isap2016.org/invitedtalks.html

Presentationen handlar kortfattat om att mäta prestanda I telekommunikationsnät och även Gapwaves gapvågledarteknologi. Att specifikt bli inbjuden till denna konfererens vittnar om intresset för teknologin och dess framtida potential.

Jian Yang är en av de största aktieägarna i Gapwaves och ligger tillsammans med grundaren Per-Simon Kildal och flera andra professorer bakom teknologin.

De ligger bakom Gapwaves och dess teknologi

Per- Simon Kildal avled tragiskt nog efter kort insjuknad tidigare i år. Han låg inte bara bakom Gapwave teknologin utan även det s.k. Comhat-patentet som har genererat licensintäkter sedan tidigt 90-tal och där mer än en miljon antenner har sålts i hela världen vilket patenten numera tillfaller Gapwaves (enligt prospektet).

Självfallet en stor förlust för Gapwaves men ser man till de andra som arbetar med Gapwaves teknologi/ gap antennen och tillika ägare i bolaget är det en mycket imponerande skara professorer/doktorander mm som tagit fram Gapwaves produkter.

Ägare och forskare inom Gapwaves produkter teknologi och deras publikationer där vi får en inblick om vad vi har att vänta vad gäller tillämpningar av Gapwaves technologi/ GAP antennenen samt kompetensen som finns hos dessa.

Yang, Jian Professor

http://www.chalmers.se/en/staff/Pages/jian-yang.aspx

Zaman, Ashraf Uz Assistant Professor https://www.chalmers.se/en/staff/Pages/ashraf-uz-zaman.aspx

Enoksson, Jan Peter Professor

http://www.chalmers.se/en/staff/Pages/Peter-Enoksson.aspx

Haasl, Sjoerd Associate Professor

https://www.researchgate.net/profile/Sjoerd_Haasl2/publications

o Vassilev, Vessen Associate Professor

o

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Vessen-Vassilev.aspx

Vosoogh, Abbas Doktorand

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/vosoogh.aspx

Pantaleev, Miroslav Forskningsingenjör

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/miroslav-pantaleev.aspx

Helldner, Leif Bertil Forskningsingenjör

https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/leif-helldner.aspx

Carlsson Stefan och Farid Hadavy Arbetar båda förGapwaves och ligger tillsammans med grundaren bakom Gapwaves en hel del patent bla nedan patent på GAP antennen Gapwaves utvecklat som skall kommersialiseras.

https://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/7eb6f9d361afd8e62b70/DOCUMENT.PDF

Gapwaves har ett mycket nära samarbete med Chalmers. Utveckling/ research inom gapvågledar teknologin kommer Gapwaves tillhanda.

Vd nyligen handlat upp 10 % i Gapwaves

Asraf, Vassilev och Abbas köpte in sig i bolaget 2014/2015 enligt räkenskapsåret som avslutades 2015-04-30.

VD Lars Inge Sjöqvist har under någon gång efter slutet april i år 201 köpt upp drygt 10% i bolaget av befintliga ägare som sålt delar av sina innehav. Dessa ktier precis som alla andra aktier inför listningsemissionen är under lockup i 12 månader ,dvs 100%

Spännande info i Årsredovisningen

Läser man sedan årsredovisningen (fram till 2016 04-30) och främst delen ”Väsentliga händelser efter bokslutsdatum” kan man läsa följande:

citat
"Sedan bokslutsdatum har vi erhållit förfrågningar främst på GAP antenner på V och E bandet från mycket spännande kunder. vi håller som bäst på att producera prototyper och eventuella förserier för att dels bevisa att de konstruktionerna ger det resultat som beräknas fram men främst för att klara att producera till rätt pris för att nå önskad marginal. Volymerna som indikeras från olika kunder är årsvolymer på 10-20 000 enheter (2017) men vissa kunder indikerar väsentligt större volymer på 1 miljon enheter per år"

.(observera kunder dvs fler än ett större bolag som indikerar årliga beställningar på runt 1 miljon enheter)

Vad gäller Gapwaves har fått förfrågningar från mycket spännande kunder så bekräftades i presentationen av VD Lars Inge att man samtalar med bla Google och Facebook vilka bygger egna nät och prototyper tas fram och har även levererats till ,vilka han inte kan delge.

Ovan finns att läsa i årsredovisningen http://www.gapwaves.com/wp-content/uploads/2016/09/Annual-report-2016-Gapwaves-AB-20150501-20160431.pdf

Memorandum och presentation

Vidare från memorandumet inför listningen kan man läsa att ”mycket goda diskussioner med flera marknadsledande globala aktörer på den europeiska, amerikanska och asiatiska marknaden, vilka visat intresse för Gapwaves teknologi”

Samt

”Gapwaves har pågående leveranser och ett flertal diskussioner med potentiella kunder angående försäljning och leverans av bolagets senaste generation av antenner. Marknadspotentialen är betydande och uppgår till åtskilliga miljarder USD.”

”Inom kommande år planerar Gapwaves att sälja antenner för radiolänkar i mycket stora volymer för integrering i leverantörers system”

”Produktionen läggs ut på underleverantörer och sker mot kundorder.”

Lars Inge indikerade ett pris per enhet vid massproduktion på ca 1000 kronor per enhet med bruttomarginal högre än 60 % när frågan kom om marginaler på enheterna. Om man får order framöver på 1 miljon enheter från bara en av de större kunderna är det således en miljard order!

Enorm kurspotential framöver

Om en större order kommer så är dagens värdering minst sagt blygsam trots aktien har gått upp en hel del sedan den började handlas på First North. Vid en miljard order från ett av de större bolagen samt några mindre orders skulle vinsten kunna komma upp till en halv miljard på sista raden inom ett par tre år! Motiverat P/E tal kan tänkas ligga på 20-30 kanske och således runt 50 -75 ggr högre värdering än dagens.

Nu är man knappast där ännu men ovan exempel är om man endast knyter till sig ett av de större bolagen samt några andra mindre.

Samarbete presenteras inom kort

Under Lars Inges presentation framkom även att samarbete är att vänta inom kort med styrenheten dvs chips/mjukvara för GAP Antennerna vilket skall bli mycket spännande när det delges. Detta kan man höra 26.19 in i presentationen och blir nog vad nästa PM handlar om. Troligtvis är detta med en potentiell kund. Vågar man hoppas på Huawei?

https://www.youtube.com/watch?v=le9m547gxX4

Redan sålt prototyper samt offererar under 2017

Prototyper av GAP-antenner för V- och E-bandet har redan sålts till amerikanska och europeiska kunder vilka enligt presentationen kostade ca 100 000 kr styck.

Sedan sa även VD att det var redan klart man skulle offerera under 2017 för Gapantenner, fanns redan på papper. Vi får säkerligen veta mer om detta framöver

VD tror stenhårt på bolaget

En VD som köpt upp aktier friskt nyligen visar hans tro på bolaget och dess GAP antenner, vid flertalet tillfällen kunde man se hans leende när han inte kunde delge all info om eventuella kunder, samarbeten etc.

Slutcitatet från Stockpicker intervjun med VDn är mkt självsäker minst sagt.

” Det kan vara värt att nämna att ingen trådlös kommunikation kan fungera utan att det finns antenner och att det krävs högre frekvenser på radiovågorna för att möta behovet av mer prestanda. Att tro på vår ide idag och vara med på Gapwaves resa från början mot Gigabit prestanda, kommer aldrig att bli billigare.”

http://www.stockpicker.se/stockpicker-intervjuar/visa-intervju/261

Nuvarande värdering

Vad ska då bolaget värderas till är frågan. Det beror såklart helt på huruvida kunder kommer använda Gapantennerna i deras 5G satsning och hur man uppskattar sannolikheten för att stora volym orders kommer. Inom kort kommer det enligt presentationen ett samarbete om integration av styrenhet dvs chips/ mjukvara är detta med en av drakarna (Huawei ?) så lär kursen stiga åtskilliga ggr dagens aktiekurs gissar jag.

Sett till ovan blogg och potential i dagsläget jämte andra teknik bolag i tidig fas känns det för mig rätt att värdera bolaget till runt 500 miljoner kronor dvs runt 35 kronor aktien.

Detta är ingen analys från Redeye utan mina privata tankar och Jag äger aktier i företaget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?