Post entry

Lucara Diamond – Diamanterna glimmar, starkt köp.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lucara Diamond fortsätter leverera och aktien har intressanta triggers såväl i närtid som i det längre perspektivet. Lucara Diamond är ett självklart val i en råvaruportfölj.

Lucara Diamond fortsätter leverera exceptionellt tillfredsställande resultat.

2013-07-23 Spådde bolaget att intäkter 12-15 miljoner USD för specialauktionen 2 september.

2013-09-03 Bolaget kommunicerade att specialauktionen inbringade hela 24,7 miljoner USD.

Utfallet från denna andra specialauktion för året överträffade prognosen rejält och visade återigen att Karowegruvan innehåller diamanter av mycket hög kvalité.

Resultaten från de ordinarie försäljningarna tillsammans med de två specialauktionerna gör att det är troligt att försäljningspronosen kommer infrias och till och med överträffas.

Lucara bryter nu åter i områden där carathalten per ton förväntas vara högre än under andra kvartalet som då uppgick till 15,6 carat per hundra ton molm. Värt att notera är att bolaget under första kvartalet nådde upp till 23,1 carat per hundra ton. Ett försiktigt estimat är att vi befinner oss mellan 18-23 carat under kvartal 3 och 4.

Bolaget har helt uppenbarligen lärt sig mycket om fyndigheten och vet hur produktionen skall planeras för att nå maximal avkastning.

Köprekommendationer

2013-09-04 BMO Capital. Höjer riktkurs till 1,25 CAD (motsvarar 7,91 SEK)
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2008461&fromPage=newsModule

2013-08-13 RBC. Höjer riktkurs till 1,1 CAD (7 SEK)
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2004445&fromPage=newsModule

2013-07-25 Paradigm. Höjer riktkurs till 1,5 CAD (9,5 SEK)
https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2001582

Riktkurs i snitt är således 8,13 SEK vilket skulle ge en kurspotential på ca 35 % från dagens nivåer kring 6-6,15 SEK.

Vinstestimat

Vinsten första först halvåret uppgick till drygt 0,5 SEK per aktie. Q2 bidrog med 0,4 SEK och Q1 med ca 0,1 SEK. I skenet av en stark andra specialauktion i september kan vi räkna med att vi befinner oss närmare Q2’s resultat än Q1.

Ett försiktigt estimat är en helårstakt på 1,2 SEK i vinst per aktie. Det ger ett P/E-tal på 5 till dagens kurs vilket måste betraktas som lågt. Ponera att marknaden multipelexpanderar Lucara till P/E 8. Det skulle ge en kurs på hela 9,6 SEK på det yttersta konservativa vinstestimatet. Nedsidan torde alltså vara begränsad även ur ett värderingsperspektiv.

Triggerlista i närtid

  • Resultatet för 2013 har goda möjligheter att överraska positivt.
  • Lucara bryter nu i mycket bra områden vilket gör ökad caratmängd per ton, högre kvalité och därmed högre intäkter.
  • Det finns chans för ytterligare en specialauktion under kvarvarande del av 2013.
  • Nästa ordinarie försäljning (23 september) kan komma att överstiga de estimerade 78000 carat. Den 12 augusti sade William Lamb att estimatet är konservativt och att antalet carat kan komma bli fler än kommunicerade.
  • Lucara Diamond kommer enligt tidigare pressmeddelande (https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2004207) ta beslut om snabbare återbetalning av förlagslånet. Beslutet skall fattas direkt efter nästa ordinarie auktion den 23 september.
  • PM om att bolaget räknar med att slå dess senaste försäljningsprognos är troligt efter kommande ordinarie auktion.

Sammanfattning

Från att gått från ett bolag med rykten om nyemissionsrisk till att gång efter gång leverera resultat i linje eller över förväntningar visar på en operativ förmåga i världsklass.

Bolaget har byggt upp en verksamhet totalt från grunden, levererar på eller över plan, visar vinst i princip från start, äger en fyndighet av yppersta kvalité och därtill lärt sig mycket om hur försäljningsprocessen fungerar i branschen.

Riskerna med något svagare diamantpriser vägs med råge upp av de återkommande ovanliga stenarna bolaget hittar och säljer till exceptionella caratpriser.

I det längre perspektivet finns spännande triggers för aktien; någon typ av drift i Mothae, uppköp eller sammanslagning. Det förefallet inte helt otroligt att en resursuppdatering av gruvan kan komma. En längre förväntad drift än de 15 år bolagets kommunicerat skulle gynna värderingen.

Sammantaget är nedsidan starkt begränsad och uppsidan är ca 35 % (till snitt köprek). Det är inte många bolag på börsen som står att finna med denna risk/reward.

Lucara Diamond är ett självklart val i en råvaruportfölj. Den sammantagna bedömningen är starkt köp.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?