Post entry

Intervju med VD Clas Dyrholm inför Realfictions notering imorgon

Imorgon noteras Realfiction. Gjorde en liten kort intervju med VD Clas Dyrholm för att se hur det ligger till inför noteringen.

I maj så fick ni äntligen visa upp den nya DeepFrame-teknologin. Hur var reaktionen från åskådarna?

Rigtig god. Vi er allerede i dialog med flere interesserede kunder om nogle spændende projekter hvor DeepFrame kan komme til at spille en vigtig rolle. (Riktigt bra. Vi för redan dialoger med flera intresserade kunder om några spännande projekt där DeepFrame kan komma till att spela en viktig roll.)

Nextreality och Mashable är några av dem som publicerat artiklar om er och DeepFrame och Kaon Interactives VD har berömt tekniken. Hur har intresset i världen varit kring DeepFrame?

Det er ikke nemt at bryde igennem muren af nyheder og reklamer i dagens hastige flow af kommunikation. Men heldigvis er DeepFrame en teknologi med en storslået effekt. Så med de første client cases skal der nok komme mere fokus. (Det är inte lätt att bryta igenom muren av nyheter och reklam i dagens snabba flöde av kommunikation. Men lyckligtvis så är DeepFrame en teknologi med storslagen effekt. Så när våra första clienter rullar ut sina projekt så kommer det nog bli mer fokus.)

Realfiction har nu med hjälp av DeepFrame-teknologin gått från att hjälpa företag att höja upplevelsen och uppmärksamheten kring deras produkter till att inleda flertalet projekt med aktörer på leksaksmarknaden och spelmarknaden för att ta fram konsumentprodukter. Kan du förklara lite mer vad det är som gör att DeepFrame-tekniken är så skalbar?

Teknologien tillader os at forstørre billedet fra en hvilken som helst videoskærm, og forskyde det ud i virkeligheden, så det opleves som et hologram lignende billede som i Star Wars. En sådan DeepFrame konstruktion kan laves stor, så flere mennesker kan se samtidig, hvilket giver fantastiske muligheder i B2B sammenhænge. Men den kan også laves lille og prisbillig så den kan bruges til konsumentprodukter. (Teknologin tillåter oss att förstora bilden av vilken skärm som helst, och skjuta ut det i verkligheten, så att det upplevs som ett hologram, liknande som det görs i Star wars. En sådan DeepFrame konstruktion kan tillverkas väldigt stor, så att flera personer kan se det samtidigt, vilket ger fantastiska möjligheter i B2B sammanhang. Men den kan också tillverkas liten och billig så att den kan användas av konsumenter.)

Men det är inte enbart konsumentmarknaden som attraheras av den nya teknologin, ni har ett pågående pilotprojekt med en hotellkedja i Danmark och en avslutad eller kommande presentation för en av världens största biltillverkare. Hur har intresset och reaktionerna varit från bolag kring den nya teknologin?

Reaktionerne er gode. Firmaerne kan se mulighederne for at skabe utroligt interessante visualiseringer, som deres kunder vil reagere positivt på, og som ikke kræver nogen form for introduktion eller teknologi tilvæning. (Reaktionerna är bra. Bolagen kan se möjligheterna för att skapa otroligt intressanta visualiseringar, som deras kunder kommer reagera positivt på, och som inte kräver någon introduktion eller teknologisk tillvänjning.)

Ni har pågående projekt med Lego och flera ej namngivna leksakstillverkare kring utvecklingen av konsumentprodukter. Vad är det som gör DeepFrame-teknologin så intressant för leksakstillverkarna?

At man med DeepFrame kan skabe MR produkter, der er kosteffektive og løser deres ønsker om både visuel effekt og interaktionsmuligheder. (Att man med DeepFrame kan skapa MR-produkter, som är kostnadseffektiva och löser deras önskemål kring både visuell effekt och interaktionsmöjligheter.)

Ni har även tagit fram produkten Hologun som ni ämnar att licensiera ut till aktörer på spelmarknaden. Hur fungerar Hologun, behövs det en energikälla?

Nej, der behøves ingen energy kilde. Hologun fungerer ved at integrere brugerens egen mobil telefon i en spacegun attrap konstruktion med en DeepFrame optik. Billedet fra telefonens skræm forstørres mange gange og forskydes langt ud i virkeligheden, hvilket gør det muligt at skyde efter virtuelle lerduer eller aliens. Næsten al teknologi ligger i telefonen. Vi udnytter telefonens gyro, internet forbindelse, skærm, højtaler, mikrofon og så videre. Dette betyder at prisen på Hologun kan holdes lav, og spil kan laves og tilkøbes som apps. (Nej, det behövs ingen energikälla. Hologun fungerar genom att integrera användarens egen mobiltelefon i en spacegun attrapp konstruktion med en DeepFrame-optik. Bilden från mobilens skärm förstoras flera gånger och förskjuts långt ut i verkligheten, vilket gör det möjligt att skjuta virtuella lerduvor eller aliens. Nästan all teknologi ligger i telefonen. Vi utnyttjar telefonens gyro, internetuppkoppling, skärm, högtalare, mikrofon osv. Detta betyder att priset på Hologun kan hållas lågt, och spel kan göras och köpas till som appar.)

Ni har nu lanserat möjligheten att hyra/leasa era Dreamoc-produkter, något som har efterfrågats. Hur ser ni på möjligheterna kring detta?

Der er god interesse for det. Vi har set de første udlejninger af de store produkter allerede med stor succes. Den mest udfordrende del bliver selvfølgelig at lave en god model for mange af de mindre produkter. Men det er samtidig her det største potentiale ligger. (Det finns ett stort intresse för detta. Vi har redan sett de första uthyrningarna av de större produkterna med stor succé. Det mest krävande blir självklart att skapa en bra modell för många av de mindre produkterna. Men det är samtidigt här den största potentialen finns.)

Gemstone har varit med som investerare nästan från starten. Hur viktiga har de varit för er framgång?

De har været gode at have som sparringspartnere i processen omkring udviklingen af forretningen. (De har varit bra att ha som sparringpartner i processen kring att utveckla verksamheten.)

AmTran har tagit ca 9% i bolaget totalt genom PP och avslutad emission. Hur ser ert samarbete med AmTRAN ut?

Det er virkelig et interessant potentiale vi kan adressere sammen. AmTRAN er utroligt stærke på teknologi og produktion. Og med deres styrke og position kan de få ting til at ske meget hurtigere end man ville tro det muligt. Samtidig har de brug for den kreativitet og tilgang til teknologi og effekt som vi i Realfiction bringer. Derfor er vi gode sammen. (Det är verkligen en intressant potential vi kan ta itu med tillsammans. AmTRAN är otroligt starka inom teknologi och produktion. Och med sin makt och position, så kan de få saker att hända mycket snabbare än man trodde var möjligt. Samtidigt så har de användning för den kreativitet och tillgång till teknologi och effekt som vi i Realfiction medför. Därför är vi bra tillsammans.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?