Post entry

PledPharma - starkt köpläge efter nedgång

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Yellen har meddelat om en höjning i FED's ränta. Sverige avvaktar men kan komma att höja räntan relativt snart och fortgå i stegvisa räntehöjningar. Konjunktur-oberoende aktier såsom läkemedelsföretag blir återigen attraktiva.

Pled Pharma är ett farmaceutiskt företag som bildades 2006. År 2011 så fick företaget licenspatent beviljade som sträcker sig fram till år 2032. Största ägare är Staffan Persson (aktienestor), Peter Lindell och Handelsbanken.

Företaget fokuserar främst på utveckling av nya läkemedel mot oxidativ stress. Oxidativ stress innefattar de biverkningar som uppkommer vid exempelvis cellgiftsbehandlingar och medicinering mot cancer.

I företagets pipeline finns två egna projekt som idag befinner sig i andra och tredje teststadiet, PledOx ® och Aladote ®.

PledOx ® är en medicin som används för att minska de allvarliga biverkningar som uppkommer vid olika cancerbehandlingar. Genom att reducera biverkningarna av behandlingen mår patienten bättre och förutsättningarna att fullfölja den avsedda behandlingen förbättras. Medicinen har klarat fas II studien och fas III studien initieras under mitten på 2017. Den underliggande marknaden är stor och prognoser på peak sales för hela den nåbara marknaden ligger mellan 12-24 miljarder kronor.

Läkemedlet Aladote ® används för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. Paracetamol är världens mest sålda medicin och enbart i USA säljs 19 miljarder doser per år. Eftersom medicinen är lättillgänglig så är risken stor för överdosering och biverkningarna många, vilket skapat en enorm underliggande potential för Aladote.

PledPharma fick bra fas 2 data för PledOx ® och har för ett tag sedan fått positiv feedback av bla. myndigheterna om att man kan övergå till fas 3.

(Citat av Bengt Glimelius, professor för onkologi på Uppsala universitet)

Reviderad strategi och nyemission

För några månader sedan så ville företaget initialt knyta avtal med samarbetspartners angående PledOxinnan påbörjandet av fas 3 studien, men i och med att många samarbetspartners vill att man ska ha fas 3 stadiet avklarat innan man knyter avtal så bestämde sig ledningen för att ändra sin strategi. Man meddelade i oktober marknaden om en garanterad nyemission på 20 kr per aktie där man tagit in sammanlagt 406 miljoner kronor, en nyemission som nu är avklarad. Ungefär häften av erbjudandet tecknades, den resterande delen av aktierna tecknade de garanter som åtog sig att förvärva överstoden av aktierna i erbjudandet. Planen är att på egen hand genomföra fas 3 studierna, vilka påbörjas under mitten på 2017. Efter detta avser man att lämna in en marknadsregistrering i USA, FDA och Europa.

Det främsta skälet till att Pledpharma inte lyckats få en samarbetspartner innan fas 3 är att fas 2 projekt inte ses som marknadstillgångar utan istället ses som något som tar utvecklingsresurser och konkurrerar med övriga projekt under utveckling.

De pengar som företaget nu tagit in tros räcka fram till topline-resultatet år 2020. Detta innebär att det största riskmomentet släpper – d.v.s. finansieringsaspekten.

Dagens värdering:

Under det gångna året så har marknaden reagerar negativt på att företaget hamnat i efterkälke i relation till den ursprungliga tidsplan som man haft för testprocessen av PledOx. Till följd av detta så har aktien backat rejält, bara under 2016 så har aktien gått från nivåer kring 50 kr till dagens pris på 15 kronor per aktie.

Att aktien är rejält undervärderad idag är ett faktum. Många av de riskmoment som lett aktieägare till att sälja på högre nivåer är idag historia. En nyemission har genomförts, pengar har tagits in och företaget fortsätter enligt plan.

Framför finns däremot en hel del händelser som kan agera som potentiella kursdrivare.

Framtida händelser och potentiella kursdrivare:

· Slutförd nyemission i december 2016

· Start av första studie med Aladote – början 2017

· Ytterligare klarhet kring fas III-studierna för PledOx – H1 2017

· Start av fas III-studier med PledOx - från mitten av 2017

· Möjlig listning på NASDAQ:s huvudlista under 2017

Rekommendation:

De huvudsakliga riskmoment som plågat aktien har passerat och det ligger i huvudsak händelser i framtiden som kan agera som positiva kursdrivare. Att aktien har backat mycket det senaste året har gjort att värderingen blivit låg vilket öppnat upp för ett passande köpläge. Andra fördelar är att aktien omsätter mycket dagligen och är likvid att köpa/sälja.

Nyheter om intierade studier, genomförda studier, samarbeten och avtal kan få kursen att återhämta sig från den stora nedgång som plågat aktien under ett års tid.

Jag rekommenderar starkt köp, både kortsiktigt och långsiktigt. Kortsiktigt rekommenderar jag köp på nivåer under teckningskursen på 20 kr. Långsiktigt anser jag att redeyes egna motiverade baskurs på mellan 30-40 kr är ett rimligt riktmärke för aktien givet att utvecklingen av PledOx fortgår och företaget lyckas med studierna för PledOx och Aladote.

Läkemedelsföretag preseterar bra oavsett hög eller lågkonjuktur. Därför är det ett bra tillfälle att investera nu då vi nu framöver kommer se stegvisa höjningar i räntenivåerna, både i USA och i Sverige.

Jag återkommer med ytterligare nyheter när dessa kommuniceras från företaget.

Källor:

BIO-Europe Spring® 2016 (video):

https://m.youtube.com/watch?v=DfVHLjGbGZ0

PledPharma Presentation:

https://www.youtube.com/watch?v=hnIk8qtDvS4

Fas 2 (PM):

https://globenewswire.com/news-release/2016/05/16/840091/0/en/New-data-strengthens-claim-that-PledOx-does-not-negatively-interfere-with-the-anti-cancer-effect-of-chemotherapy.html

Redeye (analyser):

http://www.redeye.se/bolag/pledpharma

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?