Post entry

Om PharmaLundensis nyemission mm

Forskningsbolaget PharmaLundensis ämnar i oktober nyemittera 1 miljon aktier med företräde för de egna aktieägarna till en teckningskurs på 4-7 kr trots att aktiekursen legat omkring 2.80-3.40 kr en längre tid med en långsiktigt svagt fallande tendens.

Se akteanalysen också http://www.redeye.se/aktiebloggen/pharmalundensis-riktkurs-hogst-ca-1-kr-pga-mkt-liten-kol-mot-kol-chans

Pressmeddelandet från igår om att PharmaLundensis även ska starta en klinisk studie på patienter med kroniskt trötthetssyndrom (CFS) utan annan grund bakom än att man säger att det finns "flera personer med CFS som upplevt en klar förbättring av sina besvär efter eget intag av joderat aktivt kol" minskar den grad av trovärdighet som funnits i bolaget eftersom det inte presenterades någon dokumentation om hur joderat kol kan tänkas verka vid denna nya indikation.

I PM:et refererade CDC anger om orsak till CFS

"The cause or causes of CFS remain unknown, despite a vigorous search. While a single cause for CFS may yet be identified, another possibility is that CFS represents a common endpoint of disease resulting from multiple sudden causes. Some of the possible causes of CFS might be due to infectious agents, immunological dysfunction, stress activating the hypothalamic-pituitary adrenal (HPA) axis, neurally mediated hypotension, and/or nutritional deficiency."

Således kan orsaken vara nästan "vad som helst" och varför skulle just joderat kol kunna bli ett läkemedel i detta fall ? Redan den befintliga KOL-tillämpningen som nu ska genomgå fas I och som förvisso innebär enorm teoretisk kurspotential men till låg sannolikhet är redan ytterst tunt underbyggd (alla kliniska faser I-III återstår alltså) och att då komma med en ännu sämre dokumenterad hypotes som motiv till högre emissionskurs verkar konstigt.

Ännu märkligare är kanske att trots att man uppenbarligen inte lyckats hitta externa placerare att satsa några miljoner kr i en riktad nyemission över aktuell aktiekurs på Aktietorget, vilket hade varit OK, så begär man att aktieägarna själva ska betala över aktuell aktiekurs vilket är närmast unikt. Vill man ha nyemissionen fulltecknad på ett smidigt sätt sätts teckningskursen vid en vanlig företrädesemssion så gott som alltid långt under aktuell kurs. Det leder ju inte till någon större värdeutspädning men ökar sannolikheten att den fulltecknas vilket ju rimligen är syftet med nyemissionen.

VDs rapporterade insiderköp av aktier för riktiga småbelopp på ca 4000-5000 kr två ggr alldeles nyligen ingen förtroendegivande signal utan kan misstänkas vara ett billigt sätt utan krav på vetenskaplighet att försöka övertyga marknaden om att höja aktiekursen omgående och om att teckna. Mer dokumentation är nödvändig för att någorlunda kunna uppskatta eller gissa risk/reward för CFS-indikationen.

Det vore förstås fantastiskt nog om PharmaLundensis skulle lyckas få fram ett läkemedel mot t ex KOL, men en mindre "fantastisk" nyemissionskurs borde man kunna fastställa. Hellre 1.50 kr t ex än "4-7" kr som anges i PM:et att jämföras med aktiekursen som legat omkring 2.80-3.40 senaste tiden. Värdeutspädningsmässigt spelar det ingen roll hur låg kursen sätts vid en företrädesemission givet att den är så låg att hela nyemissionsbeloppet tecknas.

Om PharmaLundensis trots ovanstående är värd en liten chanspost ändå får var och en försöka avgöra själv. På detta stadium innan kliniska prövningar ens har startat är den långsiktiga risken skyhög, liksom potentialen. I nuläget skulle jag inte råda till köp eftersom risk/reward är svåruppskattad.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?