Post entry

Prolight Diagnostics: Grundaren Masoud och insynspersoner tecknar 2/3 e delar i riktad emission. Kursrusning med facit?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag kommer i denna blogg gå igenom en rad intressanta faktorer som pekar på att Prolight Diagnostics kan stå inför ett kraftig uppgång. Mycket är såklart spekulationer men även fakta som talar för detta. Följande punkter kommer bloggen innehålla: 1 Verksamhet med en enormt stor marknad inom POC utan befintlig produkt på marknaden inom hjärtinfark test . 2 Grundare och indirekta insynspersoner tog 2/3 e delar av den riktade emissionen (eventuellt mer) och kopplingar dessa emellan. 3 Kurshistorik i bolaget vid tidigare nyheter i fas 1, fas 2 som snart klar. 4 Eventuellt samband mellan Spectracure och Lumitos kursutveckling och ägarkrets. 5 Kommande triggers. 6 Summering

Prolight Diagnostics: Grundaren Masoud och insynspersoner tecknar 2/3 e delar i riktad emission. Kursrusning med facit?

Jag kommer i denna blogg gå igenom en rad intressanta faktorer som pekar på att Prolight Diagnostics kan stå inför ett kraftig uppgång. Mycket är såklart spekulationer men även fakta som talar för detta.

Följande punkter kommer bloggen innehålla:

1 Verksamhet med en enormt stor marknad utan befintlig produkt på marknaden inom hjärtinfarkt och gigantisk inom hela Point Of Care marknaden.

2 Grundare och indirekta insynspersoner tog 2/3 e delar av den riktade emissionen (eventuellt mer) och kopplingar dessa emellan.

3 Kurshistorik i bolaget vid tidigare nyheter i fas1, fas 2 som snart klar.

4 Eventuellt samband mellan Spectracure och Lumitos kursutveckling och ägarkrets.

5 Kommande triggers.

6 Summering

1.     Verksamhet med en enormt stor marknad utan befintlig produkt på marknaden inom hjärtinfarkt test och gigantisk inom hela Point of Care marknaden

Prolight Diagnostics utvecklar Point Of Care diagnos test instrument dvs mobila mindre diagnosinstrument som tillåter patientdiagnoser på vårdcentral/ läkarmottagning, annan öppenvårdsmottagning eller vid sängkanten. Resultaten fås mer eller mindre omgående (total tid 10-20 minuter)och tillåter därmed snabb korrekt behandling av patienten.

I dagsläget skickas iväg prov för detta för analys till större centra/ laboratorium på sjukhus vilket såklart både tar tid och därmed direkt ökar risken för att inte få den behandling man behöver i tid vilket är kritiskt. Detta kan resultera i patienten avlider pga av detta då man inväntar resultat innan man kan ta beslut om behandling. Ett snabbt svar på nära vårdcentral kan således både rädda liv men även göra sjukvården mer effektiv och kostnadsbesparande i form av vårdtid.

Marknaden är enorm för Point of Care test och ligger på runt 18 miljarder dollar årligen dvs nästan 180 miljarder kronor och marknaden väntas växa tvåsiffrigt årligen (självfallet saknas det knappast konkurrenter).

Hjärtmarkörer är där näst största marknaden med 18% av den totala marknaden och växer ca 16 % årligen.

Prolight Diagnostic fokuserar initialt på POC diagnos instrument för test av Troponinhalten (högkänsligt) vilket är en ledande markör i blodet för att diagnostisera snabba resultat med hög testprestanda och flexibilitet om man haft en hjärtinfarkt eller ej och hur allvarlig den i så fall varit. Utvecklingen av instrumentet sker via engelska TTP som även Lumito använder sig av.

https://www.ttp.com/about

I dagsläget finns inget sådant test som lever upp till den standard som behövs vid ett POC test för att kunna användas inom vården (ska kunna mäta mycket låga nivåer precist). Dagsmarknad ligger på 1,8 miljarder US dollar.

Prolight Diagnostics bygger dock på en plattform för ytterligare kliniska områden inom POC test/ diagnoser (total marknad 180 miljarder) på sitt Micro Flex diagnosinstrument helt skilda från hjärtmarkörer. Dessa kommer ganska snabbt tas fram när väl Micro Flex för Troponin diagnosverktyget är klart enligt bolaget. Via sitt diagnosinstrument skall man framöver även kunna ta 4 olika test samtidigt.

Vad gäller de ytterligare kliniska områdena man kommer gå in på vill man av konkurrensskäl ej delge (som så mycket annat runt verksamheten inom bolaget).

För att utveckla diagnos test instrumentet har man satt upp 3 faser tillsammans med TTP som utvecklar instrumentet åt Prolight innan man är klara för lansering.

Vart och ett av dessa faser skulle initialt ta ca 1 år. Fas 1 tog lite drygt ett år eller ca 15 månader. Fas 2 är i slutskedet och skall efter försening (iom förbättringar) nu vara klart till årsskiftet dvs lite drygt  1,5 år. Fas 3 skall påbörjas i början av 2020 vilket ger en lansering om allt går väl 2021.

Man skall inleda dialog med tänkta partners alternativt avyttring hette det i senaste presentationen (början juni i år) vid slutet av fas 2 där vi är nu alternativt början fas 3. Numera heter det ha en stark kassa vid kommande förhandlingar enligt senaste PM:et, vilket jag kommer till längre ner.

Grundaren av Prolight Diagnostic är Masoud Kayyami tillika grundare av Spectracure och styrelseordförande i Lumito. Spectracure har till och med varit en av de mest omsatta aktierna på hela Stockholmsbörsen vissa handelsdagar.

Maria Holmlund som är Vd har en gedigen erfarenhet inom diagnosmarknaden i form av att ha arbetat med marknadsföring och försäljning i stora globala diagnostikföretag i ledande positioner som tex Roche Diagnostics, Boehringer Mannheim, Pharmacia, Thermo Fisher samt även varit ordförande för Swedish Labtech. Således helt rätt person att leda Prolight Diagnostics.

Kan rekommendera senaste presentationen gjord i början av Juni 2019 nedan för er om vill veta lite mer om bolaget samt bolagets hemsida

https://www.prolightdiagnostics.se/

https://www.youtube.com/watch?v=-_na-8DRyEk

2.     Grundare och insynspersoner tecknade 2/3e delar av den riktade emission 27e September (eventuellt mer) och kopplingar dessa emellan.

Prolight Diagnostics gick i ett pressmeddelande ut med att man gjort en riktad nyemission till ett fåtal kvalificerade investerare.

De största investerarna nämndes i PM:et vilka var Cardeon AB och Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB för kunders räkning med 7 miljoner kronor vardera. Fredrik Nilsson och Roger Jensen och den skedde genom ”accelerated bookbuilding”.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/09/27/prolight-diagnostics-prolight-diagnostics-tar-in-21-miljoner-kronor-i-riktad-nyemission.html

https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/nyheter/prolight-diagnostics-ab-genomfor-riktad-nyemission-som-tillf-72832

Vid en första anblick säger Cardeon AB, GW FK samt Fredrik Nilsson och Roger Jensen kanske inte så mycket men tittar vi lite närmare säger det desto mer.

 Tittar vi närmare på Cardeon AB https://cardeon.se/styrelse/ (scrolla ner) ser vi att i styrelsen sitter Masoud Kayyami mer känd som grundare av Spectracure men även Prolight Diagnostics och styrelseordförande i Lumito. Utöver honom ser vi även Fredrik Nilsson och Roger Jensen i styrelsen.

Att Masoud har full insyn i Prolight Diagnostics som grundare och sitter i nuvarande styrelse är såklart uppenbart och att även Fredrik Nilsson och Roger Jensen har via Masoud samma information då de investerar genom deras gemensamma bolag Cardeon är med såklart uppenbart.

Cardeon ägs till 50% av Masoud och 50% av Vithway Invest där Fredrik Nilsson och Roger Jensen även där sitter i styrelsen https://virtwayinvest.com/portfolio/cardeon/?lang=en

Man kan nog tycka att insynspersoner som tar 2/3 e delar av en riktad emission är minst sagt uppseendeväckande och att det dessutom inte nämns i pressmeddelandet. Ej heller något PM om att insider ökat i bolaget vilket är vanligt (dock insynsregistrerat av Masoud).

Tittar vi än lite närmare på Cardeon kan vi se att bolaget grundades oktober förra året på samma gång som bolaget gick in och tecknade 1 653 382 units (1 aktie och en teckningsoption) för 5 kr styck i förra Spectracure emissionen, med vad jag antar överblivna teckningsrätter. En extremt bra affär och värdet var som mest 12 ggr högre än bolaget investerat och i dagsläget lite drygt 5 gånger högre.

Bolagets andra investering var i Lumito vilken med varit extremt bra där man tecknade units för 1,25 kronor styck för totalt 2,5 miljoner kronor. Man hade vid emissionen redan 2 miljoner aktier i Lumito inköpta december 2018 för 0.47 kronor styck utanför marknaden. Således har deras investering i Lumito otroligt nog % mässigt varit än bättre än i Spectracure sett till dagens värdering i Lumito (knappt 5 kronor aktien och teckningsoptionen runt 1,60 kronor/st)

Prolight Diagnostics är nu det 3e noterade bolaget man går in i där man som sagt tog 2/3 e delar av den riktade emissionen på 21 miljoner kronor, 0.75 kronor aktien. Förutom dessa 3 bolag har man 3 onoterade bolag i portföljen Cellestia, NanoEcho samt CarryGenes.

Efter bolagets track record är det svårt att låta bli att ta rygg...

Vidare tar som nämnts ovan i Cardeon, Fredrik Nilsson 4,3 miljoner privat samt Roger Jensen 2,5 miljoner kronor privat i den riktade emissionen. Något man inte kan se de gått in med i Spectracure eller Lumito även om Fredrik Nilsson verkar försvarat sin ägarandel i Spectracure i senaste emissionen. Detta i Prolight Diagnostics med har uppenbar full/ stor insyn i precis som i Spectracure och Lumito. Man kan fråga sig vilken information som gjort Fredrik och Roger sådant intresse att investera.

Att Gunther & Wikberg tar 7 miljoner kronor är nog främst för deras kunders räkning men kan även vara någon runt personerna ovan sfär.

3.     Kurshistorik i bolaget vid tidigare nyheter om fas1, fas 2 som snart klar

Prolight Diagnostics har som mest varit uppe i runt 8 kronor aktien och det var efter resultaten i fas 1 av utvecklandet av deras diagnosinstrument Flex Mini. Man uppvisade enligt pressmeddelandet förväntad prestanda,robusthet och pålitlighet. Kursen gick då på lite drygt 2 månader från 0.74 öre aktien till över 8 kronor aktien som mest (uppgång påbörjades innan resultatet).

Vi vet att fas 2 av Flex Mini snart kommer vara färdig enligt vad bolaget kommunicerat dvs runt årsskiftet. Vilken kurspåverkan det har återstår att se men troligtvis påtaglig och insynspersoner lär veta mer om resultaten i detta skedet...

Nedan PM om resultatet i Fas 1

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/12/18/prolight-diagnostics-prolight-diagnostics-micro-flex-plattformen-uppvisar-forvantad-prestanda-robusthet-och-palitlighet.html

4.     Eventuellt samband med Spectracute och Lumitos ägarkrets samt kursutveckling

Ser vi hur Spectracure reagerade rent kursmässigt efter senaste emissionen kan vi se följande.

Kurs 5.30 vid avslutande av emissionen och steg sedan till över 10 kronor som mest för att sedan sjunka tillbaka till 6.50 – 7kronor inom en månad. Därefter började aktien sin kraftiga uppgång de följande månaderna till som högst 45 kronor.

I Lumitos fall var aktien nere under 1,60 kr aktien under emissionen som hade 100% utspädning plus teckningsoptioner (1,25 kr per unit). Gick upp till lite drygt 2 kronor den närmsta månaden för att sedan stiga till 9,50 kronor som högst ca 1,5 månader efter avslutad emission utan egentliga nyheter som drev den dessutom. Aktien handlas idag till knappt 5 kronor.

I Prolight Diagnostics var det en initial kraftig uppgång efter den riktade emissionen på 0.75 kronor men har nu sjunkit tillbaka till under kronan i skrivande stund.

Visst mönster går att se, får se om det visar sig stämma på Prolights framtida kursutveckling med.

Sedan har vi ägarkretsen och följarna vilka även de är väldigt snarlika. Ser man till de 3 bolagen Spectracure, Lumito och Prolight Diagnostics har de samtliga en stor följarkrets på Facebook där alla 3 har lite drygt 2000 följare och många av dem såklart med i alla 3 Facebook grupperna. Vilket ger en stor effekt vid positiva nyheter/ resultat vilket har setts sedan tidigare och där Spectracure varit en av de aktier med högst omsättning på hela Stockholmsbörsen.

Kommande/ tänkbara triggers

1. Avslutande av Fas 2 runt årsskiftet. Resultaten från fas 1 fick kursen att skena sist vilket jag skrivit om ovan. Vilken effekt fas 2 resultaten får vet vi inte men känns tryggt ovan 3 herrar gått in tungt.

Fas 2 resultaten är vad jag förstått mer eller mindre ett färdigt instrument som skall förberedas för massproduktion och tester runtom på olika vårdinrättningar.

2. Patenten som vi nu vet vad de gäller kan vara mer betydande än vi tror i andra applikationer som kan licensieras ut. Svårt att bedöma vad detta kan ge framöver, kan vara betydande.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/09/16/prolight-diagnostics-prolight-diagnostics-prolight-ansoker-om-ytterligare-patent-hoginnovativ-losning-applicerbar-aven-utanfor-prolights-produktutveckling.html

3. Formuleringen i PM är högintressant/ samarbetspartner

Kapitalet tas in för att "säkerställa implementering och vidareutveckling av bolagets innovationer samt skapa en god finansiell ställning inför kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners", skriver bolaget i ett pressmeddelande”

Här pratar man inte bara om pengar till vidareutveckling av fas 3 den sista fasen där man bla förbereder för masstillverkning och har diagnosinstrumentet ute på test. Utan om kommande förhandlingar med god finansiell ställning. Om man ser till tidigare presentation av VD så pratades det om kommande kontakt med partner eller sälja det och samtal påbörjas i slutet av fas 2 alternativt början fas 3.

I pressmeddelandet konkret att man kommer ha förhandlingar med god finansiell ställning dvs nu efter emissionen. Generellt så bör det knappast vara svårt att hitta partner om nu deras Micro Flex fungerar så bra som de säger/ indikerar. Inte så att det finns något sådant instrument på marknaden och nyttan är som beskrivet uppenbar att kunna få provsvar inom 10-20 minuter vilket både kommer rädda liv och vara kostnadseffektivt för sjukvården.

För att nå ut stort och brett till marknaden gör man såklart helrätt i att hitta en större partner/ distributör med stora befintliga kanaler ut till marknaden. En större partner hade förstås fått kursen att rusa med mycket stor sannolikhet och knappast otänkbart något sådant redan kan vara närmare än man tror med dessa herrars investeringar (ren spekulation).

4 Okända nyheter tänkbart

Som man hört på presentationerna är de mycket restriktiva med information runt bolaget, dess produkter,resultat samt framtida indikationer vilket såklart är naturligt av konkurrensskäl. Dock råder det inga tvivel om att Masoud med närstående känner till vad som är på gång i företaget samt resultat som inte presenterats till marknaden. Minst sagt övertygande investeringar från dessa herrar med ett ”track record” på deras investeringar sett till Spectracure och Lumito där liknande insyn funnits.

Vad som komma skall får vi se och vad som just fått dem övertygade.

5 Vad vi vet är att tillkännagivande av andra test diagnoser som skall kunna testas framöver med Micro Flex är på väg för att öka den totala marknaden (som i dagsläget är 180 miljarder och kraftigt växande). Vilka dessa är skall bli mycket intressant att ta del av. Att man börjar med ett område som test för Troponin (högkänsligt)/ hjärtinfarkt med mycket stor marknad och ingen befintlig produkt ute på marknaden (konkurrenter finns dock) är såklart en fördel för kommande områden. Om man lyckas kommer övriga POC diagnos instrument för andra indikationer lättare in på marknaden då man redan har ett unikt diagnos instrument och därmed naturligt man köper in ett liknande för annan indikation.

Summering

Först och främst är jag inte utbildad inom området utan endast läst/ lyssnat mig till informationen ovan samt sett trender. Det senare vad gäller trend har jag varit inne i både Spectracures och Lumitos aktie vid deras senaste kapitalanskaffningar (dock sålt för tidigt i båda fallen). Bloggen ovan är en mix av fakta och rena spekulationer så man får ta det för vad det är. Tycker dock väldigt mycket talar för en uppvärdering men kan såklart ha helfel och risk saknas knappast att gå in i bolaget.

Det som talar främst för en större uppvärdering är som sagt följande:

1 Personer med full/ stor insyn i bolaget går in och tar 2/3 e delar i en riktad emission till ingen rabatt. Detta i ett bolag där man är hemlighetsfull om en hel del.

2 Kursutvecklingen vid senaste fas 1 resultatet (från 0.75 till 8 kronor på lite drygt 2 månader) och resultat runt nyår eller kanske innan? Presentationer kommer troligtvis på Stora Aktiedagen nästa månad i både Göteborg och Stockholm (antar då de var med förra året på dessa). Skall bli ruskigt intressant vad nytt de har att presentera då (om väsentligt nytt, PM såklart innan).

3 En viss röd tråd i kursuppgång mellan de två andra noterade Masoud bolagen Spectracure och Lumito vid deras respektive kapitalanskaffning och stort antal följare på bla Facebook med 2000+ följare. Tidvis har Spectracure aktien varit en av de mest omsatta aktierna på hela Stockholmsbörsen och vid positiva nyheter från Prolight Diagnostics lär det troligtvis bli ordentlig omsättning samt kursrusning vilket vi sett förr.

4 Cardeons dvs Masoud, Fredrik och Rogers extremt bra timing (som nog skapar motstycke bland investmentbolag) med drygt 5 ggr pengarna i dagsläget på både Lumito och Spectracure på mindre än ett år!

5 Från att tidigare heta söka samarbetspartner eller försäljning heter det nu ” inför kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners som känns betydligt starkare i ett skede när instrumentet mer eller mindre klart och kan ses som redan tilltänkta förhandlingar med specifika potentiella samarbetspartners (dock ren spekulation).

Kan självfallet missuppfattat något ovan eller rent av ha felaktig information om bolaget gäller även annan relevant information som jag (troligtvis) kan ha missat för den spekulativa investeraren (positiva som negativa aspekter).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?