Post entry

Prostalund - Nu en game-changer på en mångmiljard marknad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Prostalund har utvecklat en unik metod (CoreTherm) för att behandla godartad prostataförstoring (BPH). Fördelarna mot andra metoder är många, och det senaste pressmeddelandet från bolaget förändrar verkligen spelplanen. Prostalunds studie visar nämligen att CoreTherm minskar risken för att utveckla prostatacancer med över 50% jämfört med traditionell kirurgi (TURP).

BPH skapar stort lidande hos patienterna och kostar samhället pengar. Hälften av alla män över 50 år drabbas av BPH. Till det vanligaste besvären tillhör svag stråle, blåsan töms inte helt, täta toalettbesök, störd nattsömn pga av toabesök, och att man inte kan hålla tätt. Dessa besvär går att leva med men innebär att många män måste planera och anpassa sin vardag efter sina besvär. Många besvär medför att män måste använda sig av kateter på daglig basis, vilket är ett stort lidande för de drabbade.   

Det största problemet är att vårdköerna för BPH är gigantiska. Uppskjuten vård kan få väldigt allvarliga konsekvenser som urinretention, kateterstopp, infektioner, stenbildning i urinblåsan, blödningar i urinvägarna, blodförgiftning mm. Komplikationerna kräver i sin tur stort engagemang från akutsjukvård och primärvård när de uppkommer, dyrt för landstinget och mer lidande för patienterna.

Lösningen heter CoreTherm, en evidensbaserad och patenterad behandlingsmetod (TUMT) för BPH som är godkänt av bl a FDA i USA, CFDA i Kina och CE-märkt för den europeiska marknaden. Då CoreTherm är en värmebehandling har den en rad fördelar mot kirurgi men även mot läkemedelsbehandling som är den vanligaste behandlingsformen.

Fördelarna med CoreTherm vs kirurgi & läkemedel. 

TUMT kan användas där operation inte är genomförbart pga för stora risker som pacemaker, blodförtunnande medel etc. 9 av 10 slipper kateter efter TUMT. Behandlingen tar endast 6 till 15 minuter.

Användningen av läkemedel kan leda till sviktande sexuell funktion med reducerad sexdrift och försämrad erektion. Läkemedelsbehandling botar inte utan ger en symtomlindring där problem kan återkomma när medicinering avslutas eller eftersom prostatan fortsätter att växa.

För sjukvården sparar TUMT resurser då uppemot 3 behandlingar kan utföras på samma tid som en TURP och samtidigt behöver de inte ta operationspersonal, operationssalar och narkospersonal i anspråk. Dessutom behövs ingen vårdplats för patienten efter behandlingen.  

En övergång till värmebehandling skulle inte bara korta köerna och minska lidandet för patienterna, utan också avsevärt reducera kostnaderna och frigöra resurser till förmån för cancervården.

”I studie efter studie och uppföljning uppvisar CoreTherm® Concept mycket solida resultat och allt fler har den senaste tiden fått upp ögonen för att vår metod kan lösa en stor del av de utmaningar som svensk vård har när det gäller att ta hand om männen med godartad prostataförstoring” - Tidigare VD Hans Östlun

Nyheten som tar CoreTherm till nya höjder

Den 11 januari fick vi bolagets hittills största pressmeddelande:  

Studien slår fast att patienter behandlade med ProstaLunds metod, CoreTherm®, har mer än en halverad risk att få en prostatacancerdiagnos, än patienter som opererats med TURP. Uppföljningstiden var mellan åren 1995-2019 och resultatet är statistiskt signifikant. Likaledes är risken för prostatacancer-specifik dödlighet avsevärt lägre för CoreTherm®-behandlade patienter.

”Resultatet kan bli en ”game changer” för behandling av godartad prostataförstoring (BPH). Kommer denna information till patienternas kännedom så tror jag att alla kommer att välja vår metod”, kommenterar tf VD Johan Wennerholm.

Med denna nyhet bör valet vara självklart vilken metod sjukvården i framtiden ska erbjuda i första hand och vilken metod patienten själv kommer att välja. Patienten ska alltid informeras om vilka behandlingsalternativ som finns för att sedan själv avgöra vad vederbörande föredrar. 

Prostalund har innan mött ett visst motstånd hos landets urologer, vilket dock släppt mer och mer på senaste tiden. Med denna nyhet är det svårt att motivera att kirurgi skulle vara ett bättre och förstahandsval. Redan innan detta pressmeddelande skriver bolaget själva: ProstaLund upplever en ökande acceptans bland urologer och ser en ökad efterfrågan från patienter för CoreTherm®.

Under Q4 2020 höjde r****egi****on Stockholm ersättningen för CoreTherm för privata vårdgivare. Det har även nyligen öppnat upp flera nya kliniker som använder CoreTherm och fler lär följa.

Enorm marknad ligger öppen för CoreTherm

Som vd sa på senaste företagspresentation “Det här måste vara en av det absolut största marknaderna det går att vara på”. Bara i Sverige är marknaden enorm.

Den årliga kostnaden för vård av patienter med BPH uppgår till närmare tre miljarder kronor i Sverige.

Prostalund är idag verksamma i hela norden men har som tidigare nämnts godkännande på flera andra stora marknader runt om i världen, vilket lär vara bolagets nästa naturliga steg. Potentialen för Prostalunds produkter är enorm. I västvärlden söker över 20 miljoner män läkarvård för BPH. Den globala marknaden för produkter inom urologi, uppgick till 31 miljarder USD under 2017 och bedöms u****ppgå till 44 miljarder USD under 2022, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 7 procent. 

Prostalund säljer alternativt hyr ut CoreTherm maskinen till kliniker och sjukhus och säljer därefter engångsprodukter för behandling av BPH. Prostalund släppte även en produktnyhet vid namn CoreFlow under Q4 2020. CoreFlow är en variant av en kateter som radikalt minskar risken för urinvägsinfektion. Vd säger: “Det är en pro****dukt som har en enorm potential”

Slutord

Jag ser en god chans till uppsida i aktien från dagens kurs. Bolaget har en färdigutvecklad produkt med patent och både CE-märkning och FDA-godkännande. Försäljningen går verkligen åt rätt håll och mycket positivt har hänt i bolaget under 2020. Det är svårt att ta in vidden av de senaste unika resultaten i Prostalunds studie, men att ha det i ryggen när man huserar på en mångmiljard marknad ger mig rysningar. Många andra bolag på börsen värderas betydlig högre än Prostalund, detta utan en färdig produkt och på en mindre adresserbar marknad. Prostalund bränner ca 2 MSEK kvartalet och har som mål att bli kassaflödes positiva 2021. Nyemission gjordes i somras och teckningsoption inlösen sker denna sommaren. Så risk för nyemission måste ses som minimal. Kan rekommendera alla att se nedanstående video:

https://www.youtube.com/watch?v=mEB3kRcZONw

Jag avslutar med att säga som VD i senaste presentationen:

“Det är nu vi riktigt ser ljuset i tunneln”

Disclaimer:

Äger själv aktier i Prostalund. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Detta ska inte ses som en köp- eller säljrekommendation  Med reservation för felskrivning.

www.prostalund.com

https://www.youtube.com/watch?v=mEB3kRcZONw

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/01/11/prostalund-prostalunds-metod-reducerar-risken-for-att-drabbas-av-prostatacancer.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/01/07/prostalund-coretherm-uppstart-hos-ny-kund-i-vastra-gotaland.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/12/22/prostalund-ingar-avtal-med-capio-urologi-i-solna.htm

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/11/12/prostalund-beslut-i-stockholm-oppnar-upp-for-prostalunds-behandlingsmetod-300-behandlingar-arligen-beraknas-utforas.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/05/19/prostalund-ny-rapport-langtidsuppfoljning-efter-behandlingar-med-coretherm-concept-vid-godartad-prostataforstoring.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/05/28/prostalund-prostalund-erbjuder-sveriges-regioner-hjalp-med-vardskulden-till-mannen-med-godartad-prostataforstoring-efter-covid-19.html

https://www.prostataproblem.se

https://usercontent.one/wp/www.prostataekonomi.se/wp-content/uploads/2020/05/Långtidsuppföljning-efter-CoreTherm®-Concept-behandling-av-godartad-prostataförstoring-med-avflödeshinder.pdf?fbclid=IwAR0IZaTS_4UyZ1TVT5QwtUEzc8Jy28-nP1EiPcAAjNNlpk_Uzj4FKtSG2PI

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/bph-har-blivit-elefanten-i-rummet/?fbclid=IwAR3UbSFrxSFP9uXuzU-6dheaotMDIDU91dclUqfgV0PPAk6QlQlvm2hEOe0

https://nyemissioner.se/files/rights-issues/4506/prospekt.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?