Post entry

GomSpace: Finansierat för halsbrytande tillväxt

GomSpace genomförde nyligen en riktad emission till institutionella placerare för att kunna öka expansionstakten ytterligare. Emissionen inbringade 95 miljoner kronor före transaktionskostnader och med en kassa på runt 160 miljoner kronor är bolaget i position att accelerera tillväxten.

Tillväxt i ordets rätta bemärkelse

I samband med börsnoteringen sommaren 2016 satte GomSpace upp ett djärvt mål att omsättningen skulle växa med i genomsnitt 70% per år mellan 2015 och 2021. För 2016 uppgick tillväxten till knappt 60%. I denna siffra ingick en eliminering av delar av intäkterna från intressebolaget Aerial & Maritime. Utan denna eliminering var tillväxten en bit över bolagets tillväxtmål.

För 2017 är förutsättningarna att slå tillväxtmålet goda. Baserat på pressreleaser från bolaget uppgår den del av orderboken som ligger för avräkning 2017 till minst 70 miljoner kronor enligt mina beräkningar. Jag räknar med 100 miljoner kronor i omsättning 2017, motsvarande en tillväxt på 85%.

Från 2018 kommer GomSpace börja leverera på den stora ordern till Sky & Space Global (SSG). Enligt den officiella pressreleasen är ordervärdet 35-55 miljoner euro över 4 år men mitt intryck är att ordervärdet snarare hamnar närmare den över delen av intervallen än den lägre. Det skulle innebära årliga intäkter från SSG om minst 100 miljoner kronor, kanske uppemot 130 miljoner kronor. För 2018 är min intäktsprognos 200 miljoner kronor i försäljning, motsvarande 100% tillväxt.

2019-2021 är visibiliteten i nuläget av naturliga skäl begränsad. Under presentationer arrangerade av Carnegie i anknytning till den riktade emissionen berättade GomSpace att bolaget är i detaljerade diskussioner med flera potentiella kunder avseende projekt med samma ambitionsnivå som SSG. Diskussionerna är såväl med incumbents som med startups. Jag antar att GomSpace lyckas addera ett par stora kunder per år, vilket ger en CAGR på cirka 60% fram till 2021, då GomSpace omsätter 800-850 miljoner kronor.

Enligt bolaget och flera analysfirmor (se exempel nedan) är den addreserbara marknaden cirka 3 miljarder dollar 2021. För att GomSpace ska lyckas omsätta 800-850 miljoner kronor 2021 krävs alltså att GomSpace tar 3% av den addresserbara marknaden.

http://www.prnewswire.com/news-releases/small-satellite-market-expected-to-reach-7179-million-globally-by-2022---allied-market-research-615681764.html

Intäktskalkyl för en hypotetisk konstellation

Enligt GomSpace behövs 6 olika omloppsbanor med totalt runt 80 satelliter för att en kund ska kunna erbjuda en global narrowband-tjänst, exempelvis en IoT-tjänst. För en högbandbreddsapplikation krävs uppemot 3000 satelliter.

Med ett antaget pris på ett par miljoner kronor per satellit blir ordervärdet av en narrowbandkund 150-200 miljoner kronor medan en mer bandbreddskrävande applikation innebär intäkter på minst 5 miljarder kronor.

Med en antagen livslängd på satelliterna om 3-5 år behöver narrowbandkunden köpa satelliter från GomSpace till ett värde av 30-70 miljoner kronor per år medan högbandbreddskunden behöver köpa satelliter för 1 miljard kronor årligen.

Investeringar i organisationen

Att växa 70% per år ställer stora krav på organisationen och ledningens förmåga. GomSpace nyanställer i ett rasande tempo - fem personer adderas per månad. Bolaget har lyckats attrahera rymdingenjörer från 18 olika länder. Att få dessa personer att dra upp rötterna och flytta från exempelvis USA till Ålborg är ett starkt statement för bolagets attraktionskraft och ledande ställning i nanosatellitbranschen.

Branschen utgörs av en handfull bolag med 50-100 anställda, men GomSpace har den stora fördelen att

1) vara börsnoterat 2) vara välkapitaliserat 3) ha tagit den största ordern i nanosatellitindustrins historia.

Allt detta gör GomSpace till en mycket attraktiv arbetsgivare. Vid sidan av dotterbolaget Nanospace i Uppsala kommer också dotterbolag i USA och Singapore att öppnas inom kort, vilket gör det möjligt att anställa folk även utanför Norden.

Utöver halsbrytande organisk tillväxt har GomSpace också visat att man kan exekvera på M&A. NanoSpace förvärvades 2016 till en förhållandevis attraktiv värdering om 600,000 aktier och 3 miljoner kronor kontant, vid budets tidspunkt värt runt 25 miljoner kronor. För detta fick GomSpace tillgång till en ledande propulsionsteknik, adderade ett tiotal anställda och nya kundrelationer. Planen är att fortsätta integrera underleverantörer för att bli en helhetsleverantör och därigenom behålla en större del av marginalen.

Spin-out strategi för nya applikationer

En annan intressant diskussionspunkt i samband med bolagets presentationer i mars var GomSpace initiativ att skapa spin-outs. GomSpace har för avsikt att utveckla affärsmodeller inhouse som inga befintliga eller potentiella kunder arbetar på.

Intressebolaget Aerial & Maritime var det första exemplet på en sådan applikation. Efter 2,5 års internutveckling inkorporerades A&M i december 2016 då GomSpace överförde sitt stora kunnande inom flyg- och fartygstracking och 2 miljoner dollar till A&M samtidigt som den danska investeringsfonden för utvecklingsländer IFU gick in som 50% ägare i bolaget via en kapitalinjektion på 4 miljoner dollar.

A&M har tecknat avtal med kinesiska Landspace för uppskjutning av en första konstellation om fyra satelliter runt ekvatorn, vilka kommer samla in trafikdata i över 100 länder. I bolagets första kvartal tecknades ett betydande avtal med spanska AISTECH som kan ge årliga intäkter uppemot 8 miljoner euro till A&M. Enligt samma avtal kan A&M köpa AIS-data för fartygstrafikövervakning i regioner där egen täckning saknas. Eftersom fartyg förflyttar sig över stora havsområden är värdet av en global tjänst större, vilket gör att A&M kan erbjuda en bättre tjänst med AISTECHs AIS-data, vilket i sin tur innebär högre pris.

Utöver A&M har GomSpace två andra spin-outs i sin portfölj. Det ena är ett projekt för VHF-radio "over the horizon", som erbjuder piloter radiokontakt med flygledningen även när flygplanet är utanför line of sight. Det andra projektet kallat BeamWatch har redan fått DKK 5 mln i stöd från danska innovationsfonden. BeamWatch syftar till att mäta funktionen hos stora kommunikationssatelliter med hjälp av nanosatelliter.

Att GomSpace på detta sätt inkuberar och på sikt knoppar av utvecklingsprojekt har potential att vara mycket värdeskapande för GomSpaces aktieägare. I fallet med BeamWatch bekostas dessutom en del av utvecklingen av tredje part, utan att GomSpace ger upp något ägande.

Värdering

GomSpace börsvärde är 1,35 miljarder kronor efter emissionen. Justerat för kassan är teknikvärdet 1,2 miljarder kronor. Det ger en EV/sales mulitpel på 2017 på 12x, vilket är högt. Litar man på bolagets och mina prognoser är värderingen 1,5x 2021 års försäljning. Återigen, för detta krävs att GomSpace tar 3% av TAM. Vidare finns redan en gratisoption via A&M som inte syns i GomSpaces siffror. Om strategin med spin-outs blir lyckosam kan värderingen av GomSpace vara betydligt lägre än det ser ut.

Vidare, värderingar i Newspace är höga om man ser till de transaktioner som sker i privatmarknaden. Nyligen fick Rocket Labs in 75 miljoner dollar till en värdering överstigande 1 miljard dollar:

http://spaceref.com/news/viewpr.html?pid=50640

Rocket Labs är ett av ett fyrtiotal startups i uppskjutningsindustrin. Bolaget vill rida på den förväntade flodvågen av uppskjutningar av små satelliter, med "avgångar" så ofta som 1 gång per vecka till ett pris på 5 miljoner dollar och en kapacitet på 150 kilogram last. Rocket Labs har ännu inte skjutit upp en enda raket men värderas alltså till knappt 10 miljarder kronor av riskkapitalfonder. Och affärsmodellen bygger på att skjuta ut satelliter tillverkade av GomSpace och andra tillverkare av små satelliter. Att Rocket Labs ska bli framgångsrika och GomSpace misslyckas ser jag som två "mutually exclusive events".

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?