Post entry

Medirätt/Dosell + Apoteket + EU + USA? Genombrott i svensk medicinvårdsteknik?

Startklar klinisk studie på Dosell-enheten i samarbete med Apoteket AB. Patent i Europa och USA. Nu laddar Medirätt för marknaden. Är det nu dags för genombrottet?

Startklar klinisk studie på Dosell-enheten i samarbete med Apoteket AB. Patent i Europa och USA. Nu laddar Medirätt för marknaden. Är det nu dags för genombrottet?

1. Mina ord

2. Kort bolagsinformation

3. Dosell-enheten

4. Hemsjukvård

5. Konkurrenter

6. Medirätt år 2016-2017

7. Intäkter år 2020 baserat på Grant Thorntons patentvärdering

8. Insiderhandel

9. Slutsats

10. Framtida kurser 2018-2021

11. Länkar och källor

Medirätt/Dosell + Apoteket + EU + USA? Genombrott i svensk medicinvårdsteknik?

1. Mina ord

Medirätt introducerades på börsen 2011 och har under åren legat mest och skvalpat på börsen fram till förra året då det började komma intressanta händelser runt Medirätts produkt Dosell. Jag är vad jag kan se den fjärde personen som skriver om Medirätt på Redeye (en skrev 2015 och två st skrev 2016) och jag hoppas att det blir jag som nu får inspirera andra till att investera i denna pärla precis innan, vad som jag tror, kommande genombrott.

Jag äger givetvis aktier själv och allt som skrivs i denna analys är baserat till stod del på fakta med också inslag av antaganden som jag har baserat på en grund i verkligheten som jag också då presenterar. Alla länkar finns i slutet av analysen.

2. Kort bolagsinformation

Bolaget har under många år utvecklat Dosell, en medicineringsautomat framtagen för att sitta i hemmet hos en person som har hemsjukvård. Apparaten signalerar då det är dags för medicin och släpper fram medicinen. Den skickar också information till sjukvårdsansvariga eller familj ifall medicinen inte tas. Detta ser till att sjukvårdstagaren får rätt medicin, rätt dos vid rätt tidpunkt. Det finns också andra tilltänkta funktioner som att Dosell-enheten har kontakt med en automatisk våg i toalettsitsen och en fotocell vid ingången till hemmet. Allt för att ha mer medicinsk kontroll och större säkerhet runt sjukvårdstagaren. Medirätt har också tidigare utvecklat en mjukvaru-produkt som hette Medcheck som Medirätt lagt åt sidan p.g.a. patienttvist och fokuserar nu helt istället på läkemedelsdispensern Dosell.

Börsvärde 2017-08-07: 100 MSEK.

Antal aktier 2017-08-07: 11.092.028st.

VD: Carl Johan Merner

Senior rådgivare: Klas Arvidsson

Styrelse: Anders Säfwenberg, Torgny Ander, Sten Röing, Carl Sjönell, Göran Sjönell, Mikael Stolt.

Största ägare:

Avanza Pension 19,37%

Sjönell & co AB 9,70%

Sten Röing 6,94%

Björn Rosengren 6,72%

Anders Säfwenberg 5,52%

VD Carl Johan Merner m. fam. 5,00%

3. Dosell-enheten

Idén till läkemedelsdispensern Dosell startade 2006 och den första prototypen var klar 2008. Dosell har testats i prototypform sedan dess och har demonstrerats för finansiärer och samarbetspartners. Dosell får 2016 patent beviljade i Europa och USA. Dosell ska under 2016-2017 slututvecklas och vara färdigutvecklad sommaren 2017.Dosell ska under aug/sept 2017 ingå i en klinisk studie i samarbete med Apoteket AB.

4. Hemsjukvård

"Hemsjukvård är en växande verksamhet. Uppskattningsvis får cirka 250 000 personer hälso- och sjukvårdsinsats i hemsjukvården i Sverige idag. 87 procent av dem är över 65 år. De flesta är kvinnor. Antalet vårdplatser i sluten vård har blivit färre, liksom antalet platser i särskilda boendeformer." (Utdrag ur kartläggning av hemsjukvården av Socialtjänsten 2008)

”Varje år dör omkring 3 000 patienter till följd av informationsmissar om patientens läkemedel. Av samma skäl tros uppskattningsvis 500 patienter läggas in varje dag på landets olika akutsjukhus - insatser som alltså kunde ha undvikits.

– Det är ett jätteproblem att läkare blandar ihop läkemedel utan att ha en aning om konsekvenserna för patienterna. 100 000 svenskar tar fler än tio läkemedel varje dag och här kan det gå väldigt fel om läkaren inte har all information eller om patienten slarvar med medicineringen. Därför behövs bättre läkemedelskassetter som styrs via nätet och olika IT-system för de äldre i hemmen, säger Göran Sjönell."

(Utdrag ur artikel i SvD 2014)

5. Konkurrenter

Evondos är en finsk konkurrent som har en likvärdig produkt som Dosell. Evondos finns även på den svenska marknaden men har ännu inte fått någon större utbredning. Detta kan bero på att de har en månadskostnad på 1500kr.

Philips har också en likvärdig medicinautomat som kostar dryga 500kr / månad. Philips är störst i världen på just medicineringsautomater. (Jag kommer i mina beräkningar med Dosell antaga en månadskostnad på enbart 300kr.)

6. Medirätt år 2016-2017

Förra året fick Medirätt patent beviljade i både Europa och USA. Europapatentet är värderat till 151-190 MSEK och USA-patentet är värderat till 159-296 MSEK. De båda patenten är alltså värderade till 310-396 MSEK och värderingen är gjord av Grant Thornton.

Det mest intressanta är enligt mig den nyligen godkända kliniska studien av Dosell som Medirätt ska finansiera tillsammans med Apoteket AB. Här ska Dosell för första gången testas på riktiga sjukvårdstagare. Att Apoteket är intresserade förvånar mig inte då de redan idag har 100.000 ApoDos-användare och antalet personer som får hemsjukvård ökar. Att de dessutom finansierar 50% av studien gör det ännu mer intressant. Är detta upprinnelsen till Medirätts första avtal? Enligt mig ser det verkligen så ut.

7. Intäkter år 2020 baserat på Grant Thorntons patentvärdering.

Om ett första avtal med Apoteket AB sluts så är detta enligt mig starten på en väldig uppvärdering av Medirätt.

Mina egna antaganden

Månadskostnad 300kr/månad per Dosell-enhet.

Börsvärde = 5 x årligt resultat.

Enligt Thorntons antaganden så säljer Medirätt 60.000 st enheter till partners i Sverige år 2020.

Detta inbringar 60 MSEK år 2020 då Medirätt tjänar 1000kr per såld enhet efter skatt.

Efter övriga kostnader har vi ett resultat på 53,5 MSEK.

Antar vi också att det på varje Dosell ingår en månadskostnad på 300kr (konkurrenten Evondos tar 1500kr/månad för service och underhåll) samt räknar med de tidigare försäljningarna för 2018-2019 så har vi en årlig inkomst via månadskostnaden på 25.000st (sålda 2018) + 40.000st (sålda 2019) + 60.000st (sålda 2020) enheter multiplicerat med 3600kr = 450 MSEK / år.

Efter skatt så har vi 351 MSEK / år.

Total intäkt för 2020 blir då 53,5 MSEK + 351 MSEK = 404,5 MSEK.

OBS! Detta är enbart i Sverige, alltså inget räknat på USA och EUROPA.

Lägg till licens på varje enhet som säljs utanför Sverige, som är 70kr / enhet.

918.000 st enheter Europa och 1.750.000 enheter i USA. Totalt 2.668.000 enheter.

Bara licenserna inbringar då ca 188 MSEK.

Alltså har vi vinst 2020 på

Försäljning Dosell-enheter: 53,5 MSEK

Månadskostnader Sverige: 351 MSEK

Licenser Europa/USA: 188 MSEK.

Totalt resultat: 591 MSEK år 2020.

8. Insiderhandel

VD Carl Johan Merner har under 2017 handlat ca 31.000 st aktier. Under 2016 ökade hans familj sina aktier i Medirätt med 472.000 st aktier. Sten Röing har också köpt 100.000st under 2016.

9. Slutsats

Kommer Medirätt få ett avtal med Apoteket så är detta enligt mig en extrem potentialhöjning av Medirätt. Många kan tycka att det är felaktigt att göra en analys på antaganden som Grant Thornton har gjort till Medirätt baserat på deras mål. Men samtidigt, går avtalet med Apoteket igenom så är vi på rätt kurs. En kurs med en enorm potential.

Att få avtal med Sveriges största distributör av medicin till sjukvården är enligt mig en perfekt start. Dessutom är nu Dosell patenterat i både Europa och USA. Klas Arvidsson (från Frisq) har nyligen blivit anställd och ska arbeta med att slutförandet av produkten samt med CE-märkningen (behövs till Europa-marknaden). Jag tänker att redan nu kan det mycket väl sitta kommande samarbetspartners och följa den kliniska studien.

Att Apoteket går in och betalar 50% av del kliniska studien på Dosell är för mig en extremt god fingervisning på vart detta samarbete leder. Apoteket har innan detta samarbete garanterat velat se Dosell-enheten i flertalet demonstrationer och har blivit så pass säkra att de själva står för halva studiekostnaden. Jag tror på ett avtal med Apoteket till 90%. Om avtalet med Apoteket blir av, då anser jag att man kan börja titta på 2018/2019 års antaganden som Grant Thornton gjort. Från och med avtal, anser jag att vi bör prisa in 2018/2019 i Medirätts aktiekurs. Hur mycket låter jag marknaden avgöra.

10. Framtida kurser

Detta är givetvis svårt att beräkna. Först i närtid hänger det på att ett första avtal med Apoteket kommer. Men antar vi en vinst på 557 MSEK år 2020 (som beräknat ovan) och vi antar att börsvärdet då kommer ligga på låga 5x vinsten på året så har vi ett börsvärde på ca 2,5 miljarder SEK (idag ca 100 miljoner)

Dividerar vi det börsvärdet på 11 miljoner aktier, som Medirätt har idag.

Så får vi 2.500.000.000 / 11.000.000 = 227 sek / aktie. Idag står Medirätt i 8,75 sek /aktie.

Det jag vill visa på är att det är en extrem potential i Medirätt.

Kommer ett avtal med Apoteket AB så kommer dessa ”fantasisiffror” inte längre vara drömmar. Avtalet kommer att sprida ringar på vattnet genom intressenter i Sverige i Europa/USA.

Jag har här under gjort en tabell på åren 2018-2021 med ovanstående beräkningar med Grant Thorntons antaganden i grunden samt mina egna antaganden med en månadskostnad på 300kr/månad. Det är otroliga siffror och det visar åter igen vilken potential Medirätt har på denna marknad. Ett annat troligt scenario är att Medirätt blir uppköpta innan dessa siffror syns.

10. Länkar och källor

Medirätt i samarbete med Apoteket AB:

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/04/20/mediratt-samarbetsavtal-undertecknat-med-apoteket.html

Medirätt patent beviljade:

EUROPA

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/03/18/mediratt-europapatentklart-pa-dosell.html

USA

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/04/18/mediratt-dosell-far-usa-patent-beviljat.html

Studien godkänd av Etikprövningsnämnden:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/07/31/mediratt-mediratt-far-godkant-starta-dosell-studie-med-apoteket.html

Dosell-medicindispensern:

http://www.mediratt.com/verksamheten/dosell/

Grant Thorntons värdering inklusive USA-patentet (PDF fullversion): https://press.aktietorget.se/Mediratt/79414/MRFoDo3TKhYOMb0.PDF

Göran Sjönell i SvD 2014:

https://www.svd.se/halsokontroll-av-friska--dyrt-och-onodigt

Socialstyrelsens utredning av hemsjukvården:

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-59

Evondos:

https://evondos.se/

Philips medicindispenser:

https://www.lifeline.philips.com/health-solutions/health-mdp.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?