Post entry

IMINT - Mot miljardvärdering?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Här väljer jag att titta lite närmare på IMINTs konkurrenter och hur dessa värderas.

IRIDA LABS

Grekisk bolag som är grundat 2007 och har tolv anställda idag. Huvudkontor i Grekland och säljkontor i Korea och Japan. Bolaget har ännu ej sålt sin videostabilisering till någon smartphone-tillverkare och ej heller fått någon design win.

Irida Labs är med andra ord väldigt likt IMINT gällande nuvarande marknadsposition, antal anställda och finansiell styrka. Den stora skillnaden är tekniken. Jag har lagt ner ett stort antal timmar på research och jag vågar påstå att IMINT fullständigt överglänser Irida Labs på alla punkter. Irida erbjuder dessutom endast videostabilisering medan IMINT har detta plus autozoom och autoredigering, allt i realtid dessutom.

Trots alla svagheter som Irida uppvisar kontra IMINT så värderas dom enligt den senaste finansieringsrundan till 712 miljoner SEK.

2013 gjordes två finansieringsrundor på totalt ca 13 miljoner SEK till en värdering på Irida på 289 miljoner SEK. I Oktober 2015 genomfördes en tredje finansieringsrunda. Då tog Irida in 29 miljoner SEK till värderingen 712 miljoner SEK. Samtliga rundor har letts av Alphea Torea Funds.

Enligt min uppgiftslämnare så planerar Irida en börsnotering på Nasdaq under 2016. Jag gissar på att Irida noteras till en värdering på 1 miljard SEK.

Irida har dock nackdelen att befinna sig i ett land i ekonomiskt kaos. För att en stor smartphone-tillverkare skall välja ett stort samarbete med ett grekiskt bolag krävs det att deras produkt är överlägsen konkurrenterna och så är ju verkligen inte fallet. Snarare tvärtom.

Av IMINT:s konkurrenter är Irida det bolag jag fruktar minst.

MORPHO INC

Japansk bolag som är noterat på Tokyobörsen med ett Market Cap på ca 2.5 miljarder SEK och 59 anställda.

Morpho är ett hårt jobbande bolag i traditionell japansk anda som jag har väldigt stor respekt för. Dom har betydande intäkter idag och gör en vinst i år på ca 40 miljoner SEK. Bolagets intäkter kommer uteslutande från försäljning av mjukvara riktat mot traditionell bildstabilisering för stillbilds foto i mobilen. En marknad där konkurrensen är stenhård och börjar visa tecken på mognad/mättnad.

Morpho värderas till P/E 55 på 2015 år vinst. Det är mkt intressant. Det som gör Morpho så hett på Tokyobörsen är just dom uppskruvade förväntningarna på stora framgångar inom det nya området Videostabilisering, därför det höga P/E talet. Om vi plockade bort Videostabiliseringen ur Morhpos portfölj så skulle vi få dra av 1 miljard på dom 2.5 miljarder Morpho värderas till. Detta framgår tydligt när man läser på hur investerarna ser på bolaget.

Alltså. Marknaden värderar Morphos framtid inom videostabilsering till ca 1 miljard kronor.

Precis som för IMINT är videostabilisering en helt ny marknad för Morpho. Morphos stora fördel gentemot IMINT är dom redan idag har etablerade relationer med ett flertal smartphone-tillverkare och en väl uppbyggd och fungerande säljorganisation. Morhpo slår idag IMINT på i princip alla punkter förutom en – nämligen tekniken. Här ligger dom en riktigt bra efter och det blir inte alldeles enkelt för dom att hinna ikapp. Morpho har en stor fördel av att vara etablerade men smartphonetillverkarna vill givetvis har den bästa tekniken då konkurrensen om kunderna är stenhård.

Beträffande säljorganisationen så tror jag dessutom att IMINT snabbt kan närma sig Morpho. Vi ska inte glömma att IMINT fram till nu varit ett extremt tekniktungt bolag med i princip bara massa überbegåvade ingenjörer. Jag har haft samtal med Andreas Lifvendahl om just detta och i princip är det endast han som har jobbat med försäljning och kundkontakter fram till nu. Resultaten har i och för sig varit förträffliga men det behövs ytterligare resurser. I och med nyemissionen så kan Lifvendahl snabbt expandera den delen av IMINT. Ett säljkontor kommer att etableras på IMINT:s kanske viktigaste marknad Kina. Som jag förstått saken saken så kommer hälften av IMINT:s ingenjörer att jobba i team med dom befintliga och kommande kinesiska kunderna.

FOTO NATION

Foto Nation är i grunden ett rumänsk bolag som köptes upp av Tessera Inc 2008 för 320 miljoner SEK. Som vanligt var Tesseras tajming perfekt då köpet skedde mitt i finanskrisen och dom fick Foto Nation till ett vrakpris.

Tessera Inc som är noterat på Nasdaq äger 100% av Foto Nation och har ett Market Cap på 13,5 miljarder SEK. Tesseras affärside är att köpa teknikbolag där affärsmodellen är uteslutande licensintäkter. Jag upptäckte Tessera 2013 och har varit aktieägare sedan dess, 120% avkastning går inte att klaga på.

Sedan Foto Nation förvärvades av Tessera har bolaget haft en helt otrolig utveckling. Jag har tagit del av en analys från Merill Lynch av Tessera där dom bryter ut och värderar Tesseras samtliga innehav. Foto Nation är juvelen i kronan och Merill Lynch uppskattar Foto Nations Market Cap till 5-7 Miljarder SEK.

Foto Nation påstår att dom har en videostabiliseringsprodukt, vilket jag är mycket tveksam till. I samtal jag haft med Lifvendahl säger han att IMINT möter både Irida labs och Morpho i sina pitchar men att de aldrig har mött Foto Nation ännu så länge.

Eftersom jag har en rejäl summa investerad i Tessera och därmed även i Foto Nation så mitt intresse för bolaget mycket stort. Jag har under dom två senaste åren varit på tre investeringsträffar i USA och vid båda tillfällena har jag ställt en del frågor till ledningen vilka de alltid har varit tillmötesgående och svarat på. Under de senaste två månaderna har jag mailat bolaget för att få svar om man har en produkt för videostabilisering eller inte, den frågan har de dock kategoriskt vägra att svara på…

Jag har även haft mailkontakt med den analytikern på Merill Lynch som följer Tessera men han visste inte heller. Däremot vart han mycket intresserad av IMINT när jag berättade om bolagets teknikförsprång och låga värdering. Jag sammanställde en mysig mapp med all info och mailade honom, tjänster och gentjänster...

Foto Nation är precis som Morpho verksamma inom bildförbättring av foto i smartphones vilket de har lyckats mycket bra med. Foto Nation säljer idag till 60% av alla smartphone-tillverkare och är en mycket kompetent aktör.

Det som talar emot bolaget gällande videostabilisering är att de med all sannolikhet inte har en färdig produkt att erbjuda marknaden. Foto Nation är idag inte ens nära att kunna erbjuda det som IMINT kan gälland videostabilisering, autozoom och autoredigering.

Foto Nation/Tessera kommer dock aldrig att acceptera att stå utanför denna kommande jättemarknad, det kan vi nog vara helt säkra på. IMINT har sprungit under radarn fram till nu. Exempelvis så kände inte analytikern på Merill Lynch till bolaget trots att denne bevakar Tessera.

SAMMANFATTNING

Egentligen är det ganska otroligt! Videostabilisering med kringtjänster kommer finnas i nästan alla smartphones inom några år, det tror jag alla inser. Men även att kunna filma sin egen video i hög kvalité och sedan autoredigera den kommer givetvis att bli gigantiskt på sociala medier och olika typer av communitys som t ex Instagram.

Trots att denna jättemarknad nu är på väg att explodera finns det i nuläget endast tre, möjligen fyra stycken aktörer:

IMINT, Irida Labs, Morpho och eventuellt Foto Nation.

Vi pratar en gigantisk marknad med potential för IMINT att sälja för många miljarder SEK varje år. Med tanke på IMINT:s affärsmodell med en marginal på mjukvaran på i princip 100% så ser man vilken oerhört potential IMINT har. Med de nuvarande förutsättningarna så håller jag IMINT som favorit till att bli marknadsledande och skulle IMINT lyckas med det, så pratar vi en värdering på flera miljarder SEK…

En rak relativitetsvärdering mellan IMINT och Irida ger IMINT en motiverad aktiekurs på ca 100 kr. Med tanke på IMINT överlägsna teknik anser jag dock att IMINT bör värderas högre än Irida. En motiverad kurs med detta i beaktning anser jag bör vara 100–150 kr. Och den är då baserad på exakt hur IMINT ser ut idag – inte om fem år.

I min värderingsmodell för Morpho väljer jag att kvitta alla fördelar deras mot det än mer väsentliga teknikförsprång som IMINT har. Baserat på detta så värderas Morphos videostabilsering till 1 miljard SEK vilket också ger en motiverad kurs på 100–150 kr.

Vad Foto Nation anbelangar så känns det mer troligt att Tessera kommer att försöka köpa upp IMINT inom sex månader. De kommer definitivt vara beredda att betala rejält för att komma in på denna gigantiska marknad och IMINT har utan tvekan den mest intressanta tekniken. Ett bud på IMINT från Tessera kommer sannolikt att vara på minst 1 miljard SEK, förutsatt att kursen innan dess har hittat sin rätta nivå på ca 150 kr. Jag ser dock helst att IMINT undviker ett uppköp utan istället gör sin resa på egen hand.

IMINT var i fredags värderat till ca 278 miljoner SEK medan deras aktuella konkurrenter i nuläget värderas till ca 1 miljard SEK vardera. Jag bedömer att IMINT totalt sett har mer potential än samtliga dessa och med allt jag har fått fram hittills i beaktande så anser jag att IMINT bör vara värderat till minst lika mycket.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?