Post entry

Q2 rapport kan skapa köpläge i tillväxtbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dignitana presenterar sin kvartalsrapport idag den 24e augusti och troligtvis är den svagare än Q1 rapporten trots att bolaget ökat intäkterna på sin viktigaste marknad under Q2.

Denna text är skriven innan publiceringen av Dignitanas rapport för Q2. Ibland är det fördröjning i publiceringen av texter på Redeye vilket gör att jag ej vet om den blir publicerad före eller rapporten så ha det i åtanke när du läser texten.

Dignitanas Q2 rapport som publiceras idag kommer med största sannolikhet att innehålla lägre intäkter än vad Q1 rapporten hade. Detta beror inte på att tillväxten i USA avstannat utan för att såväl Q1-2017 som Q4-2016 innehöll leveranser till Sysmex. Dignitana har inte kommunicerat några sådana leveranser för Q2 vilket gör att vi får räkna med ett intäktsbortfall på 2-3 miljoner från Q1. Marknaden i USA kommer troligtvis inte att ha vuxit så mycket att intäkterna där helt kompenserar för bortfallet utan vid första anblicken kommer rapporten att se sämre ut än Q1. Skillnaden mellan intäkterna från USA och intäkterna från Sysmex är att intäkterna från USA är återkommande då de baserar sig på ett leasingsystem och intäkter per behandling. Sysmex å sin sida säljer systemen vidare till kund vilket gör att intäkterna där är av engångskaraktär även om reservdelar o dylikt givetvis genererar lite intäkter längre fram även där. På grund av detta är intäkterna från USA mycket viktigare än intäkterna från Sysmex och intäkterna från USA kan ha ökat med mer än 50% från Q1 (rapporten kommer med svaret). Rapporterna framöver kommer att visa på en fin tillväxt och det lilla hacket som vi kanske ser i kurvan i och med rapporten idag kan presentera ett köpläge för den som vill in i bolaget. Min tro är att omsättningen som vi ser i Q2 kommer att stiga kraftigt i Q3 för att sedan vara mer än fördubblad i Q4.

Största risken för den som köper Dignitana nu och inte har en längre investeringshorisont än någon månad är att kassan börjar sina. Dignitana har sagt att de kan låna för att finansiera verksamheten fram tills det att bolaget är lönsamt vilket beräknas ske i Q1 2018. För att detta ska ske finns givetvis inga garantier och en eventuell NE skulle kunna pressa kursen något i det korta perspektivet. Med ett lite längre perspektiv än bara någon månad så är dock uppsidan betydande såväl med som utan NE. Jag själv väljer att inte se NE som någon risk utan om det sker så sker det och kursen borde oavsett stå betydligt högre vid årsskiftet.

Triggers som kan dyka upp i närtid är avtal med större vårdnätverk och att försäkringsbolagen som standard börjar betala för behandlingen. Vi fick nyligen ett avtal med Dignity Health som är USAs femte största vårdnätverk. Det presenterades då inget värde för avtalet vilket gjorde att avtalet nästan gick marknaden obemärkt förbi. Skulle vi få ett förtydligande av det avtalet i rapporten eller i presentationen som hålls nästa vecka så kan det komma att avspegla sig i kursen retroaktivt.

Intressanta länkar

Analys från 2016 Till viss del inaktuell men finns en hel del information där

Avtalet med Dignity Health PM om avtalet med ett av de största vårdnätverken i USA

Kalkyl som användaren Soxxy på Placera gjort En enkel kalkyl på hur antal system och behandlingar per system beräknas stiga och vilka intäkter detta kan komma att ge. Om prognoserna för kommande rapporter stämmer så blir framtiden onekligen högintressant.

Jag äger själv aktier i bolaget och texten ska på inga sätt ses som rådgivande till att vare sig köpa eller sälja aktier i bolaget. Alla investerare ansvarar för sina egna investeringar och det finns alltid risker associerade med att investera i värdepapper. Ingen av länkarna innehåller material som jag har skapat utan innehållet och åsikter i dessa tillhör respektive författare/upphovsman.

https://twitter.com/33304Sun

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?