Post entry

Inhalation Sciences - Biotechs nästa stjärnskott med 400% uppsida!

På jakt efter en vinnare 2018 upptäckte jag ett unikt företag som jag verkligen tror kan förbättra den värld och miljö vi lever i.

../Desktop/logo.png

På jakt efter en vinnare 2018 upptäckte jag ett unikt företag som jag verkligen tror kan förbättra den värld och miljö vi lever i.

Företaget heter Inhalation Sciences (ISAB) och specialiserar sig på innovativ labtech-utrustning för inhalationsforskning. I kort kan ISABs unika instrument (Preciseinhale) identifiera vilka partiklar som fluktuerar i luften (aerosoler/moln), samt var i lungorna partiklarna landar och således förstå effekterna.

På grund av höga nivåer av förorening, bristen på liknande teknik, det allmänna fokuset på miljöförbättringar, och möjligheten till kostnadsbesparingar, har ISAB mycket goda chanser att göra avtryck i sin bransch.

Bolaget I kort

Inhalation Sciences utvecklar och säljer innovativa och patenterade laboratorieinstrument för forskning inom inhalation, och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa och lungor.

Bolaget grundades av välkända Per Gerde, doktor och docent vid Karolinska Institutet. Per har stor internationell erfarenhet inom inhalation och aerosolgenerering, samt är ofta inbjuden som talare vid internationella evenemang. Per är författare till över 30 fackgranskande publikationer och hans innovationer finns nu samlade i Inhalation Sciences via 6 patentfamiljer.

VD Fredrik Sjövall har mer än tio års erfarenhet som VD för bioteknikföretag och är även styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ) som är noterat på First North.

Koncernen erbjuder två separata CE-märkta produkter, PreciseInhale® (huvudprodukt) och LaminarPace™ som tagits fram i nära samarbete med branschledande företag och institut, bland annat GSK, Astra Zeneca och Karolinska Institutet.

Varför denna produkt är så unik?

Inhalation Sciences produkt kan inte bara hjälpa till att skapa en bättre förståelse för hur vi kan säkerställa en bättre konsumtion i framtiden, utan har också förmågan att hjälpa läkemedelsföretag i deras tidiga skede med myndighetsrelaterade frågor.

För att bättre förstå företaget rekommenderas alla titta på följande video:

Tekniken Inhalation Sciences använder sig av, kan vara till hjälp i flera scenarier. Inte bara kan läkemedelsföretag använda denna teknik för att skapa bättre förståelse för deras medicin, men den kan även hjälpa dem att undvika dyra kostnader de annars skulle få vid misslyckade tester. Större tillverkningsföretag kan även se detta som ett utmärkt sätt att få ökad förståelse för dagens klimatproblem, och därmed säkra en mer hälsosam och grön konsumtion i världen - ett mycket aktuellt ämne vars fokus hela tiden ökar.

Marknad

Bolaget har sålt och levererat produkter och tjänster till olika kundsegment. Läkemedelsbolag av varierande storlek som bedriver preklinisk forskning och utveckling har hittills utgjort den vanligaste kundtypen. Bolag inom det miljörelaterade marknadssegmentet har också köpt Inhalation Sciences produkter. Inom detta segment är kemisk industri och industriföretag som tillverkar eller använder moderna material, en potentiellt stor marknad. Ett tredje kundsegment utgörs av akademiska kunder. Dessa representerar både läkemedels- och miljösegment beroende på den inriktning som den aktuella kunden har.

Endast i USA och Europa finns det mer än 1600 läkemedel relaterade till inhalation, 20.000 kemiska industrier och mer än 700 inhalationsakademier!

Marknaden i sig är värt mer än "7 miljarder kronor"!

Observera att det här är bara för USA och Europa, potentialen är mycket större i Indien, Ryssland, Kina och Sydafrika, där föroreningen är ett betydligt större hot.

För att bättre förstå marknaden rekommenderar jag start att alla tittar på följande video:

Ekonomi

Inhalation Sciences har en stark ekonomisk position - med den senaste börsintroduktionen har man lyckats säkra sin framtida verksamhet ekonomiskt.

 • Kontanter (Arbetskapital): Mer än 15 Mkr
 • Skuld: 4 Mkr

Enligt Fredrik Sjövall, VD:n, så bör nuvarande arbetskapital vara mer än tillräckligt för att finansiera framtida verksamhet, tills bolaget får ett positivt kassaflöde år 2020.

- "Ytterligare finansieringar borde inte vara något bekymmer." - Fredrik Sjövall, VD:n

Kunder

Trots att företaget är "ungt" och i sitt tidiga skede, har bolaget redan en stark och imponerande kundportfölj som har stor spridning i flera branscher och länder.Dessa nyckelkunder kommer att generera tillgång till intäkter och ytterligare erbjudanden.

Här är en snabb lista över några av de världsledande kunder som använder sig av Inhalation Sciences produkter:

 1. Astra Zenica
 2. Philip Morris
 3. Kings College London - är ett mycket högt rankat universitet i London och anses vara ledande inom Inhalationsforskning.
 4. Chiesi - ett av Italiens ledande läkemedelsföretag och stora inom utveckling av inhalationsprodukter
 5. Karolinska Instituttet - är framgångsrika inom bland annat miljöforskning.
 6. Fraunhofer Item - är ett av världens ledande institut inom miljöforskning.
 7. Dow Chemicals - är en av världens största kemi-koncerner.

För att bättre kunna förstå kunderna så rekommenderar jag starkt att titta på följande video:

Närliggande Triggers

 1. Fler sålda system
 2. EU-projektet Formamp
 3. AstraZenecas utvecklingsprojekt
 4. Ytterligare information kring kontraktsforskningsuppdraget för Philip Morris
 5. Ytterligare information kring kontraktsforskningsuppdrag för Celon Pharma S.A

Dotterbolag

Ziccum AB www.ziccum.com är Inhalation Sciences dotterbolag, och kommer börsnoteras som ett eget bolag under Q3 och förväntas dela ut till nuvarande aktieägare i ISAB på ett eller annat mycket fördelaktigt sätt. Inhalation Sciences äger över 70% i Ziccum.

Ziccums produkt LaminarPace™ är ett komplement till PreciseInhale® men har ett applikationsområde som sträcker sig långt utanför inhalation. LaminarPace™ är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekt då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider. LaminarPace™ process medför väsentliga kostnadsbesparingar då kostnaden för testsubstanser i tidiga skeden kan uppgå till flera hundratusen kronor per gram.

Produkten torkar kostsamma (känsliga biologiska material) läkemedel vid rumstemperatur så att de kan lagras säkert och transporteras var som helst i världen, oavsett klimat - utan att förstöra deras aktiva ingrediens.

Värdering

SvD Näringsliv:

Raketforskaran:

 • ”Jag själv är mer optimistisk då min erfarenhet säger att mindre förhoppningsbolag med stark produkt/teknik, samt lukrativ marknad och stark ledning brukar värderas mycket snabbare än vad "proffsen" anser, samt att "proffsen" oftast är väldigt konservativa så fort det handlar om små förhoppningsbolag. Min personliga riktkurs är 20-25 kr till årsskiftet 2017/2018 och 50 kr innan 2019, vilket skulle värdera bolaget till cirka 500 Msek. Med andra ord ser jag en uppsida på cirka 100% inom några få månader, samt drygt 300% inom cirka 1 år, räknat från dagens kurs.” - https://www.redeye.se/arena/posts/inhalation-sciences-valet-naer-det-aer-dags-att-graeva-guld-paa-riktigt

Min personliga uppfattning:

 • Jag tycker att den nuvarande värderingen av bolaget är på tok för billig, nästan löjligt undervärderad. Företaget befinner sig i sin tillväxtfas och försäljningsintäkterna förväntas stiga i snabb takt. Redan i 2018 så borde vi se en omsättningstillväxt på mer än 5-800% jämfört med tidigare år. Jag har gjort en DCF-analys baserad på marginaler och uppskattningar från företaget, vilket resulterat i ett aktuellt rättvist värde (NPV) på 41,5 SEK. Denna typ av analys är mer volatil och bör tas med försiktighet. Oavsett, så skulle säga att allt under 15 MSEK är en ren rabatt för aktieägarna. Om vi ​​jämför bolaget med peers i samma bransch, så tycker jag att det är uppenbart att företaget är långt ifrån sin rätta värdering idag. Jag förutspår att kursen kan nå 30-40 kronor under 2018 och ännu högre efter det.

Källor:

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?