Post entry

Duell: Micro Systemation vs Precise Biometrics

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bolagen Micro Systemation och Precise Biometrics är värda lika mycket på börsen. Vilken aktie är mest köpvärd?

Micro Systemation och Precise Biometrics kan anses vara helt olika bolag i helt olika branscher, och en synpunkt är att aktierna i dessa bolag därför inte är jämförbara över huvud taget.

Men icke desto mindre så är alltid det enda som avgör om en aktie är köpvärd, hur aktiekursen ligger i förhållande till vad aktien bedöms vara värd utifrån följande punkter:

1) bolagets bedömda framtida ekonomiska utveckling
2) vilket avkastningskrav man som investerare har

Utifrån de båda punkterna kan aktiens motiverade värde beräknas tex med en nuvärdesmodell http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärde, och sedan är den aktie mest köpvärd vars aktiekurs ligger lägst i förhållande till aktiens motiverade värde.

Vilken bransch jämförda bolag hör till etc, är alltså i sig helt ovidkommande, mer än tex i vilken mån branschens förutsättningar påverkar bolagets framtida ekonomiska utveckling. Det är alltså inbakat i utvärderingen endast på det sättet, och har i övrigt ingen betydelse.

Därutöver kan man vilja beakta hur pass riskabel eller stabil ett bolagets bedömda framtida ekonomiska utveckling är. Man kan tex komma fram till att bolag A:s aktiekurs ligger på 10% av aktiens motiverade värde, medan bolag B:s aktiekurs ligger på 90% av aktiens motiverade värde. Utifrån ovanstående är i så fall bolag A:s aktie mest köpvärd.

Men tänk om det är så att det bara är 1 chans på 20 (dvs 5% sannolikhet) att bolag A:s bedömda framtida ekonomiska utveckling förverkligas? Och 95% sannolikhet att bolag B:s framtida ekonomiska utveckling förverkligas. Beaktar man även det riskmomentet, är bolag B:s aktie den mest köpvärda.

Sannolikheten för att ett bolags bedömda framtida ekonomiska utveckling förverkligas, bör alltså också beaktas vid utvärderingen av om vilken aktie som är mest köpvärd. Det kan tex beaktas genom att för varje bedömt bolag, skissa på olika framtida scenarier för bolagets ekonomiska utveckling, och sannolikheten för att respektive scenario förverkligas. Det kan sedan kokas ned till en sammantagen bedömd framtida utveckling, genom att multiplicera sannolikheten för varje scenario med det scenariots ekonomiska siffror.

Antag tex att ett bolag har följande förutsättningar:

• Scenario 1: Intäkter 100 miljoner kr år 2015 (30% sannolikhet)
• Scenario 2: Intäkter 300 miljoner kr år 2015 (60% sannolikhet)
• Scenario 3: Intäkter 1 miljard kr år 2015 (10% sannolikhet)

(Sannolikheterna för de olika scenarier man skissar på, måste alltid summera till 100%.) Med ovanstående förutsättningar blir bolagets bedömda intäkter 310 miljoner kr år 2015, beräknat som:

0,3*100 miljoner kr
plus
0,6*300 miljoner kr
plus
0,1*1 miljard kr

Beaktar man på det sättet risken i ett bolag, och sedan jämför vilken av olika bolags aktier som är mest köpvärd, så är helt enkelt den aktie köpvärd vars aktiekurs ligger lägst i förhållande till aktiens motiverade värde. Då behöver man inte oroa sig för att en aktie kan vara lågt värderad bara för att bolagets risk är högre än i andra bolag, eftersom risken redan har beaktats genom att sannolikhetsväga bolagets framtidsscenarier.

En förenklad variant av att beakta risken i ett bolag, är att vid beräkningen av aktiens motiverade värde helt enkelt utgå ifrån det bedömda troligaste scenariot för bolagets framtida ekonomiska utveckling, och anta 100% sannolikhet för att det scenariot förverkligas.

Är det ett riktigt stabilt bolag man utvärderar, där sannolikheten nästan är 100% att det kommer att bli en viss bedömd ekonomisk utveckling framöver (och bolaget historiskt visat upp en mycket stabil utveckling), kan man tex även överväga att sänka avkastningskravet vid nuvärdesberäkningen av aktiens motiverade värde. Säg att man normalt har ett avkastningskrav på 10%/år, så kanske man bara behöver ha ett avkastningskrav på 8%/år för riktigt stabila bolag.

Vad gör bolagen?

Allt ovanstående alltså sagt för att motivera att man rakt av kan jämföra vilken aktie som är mest köpvärd av aktierna i så pass olika bolag som Micro Systemation och Precise Biometrics.

Vad har dessa båda bolag för affärsidéer? Förenklat uttryckt enl nedan (som jag förstått det):

• Micro Systemation:

Utrustning och programvara för att få fram information ur mobiltelefoner. Kunderna är tex poliser som vid utredningar av misstänkta brottslingar, beslagtar de misstänktas mobiltelefoner och försöker att från dessa mobiltelefoner få fram ledtrådar till brottsutredningen.

Genom att koppla en mobiltelefon till Micro Systemations utrustning kan man få fram en massa information från mobiltelefonen, tex vilka sms som skickats/tagits emot och när, vilka samtal som ringts/tagits emot och när etc. Det kan man väl i och för sig även se direkt via mobiltelefonen, men genom att koppla mobiltelefonen till Micro Systemations utrustning, så får man informationen presenterad klart och tydligt på en separat skärm och utan att behöva veta hur man får fram informationen från respektive mobiltelefonmodell.

Raderade sms eller samtalslistor kan man väl varken se i mobiltelefonen eller med Micro Systemations utrustning. Man kan väl inte heller se var en mobiltelefon har varit geografiskt vid en viss tidpunkt (tex när ett samtal ringdes etc). Det kan man i bästa fall endast få veta med information från mobiloperatören där mobiltelefonens abonnemang finns.

Positivt är att Micro Systemations utrustning fungerar för många (i princip alla?) mobiltelefonmodeller i världen, och att Micro Systemation har en stark ställning globalt för den här typen av utrustning (även om det är en smal nisch). Förutom att tjäna intäkter på nyförsäljning av själva utrustningen (och relaterad programvara), kan Micro Systemation tjäna intäkter på "eftermarknad" dvs tex kundutbildningar, supportlinjer och uppgraderingar av tidigare såld utrustning.

Micro Systemation är baserat i Solna (precis norr om Stockholm) och har drygt 60 anställda (30 sept 2011).

• Precise Biometrics:

Bolaget har utvecklat en teknologi (skyddad av olika patent kan man anta) för fingeravtrycks-igenkänning, att användas vid olika säkerhetsmässiga ändamål (tex när man ska köpa något med ett kreditkort, när man ska logga in på datorn, eller när man ska checka in på flyget).

Särskilt har Precise Biometrics utvecklat sin teknologi "Match-on-card" där fingeravtrycks-igenkänningen är kopplad till användning av ett plastkort med chip, i kombination med en fingeravtrycks-läsare. När man stoppar in plastkortet (tex i en bankomat?) får man bara ut de pengar man vill ta ut - om det fingeravtryck man lämnar på bankomatens fingeravtrycks-läsare stämmer med det fingeravtryck som lagrats i kortet. Tanken är att man med fingeravtrycks-igenkänning ska kunna slippa ha pinkoder som lätt glöms bort och kan missbrukas av andra.

Precise Biometrics säljer sin teknologi (främst som programvara och fingeravtrycks-läsare) via återförsäljare runt om i världen, och erhåller licensintäkter för det. Flera länder har infört nationella ID-kort med fingeravtrycks-igenkänning (tex Thailand och Portugal), där Precise Biometrics teknologi används. Flygbolaget SAS och amerikanska utrikesdepartementet är några andra kunder till Precise Biometrics.

Användningen av fingeravtrycks-igenkänning såsom i Precise Biometrics tillämpningar, är ännu i sin linda i världen men förhoppningar finns nog om att det ska bli mycket mer omfattande framöver. Precise Biometrics kan anses vara ett av de ledande bolagen i världen på området, vilket tex bekräftats enligt ett oberoende test i USA.

Precise Biometrics har berörts i ett tidigare blogginlägg http://www.redeye.se/aktiebloggen/precise-biometrics-ett-pump-dump-forsok med kritik mot Precise Biometrics för att ha gjort väldigt optimistiska utlåtanden om sin framtid, utan att särskilt mycket ännu inte har hänt i bolaget (i termer av erhållna order etc). Särskilt kan man sätta frågetecken för att Precise Biometrics tidigare under 2011 gjorde sina optimistiska uttalanden innan bolaget begärde sina aktieägare om kapitaltillskott. Det är klart att de optimistiska uttalandena gjorde aktieägare mer villiga att bidra till kapitaltillskottet. Men å andra sidan har som sagt ännu inte mycket synts till (i Precise Biometrics ekonomiska utveckling tex vad gäller orderingång och intäkter) av de optimistiska framtidsuttalanden som bolaget har gjort, och det börjar på sina håll märkas av en frustration bland Precise Biometrics aktieägare (att döma av tex inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack).

Men sista ordet kanske inte är sagt, och Precise Biometrics-optimisterna hoppas väl på kommande stororder till bolaget. Det har tex nämnts att Apple i någon form skulle kunna anpassa sin mobiltelefon iPhone till Precise Biometrics fingeravtrycks-igenkänning, och det skulle i så fall kunna bli jätteorder till Precise Biometrics. En sådan order skulle givetvis få Precise Biometrics-aktien att skjuta i höjden, men det återstår att se om spekulationerna om en Apple-order bara är drömmar eller om det kan bli verklighet.

I princip går det att tänka sig nästan hur många användningsområden som helst för Precise Biometrics teknologi, tex istället för bilnyckel och bostadsnyckel?

Precise Biometrics är baserat i Skåne (Lund), och har 35 pers anställda (30 sept 2011).

Jämförelse av bolagen

Det intressanta nu är att Micro Systemation och Precise Biometrics är värda nästan lika mycket på börsen:

• Micro Systemation är värt 269 miljoner kr (vid nuvarande börskurs 15,20 kr).
• Precise Biometrics är värt 287 miljoner kr (vid nuvarande börskurs 1,52 kr).

Vilken av de båda aktierna är mest köpvärd, utifrån respektive bolags förväntade framtida ekonomiska utveckling?

Både Micro Systemation och Precise Biometrics betalar aktiemäklarfirman Remium för att finnas med på Remiums hemsida http://www.introduce.se/, där Remium ger prognoser för Micro Systemations och Precise Biometrics ekonomiska utveckling de närmaste åren.

Remiums aktieanalytiker Erik Rolander gör följande prognoser för Micro Systemation:

Intäkter:
2011: 127 miljoner kr (+2%)
2012: 146 miljoner kr (+15%)
2013: 175 miljoner kr (+20%)

Rörelsemarginal:
2011: 25%
2012: 26%
2013: 30%

Resultat per aktie:
2011: 1,26 kr (+2%)
2012: 1,57 kr (+25%)
2013: 2,23 kr (+42%)

http://www.introduce.se/media/3711387/msab_3.011.pdf

Det innebär att Micro Systemations aktie värderas till ett p/e-tal på ca 7, utifrån nuvarande börskurs 15,20 kr och förväntat resultat per aktie för 2013. Det verkar billigt.

Micro Systemation har dessutom en stark finansiell ställning med en nettokassa (kassa minus skulder) som väntas uppgå till 55 miljoner kr i slutet av 2011 (jämfört med att Micro Systemation alltså totalt är värt ca 270 miljoner kr på börsen vid nuv börskurs).

Remiums aktieanalytiker Jan Glevén och Johan Biehl gör följande prognoser för Precise Biometrics ekonomiska utveckling de närmaste åren:

Intäkter:
2011: 26 miljoner kr (-41%)
2012: 46 miljoner kr (+73%)
2013: 59 miljoner kr (+28%)

Rörelsemarginal:
2011: -30 miljoner kr (-113%)
2012: -18 miljoner kr (-39%)
2013: -5 miljoner kr (-8%)

Resultat per aktie:
2011: -0,16 kr
2012: -0,09 kr
2013: -0,03 kr

http://www.introduce.se/media/3727360/prec_3.011.pdf

Liksom Micro Systemation har Precise Biometrics en stark finansiell ställning. Precise Biometrics väntas (enl Remium) ha en nettokassa (kassa minus skulder) på 33 miljoner kr i slutet av 2011, jämfört med att bolaget är värt 280-290 miljoner kr på börsen vid nuv börskurs.

Precise Biometrics har intäkter som väntas ligga på en klart lägre nivå än Micro Systemation de kommande åren. Precise Biometrics väntas dessutom visa förluster, medan Micro Systemation väntas visa fina marginaler.

Sammantagen reflektion

Här kommer utvärderingen inte bli så omfattande att det motiverade värdet på Micro Systemations och Precise Biometrics respektive aktier kommer att beräknas med en nuvärdesmodell. Men utifrån den förväntade utvecklingen de närmaste åren enl ovan verkar Micro Systemation-aktien vara klart billigare och mer köpvärd än Precise Biometrics-aktien. Även så långt fram i tiden som 2013 väntas Micro Systemation ha intäkter som är tre gånger så stora som Precise Biometrics, och ändå är alltså Micro Systemation och Precise Biometrics värda lika mycket på börsen idag.

• En förklaring kan vara att aktieinvesterare anser att det är större potential för Precise Biometrics att få riktigt stora ordrar, än att Micro Systemation kan få det. Men det syns inte riktigt i de kommande intäkter som Remium räknar med att Precise Biometrics väntas få de närmaste åren.

• En annan förklaring kan vara att i takt med att Precise Biometrics intäkter successivt fortsätter öka efter år 2013, så kommer Precise Biometrics (så som bolagets affärsmodell är upplagd) att kunna visa upp väldigt höga marginaler och därmed goda vinster åren efter år 2013. Så kan bli fallet, men det känns som långt fram i tiden - och det är inte ens säkert att det blir så.

Sammantaget känns alltså i nuläget Micro Systemation-aktien (vid nuvarande börskurs 15,20 kr) som klart mer köpvärd än Precise Biometrics-aktien (vid nuv börskurs 1,52 kr).

Aktier som är ännu mer köpvärda?

Samtidigt kan man då fråga sig om det finns aktier som är ännu mer köpvärda än Micro Systemation. Tex finns även bolaget Vitec med på Remiums hemsida Introduce.se. Vitec har behandlats i tidigare blogginlägg och där betraktats som en klart köpvärd aktie: http://www.redeye.se/aktiebloggen/vitec/bilden-av-vitec-klarnar

Vitec är baserat i Umeå och har ca 320 pers anställda (dvs klart fler än Micro Systemations ca 60 pers och Precise Biometrics 35 pers). Bolagets affärsidé är special-programvaror för bolag i olika branscher såsom fastighetsbolag, fastighetsmäklare och elbolag. Vitec är förmodligen ännu mera "stabilt" än Micro Systemation, även om Vitecs potentiella "världsmarknad" är mindre än Micro Systemations (vars världsmarknad i sin tur är mindre än Precise Biometrics).

Med ett börsvärde på 262 miljoner kr (vid nuv börskurs 53,50 kr) är Vitec värt i samma härad som Micro Systemation och Precise Biometrics, och Remiums analytiker Erik Rolander räknar med följande ekonomiska utveckling för Vitec de närmsta åren:

Intäkter:
2011: 356 miljoner kr (+13%)
2012: 366 miljoner kr (+3%)
2013: 388 miljoner kr (+6%)

Rörelsemarginal:
2011: 12%
2012: 14%
2013: 15%

Resultat per aktie:
2011: 6,17 kr (+98%)
2012: 7,34 kr (+19%)
2013: 8,25 kr (+12%)

http://www.introduce.se/media/3748083/vit_3.011.pdf

Med en nettoskuld som enl Remium väntas uppgå till 27 miljoner kr i slutet på 2011 har Vitec (med börsvärde ca 260 miljoner kr) en stark finansiell ställning (även om den är något svagare än för Micro Systemation och Precise Biometrics med sina nettokassor).

Utifrån ovanstående väntas Vitec år 2013 ha intäkter som är mer än dubbelt så stora som Micro Systemation. Och Vitec-aktien värderas till ett p/e-tal på 6,5 med nuvarande börskurs 53,50 kr och förväntat resultat per aktie för 2013. Det innebär att Vitec-aktien verkar ännu något billigare än Micro Systemation-aktien som värderas till ett p/e-tal på 6,8 utifrån förväntat resultat 2013.

Frågan är dessutom om inte Vitec är ett säkrare (mindre riskabelt) bolag än Micro Systemation, med en hög andel återkommande intäkter jämfört med att Micro Systemation i högre utsträckning är i behov av nya order. Enl det tidigare blogginlägget om Vitec:

"Nästan 60% av Vitecs intäkter är återkommande ersättningar från kunderna (typ 'abonnemangsavgifter') för tex support och underhåll avseende programvaran. Det ger Vitec en stor stabilitet. Dessutom är Vitecs branschprogramvaror ofta väldigt viktiga för bolagen i branschen, och Vitec är som regel den enda eller en av få leverantörer av liknande program. Det är dyrt, besvärligt och tidsödande för kunderna att byta leverantör."

Möjligen kan Micro Systemation ha en större tillväxtpotential i intäkterna på sikt än Vitec, men förmodligen inte. En central del av Vitecs strategi är dessutom att uppnå en extra resultatökning (utöver befintlig verksamhet) genom att ständigt köpa till liknande bolag som gör special-programvaror för olika branscher.

Sammantaget verkar alltså Vitec-aktien mer köpvärd än Micro Systemation (som är mer köpvärt än Precise Biometrics).

Liten aktiehandel

Som vanligt så är ett problem för sådana här småbolag att det kan vara svårt att snabbt köpa och sälja aktier för större belopp till rådande börskurser. Idag (ons 28 dec 2011) har aktiehandeln i de tre bolagen varit enl följande:

• Micro Systemation: aktieomsättning ca 150 000-170 000 kr (ca 11 000 handlade aktier på kurser 14,60-15,50 kr)
• Precise Biometrics: aktieomsättning 1,6-1,7 miljoner kr (ca 1,1 miljon handlade aktier på 1,49-1,56 kr)
• Vitec: aktieomsättning drygt 3 miljoner kr (ca 61 000 handlade aktier på 52,25-54 kr)

Dvs i tex Micro Systemation innebär det att om man köpte alla aktier som handlades i bolaget idag, så skulle man ha köpt aktier för 150 000-170 000 kr. För Precise Biometrics och särskilt Vitec var det nog mer handel än normalt idag.

- - -

Tillägg (3 jan 2012)

• I det ursprungliga blogginlägget ovan står bla följande:

"Frågan är dessutom om inte Vitec är ett säkrare (mindre riskabelt) bolag än Micro Systemation, med en hög andel återkommande intäkter jämfört med att Micro Systemation i högre utsträckning är i behov av nya order. Enl det tidigare blogginlägget om Vitec: 'Nästan 60% av Vitecs intäkter är återkommande ersättningar från kunderna (typ 'abonnemangsavgifter') för tex support och underhåll avseende programvaran. Det ger Vitec en stor stabilitet.' "

• Som komplettering till den beskrivningen, står tex följande om Micro Systemation i en artikel på Idg.se (från 3 jan 2012):

"Bolagets affärsmodell är licensbaserad, vilket innebär en hög grad av återkommande intäkter."

Dvs utifrån det blir intrycket att även Micro Systemations intäkter till stor del är sk "återkommande intäkter" (typ abonnemangsavgifter), vilket gör att Micro Systemations verksamhet i det avseendet i så fall kan tolkas vara minst lika stabil som Vitec.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?