Post entry

New Equity Venture International B (En uppsida på 340%)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Långsiktig Investering...

NEVI är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. 

Investeringar och egna in-house sker inom ett brett spektrum, och bolaget har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling i syfte att organisera och förbereda de för notering. 

Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-branschen. Bolaget har ett mål att senast 2025 inneha tillgångar på mellan 750-1000 MSEK fördelat på upp till 50 innehav 

Med tanke på dagens börsvärde som ligger på ca 65mkr låter detta som en toppen investering. Men majoriteten av bolagen sätter såna skyhöga mål och frågan man måste ställa sig är vad har NEVI för förutsättningar som kan göra ett sånt mål realistiskt! 

Vi börjar med de noterade bolagen: 

 • Ayima Group AB (13,61%, innehavet motsvarar ca 16mkr): verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har affärsidé är att erbjuda avancerade strategier för sökning och digital marknadsföring genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda 'interna' tjänster. Bolaget visar stark tillväxt, positiva EBITDA resultat och tecknar nya miljonavtal varje kvartal. Bolaget har ett potentiellt värde per aktie om 22,8 SEK (dagenskurs 16,40kr). 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/20/ayima-interim-report-h1-2020-ayima-group-ab.html 

 • Game Chest group AB (40,76%, innehavet motsvarar ca 25,6mkr): verksamma inom spelutveckling och ch e-sportsindustrin, där de förser kunder med månatliga prenumerationer på olika paket som innehåller varierande antal och typer av dataspel. Bolaget visar stark tillväxt och ökar sina intäkter, Ebitda-resultatet under tredje kvartalet beräknas överstiga 1,2 miljoner kronor. (Spectrumones VD äger 4,19% av bolaget). 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/09/15/game-chest-game-chests-resultat-battre-an-vantat-hittills-under-tredje-kvartalet.html 

 • Tourn International AB (3,91%, motsvarar ca 3mkr): Tourn International driver reklamnätverket Tourn.se, Tourn ansluter reklamköpare med bloggare och gjorde nyss sin största kampanj tillsammans med Nelly.com och Bianca Ingrosso. Bolaget visar positiva resultat och stark tillväxt. 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/13/tourn-international-halvarsrapport-2020.html 

 • Zoomability Int AB (12,32%, motsvarar ca 3,15mkr): Bolaget utvecklar, producerar och säljer en eldriven fyrhjuling - Zoom Uphill - riktad till främst personer med funktionshinder. (riktkurs om 27,80 kronor per aktie. Dagenskurs 10,10kr) 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/10/13/zoomability-mangold-insight-zoomability-dags-att-accelerera-mangold-insight-analys.html 

 • CGit Holding AB (18,76%, motsvarar ca 11mkr): Skandinaviens ledande leverantör av avancerade infrastrukturlösningar inom AI. Bolaget erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster, serverhosting, hosting av backup, driftstjänster inom säkerhet, lagringshosting och klientdrift. Bolaget visar positiva resultat 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/28/cgit-holding-ab-delarsrapport-q2-cgit-holding-ab-publ-uppaterad-med-kassafodesanalys.html 

 • Hubso Group AB “tidigare Orgo Tech” (41,75%, motsvarar ca 35mkr): ORGO / HUBSO är ett företag som utvecklar programvara inom 'retail-tech' och sociala medier. Bolaget inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster. Huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst riktat till e-handlare för kommunikation med kunder via e-post. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen. 

Bolaget visar stigande omsättning dock negativa resultat (pga  finansierings- samt avskrivningskostnader som uppkommit i relation till förvärvet och integrationen av HUBSO AB) 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/20/hubso-group-kvartalsrapport-2.html 

 • Mediacle Group AB (5,08%, motsvarar ca 9,5mkr): Företaget bedriver verksamhet inom digital marknadsföring och elektronikhandel via flera webbplatser. Bolaget visar väldigt starka resultat där EBITDA-resultat under det första halvåret 2020 uppgick till 14,4 MSEK. 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/27/mediacle-group-ab-mediacle-group-ab-delarsrapport-tva-2020.html 

 • M.O.B.A. Network AB (29%, motsvarar ca 89mkr): M.O.B.A Network är verksamma inom spelindustrin. Bolaget förvaltar över ett flertal nätverk som drivs utifrån egenutvecklade teknologiska plattformar. Nätverken möjliggör för användarna att diskutera och dela ideér kring spel inom olika genre. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där kunderna återfinns bland privata aktörer. 

Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi och visar väldigt stark tillväxt i form av förbättrat EBITDA och stigande omsättning 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/20/m-o-b-a-network-ab-delarsrapport-3.html 

 • Mandel Design Group AB (18,17, motsvarar ca 3mkr): Mandel Design Group är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Bolaget driver och förvaltar över en E-handelsplattform. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis kläder, skor och accessoarer, som säljs under egna eller övriga varumärken. Den långsiktiga visionen är att förvärva, utveckla och driva flera plattformar på sikt inom e-handel. 

Bolaget ligger i expansionsfas och visar för närvarande negativa resultat. 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/21/mandel-design-delarsrapport-tva-2020.html 

 • iApotek Int AB (15,40%, motsvarar ca 5mkr): Företagets affärsidé är att genomföra distansförsäljning inom apotek och kosmetiska produkter. Senaste rapport: positiv försäljningsutveckling 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/20/iapotek-int-ab-delarsrapport-tva-2020.html 

 • Sjöstrand Coffee Int AB (11,62%, motsvarar ca 5,8mkr): Sjöstrand Coffee affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter. Senaste rapport: Ökad omsättning, negativa resultat 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/17/sjostrand-coffee-halvarsrapport-2020.html 

Onoterade innehaven: 

 • Partner Fondkommission AB: Genomför transaktioner i små och medelstora företag som avser att skapa värdetillväxt. 
 • Wavr Tech AB: WAVR utvecklar teknik för att kommunicera hur en kropp biomekaniskt rör sig och med hjälp av artificiell intelligens. 
 • W & IT Solutions AB: Handel med råvaror
 • Jarvis säkerhetssystem: Cyber security (har inlett noteringsprocessen) 

Investerings-caset: 

 Värdet på endast de noterade innehaven ligger på ca 206mkr, vilket motsvarar en aktiekurs på ca 50kr (dagenskurs 16kr). 

Lägger man till de onoterade innehaven har man ett substansvärde på 55 kronor per aktie (https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/10/05/new-equity-venture-new-equity-ventures-substansvarde-sjonk-till-55-kronor-per-aktie-den-30-september.html) 

Bortsett från den förväntade tillväxten i alla innehaven har bolaget en uppsida på ca 340%. 

Bolaget är VÄLDIGT undervärderat i förhållande till innehaven. Antalet ägare hos avanza ligger på 420st vilket indikerar att marknaden inte fått upp ögonen för bolaget än. 

Med det sagt ser jag ett stort Gap mellan priset på aktien och det inneboende värdet (OBS: inga spekulationer, detta är helt baserat på faktiska siffror och bortsett från alla prognoser och tillväxtmöjligheter). 

Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga.  

Jag äger aktier i bolaget och analysen ska inte betraktas som en köprekommendation. 

Dagenskurs: 16kr. 

Twitter: https://twitter.com/Serieh_Ahmad

Facebook: https://www.facebook.com/groups/309909706686277/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?