Post entry

Lumito lanseras på miljardmarknad Q1 2020!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lumito lanseras på miljardmarknad Q1 2020!

Lumito lanseras på miljardmarknad Q1 2020!

Innehållsförteckning:

1. Om bolaget & tekniken

2. Marknaden för patologi

3. Samarbetspartner

4. Nya Styrelsemedlemmar

5. Konkurrenter

6. Analys från Analystgroup

7. Företrädesemission tecknad till 155%

8. Triggers

9. Börsvärde samt framtida aktiekurs.

I

I

1.Om bolaget & tekniken

Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och SpectraCure AB för att nämna några. Bolaget grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsledande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom Digital Patologi.

Tekniken har flera potentiella användningsområden men Lumito har i ett första steg valt att ta fram ett instrument och reagenser för digital patologi, dvs digitaliserad vävnads­diagnostik där analysen kan vara datorunderstödd och ske på distans. 

Lumitos teknik innebär att man kan göra flera tester samtidigt i ett enda tunt vävnadssnitt vilket på ett tidseffektivt sätt ger detaljerad information om sjukdomen. Kraven på individualiserade behandlingar och prognostiseringar av sjukdomar växer snabbt eftersom det minskar lidandet för patienter och sänker kostnaderna för sjukvården. Behovet av att ställa snabb och exakt diagnos på sjukdom/tumör innebär inte bara höga tekniska krav på modern analysutrustning, den ska också vara anpassad till ett förändrat arbetsflöde med färre manuella moment. 

Källa: https://www.lumito.se/

I

I

2. Marknad

Lumito med dess VD Stefan Nilsson i spetsen har vid upprepade tillfällen sagt att produkten ska vara klar samt redo för lansering Q1 2020.

Produkten är alltså klar och redo att rullas ut om ca7-8 månader på en marknad som är värd ca 8 miljarder USD årligen med en tillväxt på 10% om året.

Källa: https://www.alliedmarketresearch.com/digital-pathology-market

I

I

3. Samarbetspartner

Om Lumito ska ut på marknaden så kan man nog anta att detta kan komma att göras tillsammans med en samarbetspartner. Man kan anta detta eftersom att Lumito aktivt deltar på diverse träffar och dylikt som senast på Nordic Symposium on Digital Pathology.

Citat från Vd Stefan Nilsson "- Det här är ett mycket bra tillfälle att samlat få presentera vår teknik och att träffa patologer och företrädare för olika verksamheter inom digital patologi, säger VD Stefan Nilsson."

I senaste kvartalsrapporten kan man även läsa under VD-Kommentar. "Intensiteten har ökat vad gäller externa kontakter och nätverkande med syfte att skapa relationer med potentiella kunder partners och för att bygga upp ett nätverk runt bolaget".

Om och när man landar ett sånt här avtal vill jag egentligen inte spekulera i men om jag ska gissa så skulle det kunna vara innan Q1 2020.

I ett sådant scenario så skulle man kunna utnyttja ett redan färdigt världsomspännande nätverk med kanaler för allt från försäljning till marknadsföring.

Potentiella partners torde vara Sectra,Abott,Roche,Philips medical mfl.

Källa: https://news.cision.com/se/lumito/r/lumito-presenterar-pa-nordic-symposium-on-digital-pathology,c2814597

https://www.lumito.se/investerare/#rapporter

I

I

4. Nya styrelsemedlemmar

Mest intressanta nyförvärvet är Ulf Bladin som för närvarande är partner på Rewell Medical AB och har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President EMEA på Hycor Biomedical, Vice President på Thermo Fisher Scientific’s Immuno Diagnostics Division, Vice President på Phadia AB och VD på DentoSystem Scandinavia AB. Han har stor erfarenhet av att sälja samt kommersialisera bolag.

Amir Poursamad som även driver Norbridge AB är ett bra tillskott till styrelsen då han har stor erfarenhet utav bla marknadsföring med stora namn bland klientskaran. Vi kan nämna Am trust nordic, OkQ8,Rix fm,Sbm,Berendsen,Miljon lotteriet samt Folksam.

Kan även nämna att Amir har ett stort antal aktier i Lumito.

Roland Andersson är det tredje nya tillskottet i styrelsen.

Källa: https://stockaboo.com/nyheter/2019/05/03/lumito-foreslar-tre-nyval-till-styrelsen

I

I

5. Konkurrenter

Listan på konkurrenter inom Patologi och vävnadsdignostik kan göras lång, men hör och häpna. Dessa så kallade konkurrenter jobbar fortfarande med det gamla infärgningssystemet.

Det finns inte en endaste konkurrent som jobbar med UCNP ( Up Converted Nano Particles).

Det finns alltså ingen annan aktör som kan göra det Lumito gör idag. Att Lumito nu ska förbättra träffsäkerheten på vävnadsdiagnostik från 70% till över 99% det är helt revolutionerande. 

I

I

6. Analys från Analystgroup

Det kom alldeles nyligen en analys från Analystgroup där man har ett base scenario på 2,90sek/aktie och ett bullcase på 3,60sek/aktie nuvärde vilket är en uppsida på över 90% från dagens kurs. Det mest intressanta i analysen var dock att man tror Lumito blir en väldigt het uppköpskandidat, pga att man snart har en helt färdig produkt klar för lansering och inga mer kostnader för forsknings och utvecklingsarbete krävs.

Källa: https://analystgroup.se/analysis/lumito-nara-kommersialisering/

I

I

7.Företrädesemission tecknad till 155%

Bolaget har nu en välfylld kassa då det precis trillade in 38,5 miljon sek.

Dessa pengar kommer att räcka ungefär 1år, men om teckningsoptionerna löses in i nov 2019 samt maj 2020 så har bolaget pengar i 2år framöver. Teckningsoptionerna är redan nu in the money.

Otroligt stark signal till marknaden var att Masoud Khayyami tecknade sig för 2,5 milj kronor via sitt bolag Cardeon Futuring Finance.

Intresset för Lumito har ökar väldigt kraftigt kan man se då emissionen blev så kraftigt övertecknad.

Källa: https://news.cision.com/se/lumito/r/lumito-ab-tillfors-ca-38-7-msek-i-kontanta-medel-genom-dels-en-overtecknad-foretradesemission-och-de,c2833288

https://virtwayinvest.com/nyheter/cardeon/cardeon-tecknar-for-hela-sin-andel-i-lumitos-nyemission/

I

I

8.Triggers

Några utav de triggers som kan komma att öka börsvärdet något enormt de närmsta 7 månaderna listas här nedanför.

Lansering Q1 2020

Färdig betaprodukt Q3 2019.

Namn på samarbetspartner avslöjas någon gång under kommande 7 månader.

Avklarad fas2 samt start av fas3 under hösten 2019.

Ce märkning.

Validering samt utvärdering utav produkten från ledande patologer och laboratorier.

I

I

9. Börsvärde samt framtida aktiekurs.

Bolaget tog precis in 38,5 miljon kronor i kassan. Senaste kvartalsrapporten så hade man 8 miljoner kronor kvar i kassan, 38,5+8= 46,5 miljoner kronor i kassan just nu och hela bolaget har nu ett BV på ca 100 miljoner kronor. Så bortsett från kassan värderas tekniken, patenten mm just nu i 53,5 miljoner kronor. Som ni säkert kan förstå så är bolaget kraftigt undervärderat i dagsläget, min tro är att detta kommer justeras uppåt närmsta månaderna då fler och fler investerare inser vilken uppsida det finns här. 

Aktiekursen kommer att justeras upp rejält närmsta 7 månaderna när pusselbitarna faller på plats, jag tror absolut inte att det är någon omöjlighet att vi passerar Analysguidens bull case med stormsteg. Skulle jag gissa så tror jag att vi står långt över 15sek/ aktie innan Q1 2020. Skulle någon av tidigare nämnda potentiella samarbetspartners komma in i bolaget innan Q1 2020 så tror jag på en kurs över 45 sek/aktie. Jag hoppas och tror på en samarbetspartner för då har vi aktieägare möjlighet att följa med på hela resan och då kunna få maximalt för våra aktier i Lumito. I detta scenario skulle man kunna göra en jämförelse med Sectra som har ett BV på 12,8 miljarder sek i dagsläget. Skulle Lumito penetrera marknaden och ta en större del av marknaden inom de närmsta åren så skulle vi kunna ha en aktiekurs som är tre siffrig inom 3-5 år.

Om man istället överväger Analysguidens scenario där Lumito istället blir uppköpt utav en större aktör, så tror jag detta sker innan Q1 2020 och att vi då får nöja oss med allt från 20-30sek/aktie.

I

I

I

I

Disclaimer: Jag äger själv aktier i bolaget. Analysen skall enbart betraktas som information och inte som köprekommendation.Före en eventuell investering ges rådet att inhämta egen information. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?