Post entry

Organoclick – med svenska börseliten förväntas inget annat än succé!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikbolag som använder sig av en patenterad teknologi för modifiering av biofibrer för att utveckla och producera miljövänliga alternativ till giftiga kemikalier inom trä-, textil- och fiberindustrin. Bolagets teknologi har prisats av bland andra Världsnaturfonden - WWF som har utsett Organoclick till en ”Climate Solver” och i Sverige har OrganoClick fått utmärkelser som årets miljöinnovation samt tagit plats på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista vid två tillfällen.

OrganoClick består av tre produktområden: tekniska textilier - OrganoTex®; modifierat trä - OrganoWood® och biokompositer - OrganoComp®. Bolaget har utvecklat flera teknologier som ger nya egenskaper till dessa material för att göra dem mer funktionella. Textil kan bli vattenavstötande, trä kan bli beständigt mot röta och eld och biokompositer kan ersätta plastmaterial. 

Med tunga ägare som bl.a Anders Wall, Tetra Paks Bertil Hagman, Saeid Esmaelzadeh och Ashkan Pouya har OrganoClick blivit en av Sveriges mest innovativa och banbrytande företag inom miljöteknik. och kunder står på tur runt om i hela världen.

För en snabb överblick titta på denna video där Organoclick på tre minuter presenterar sitt bolag.

MILJÖMÄSSIGA LAGÄNDRINGAR

Hållbara vattenavvisande behandlingar för kläder brukar nästan alltid baseras på hormonstörande, miljöfarliga ämnen som inte bryts ned i naturen. OrganoClick har utvecklat en alternativ vattenavvisande teknik, OrganoTex®, baserad på biologiskt nedbrytbara och giftfria ämnen. Organotex är ett vattenresistent material utan fluorkarboner. Fritidskläder och ytterkläder för barn innehåller ofta fluorkarboner. Detta är nu förbjudet av EU sedan 2016 och träder i kraft 2019. 

Dessa lagändringar för att skydda mot cancerframkallande medel och miljöfarliga produkter gör att Organoclick nu är helt rätt i tiden på den globala marknaden och får löpande nya avtal och kunder som exempelvis Filippa K, Reima, Team Sportia, Sportringen mfl. 

FULL KASSA

Den 7 november kommer delårsrapporten för januari till september och den förväntas vara en bra rapport. I september hade bolaget en kraftig övertecknad riktad NE på 90 miljoner för att:

  • Accelerera försäljningsinsatser inom segmentet för biobaserade bindemedel för nonwoven
  • Expandera affärsområdet för gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter genom riktade marknadsåtgärder i Norden och expansion till den tyska marknaden
  • Genomföra investeringar för att öka nivån av automation i den existerande produktionen i syfte att öka produktiviteten och minska tillverkningskostnader

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Aktia Asset Management. 

AVTAL OCH ORDRAR 2019

Nedan är några av de senaste avtalen som kommit på plats som förväntas bidra till en positiv rapport i november.

2019-07-04 OrganoWood tecknar ramavtal med Ahlsell OrganoClicks dotterbolag OrganoWood AB tillverkar och marknadsför miljöklassat, hållbart modifierat virke och träskyddsprodukter. Nu har OrganoWood tecknat ett ramavtal för den svenska marknaden med Ahlsell, en av Sveriges ledande distributörer av installationsprodukter för professionella användare med ca 130 butiker och kontor i Sverige. Ramavtalet avser återförsäljning av OrganoWood®-virke. 

2019-06-27 Organoclick ingår avtal med ledande skandinavisk färgtillverkare OrganoClick har tecknat ett ramavtal med en ledande skandinavisk färgtillverkare (”Kund”) för leveranser av OrganoClicks underhållsprodukter för hus och fastigheter. Kunden kommer under avtalet att sälja produkterna under sitt eget varumärke (private label) i Skandinavien och i några ytterligare europeiska länder. Avtalet uppskattas generera försäljning om ca 3-5 miljoner kr per år för OrganoClick. Försäljningen kommer rapporteras under OrganoClicks affärsområde Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter. Första leveranserna uppskattas ske i början av 2020.

2019-05-20 OrganoClick inleder samarbete med finska Reima avseende OrganoTex® Textile WaterproofingOrganoClick lanserade 2018 sin fluorkarbonfria och biologiskt nedbrytbara OrganoTex® Textile waterproofing för konsument. Under 2018 har antalet återförsäljare av OrganoTex®-produkterna i Sverige växt till över 100 stycken med bl.a. Naturkompaniet, Alewalds, Outnorth och Team Sportia, m.fl. 2019 lanserades OrganoTex® i Finland med Partioaitta som första återförsäljare.

Nu ingår OrganoClick ett samarbete för återförsäljning av OrganoTex® Textile waterproofing Spray-on med finska Reima, världsledande varumärke inom funktionella barnkläder. Reima är världens ledande varumärke för funktionella barnkläder. De har totalt 70 egna butiker i Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Ryssland och Kina samt en webbshop. OrganoTex® Textile waterproofing Spray-on kommer att säljas i Reimas egna europeiska butiker med start i juni 2019. 

2019-05-10 Lansering av begravningskistan Saga – världens största, 100 % biobaserade, 3D-gjutna biokomposit av vetekli och biofiberOrganoClick har via sin innovativa fibermodifieringsteknik och produktionsprocess utvecklat en 100 % biobaserad, återvinningsbar och 100 % biologiskt nedbrytbar biokomposit, OrganoComp®. Biokompositen baseras på 3D-gjutna biofiber, vetekli och matavfall och kan användas för att ersätta hårdplast eller spånskivor. Fredahl Rydéns, Nordens största tillverkare av begravningsprodukter, lanserar idag begravningskistan Saga tillverkad av OrganoComp®. Via biokompositens styrka behövs enbart 50 % råmaterial vilket minskar vikten från 40 till 20 kg i jämförelse med en traditionell kista.

Förutom kistan Saga, har ljudabsorberande akustiska paneler lanserats av Baux, en ledande tillverkare av akustiska produkter. Nya applikationer i bolagets utvecklingsportfölj inkluderar riskavfallsbehållare för vården där OrganoComp® ersätter polypropylen. Andra framtida applikationer för OrganoComp® inkluderar möbler, interiöra designprodukter och specialförpackningar.    

FÖRDUBBLA OMSÄTTNING + KLIMATNEUTRAL KONCERN

Sedan företagets första produkt lanserades 2012 har utvecklingen gått snabbt framåt. Från en omsättning på 7,8 miljoner SEK år 2013 har koncernen de senaste fem åren växt till en nettoomsättning på 78,4 miljoner SEK. Detta ger en årlig genomsnittlig tillväxt på 59%.

Miljöteknikföretaget OrganoClick siktar på att fördubbla bolagets omsättning från 2018 års nivå inom den kommande treårsperioden. Det framgår av en måluppdatering i bolagets årsredovisning på fredagen. Målet är att ett ackumulerat positivt nettoresultat under perioden

"Vi har även satt upp målen att vi inom fem år ska ha 100 procent biobaserade produkter och vara en klimatneutral koncern", skriver bolaget.

Med detta vill OrganoClick gå i frontlinjen för utveckling av grön kemi och gröna material som ersätter plast och även visa ansvarstagande för globala klimatutmaningar, skriver bolaget.

Bolagets verksamhet går ut på att utveckla och sälja nya biobaserade material och gröna kemiska produkter som kan ersätta oljebaserade plaster och giftiga kemikalier.

ÄGANDE

Bolaget ägs av grundarna VD Mårten Hellberg, professor Armando Córdova, docenten Jonas Hafrén och inkubatorsbolaget Serendipity Innovations tillsammans med finans- och industrimannen Anders Wall, Tetra Paks f.d. koncernchef Bertil Hagman och Tetra Paks och därefter SCA Hygiene Products f.d. tekniske chef Claes-Göran Beckeman.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?