Post entry

Panion in i portföljen

För första gången sedan min köprek på Medirätt förra sommaren (osannolik uppgång) så har jag tagit in en ny aktie i portföljen - Panion.

Bakgrund:

Panion animal health är en avknoppning av Combigene och verksamt inom genterapi för djurhälsa. Bolaget är nyligen noterat på Aktietorget till en kurs på 2kr där man i somras tog in ca 7 MSEK i samband med noteringen. Kursen har därefter mer än halverats och handlas idag till ca 1kr motsvarande ett börsvärde på ca 15 MSEK.

Varför köpa Panion?

Jag fick upp ögonen för denna aktie när jag såg värderingen sett till kassan och de nyheter som presenterats under hösten samt de triggers som ligger i närtid. Jag vill poängtera att jag inte är insatt i deras produkter eller i genterapi men caset påminner mycket om de liknande scenarier vi sett i tex Medirätt (se min blogg och köprek från 2016) eller Nextcell Pharma där lågt värderade biotech bolag handlats upp.

Vad har hänt i Panion efter noteringen i somras?

  1. Panion har kraftsamlat i USA och genomfört en roadshow för man bland annat träffade investmentbanker. Därtill öppnat ett USA-kontor. http://panion-animalhealth.com/news/panion-animal-health-ab-siktar-mot-usa/
  2. Panion har erhållit rättigheter till en hundstudie på Köpenhamns universitet. http://panion-animalhealth.com/news/panion-acquires-access-to-dog-study/
  3. Panion erhåller MUMS godkännande hos FDA i USA. (Motsvarande särläkemedelstatus hos Läkemedelsverket) http://panion-animalhealth.com/news/fda-grants-mums-status-and-sponsor-fee-waiver-to-panions-epilepsy-project/
  4. Panion/Combigenes grundare köper aktier av huvudägaren. http://panion-animalhealth.com/2/wp-content/uploads/2017/10/Panion_20171026_Aktietransaktion.pdf
  5. Intervju med Panions VD Anja Holm: http://www.investerarbrevet.se/?z=panions-vd-det-har-ar-en-stor-fordel-for-oss-6113

Viktiga triggers i närtid i Panion:

  1. Avsiktsförklaring samt letter Of intent tecknat med tyskt bolag GeneQuine där förhoppning att en deal blir klar Q4 2017: http://panion-animalhealth.com/news/article-in-investerarbrevet-from-laika-consulting/
  2. Teststudie på hundar pågår i USA och resultatet från studien beräknas kring årsskiftet eller Q1 2018
  3. kvartalsrapport 21 november med senaste status kring ovan.

Jag anser att dagens värdering på ca 15 MSEK är på tok för lågt med tanke på ovan nämnda faktorer. Enbart kassan är på ca 5 MSEK i dagsläget. Vi bör åtminstone nu efter FDA-godkännandet närma oss tecknings- och noteringskursen från i somras på 2 kr som jag sätter som en första kortsiktig riktkurs.

Detta inlägg är mina åsikter fria för egen tolkning och du som läsare har ansvar för dina egna investeringsbeslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?