Post entry

RhoVac - Miljardexit inom två år?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

RhoVac är den senaste nykomlingen på cancerscenen. Aktien är helt fel värderad. I takt med uppmärksamhet kommer uppvärderingen. Min riktkurs för bolaget inför start av kliniska studier är 30-60 kronor. Idag står den i 13 kronor. Läs och bilda er en egen uppfattning.

Jag börjar med sammanfattningen:

- RhoVac har ett extremt intressant behandlingskoncept som bevisats i proof-of-principle studier

- Vägen genom Fas I/IIa är kort och fullt finansierad

- Bevisen är på plats på kortare tid än två år och bolaget har långa patent

- Ledningen har gjort framgångsrika exits vid flera tidigare tillfällen

- Marknaden är enorm eftersom fokus är all metastaserande cancer

- Bolaget värderas på tok för lågt jämfört med liknande bolag

Aktietorgsnoterade RhoVac jobbar med en unik immunterapi, RV001, mot metastaserande cancer. Läkemedelskandidaten RV001 är en peptid som är färdigutvecklad. Immunterapi är att använda kroppens eget immunförsvar för att behandla en sjukdom. T-cellerna kan känna igen och döda cancercellerna. RhoVacs angreppssätt är att lära T-cellerna att känna igen och angripa cancerceller. RhoVac arbetar med ett protein som heter RhoC. RhoC är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller. Det kan beskrivas som ett fingeravtryck på cancercellerna som kroppens T-celler kan lära sig leta efter, för att kunna eliminera dem. Mördarcellerna tar sig runt i kroppen och hittar cancerceller med ett överuttryck av RhoC. RhoVac har i proof-of-principle studier visat att RV001 tas upp av dendritiska celler och presenterar ett fingeravtryck av RhoC på cellens yta som lär T-cellerna att döda cancerceller med samma fineravtryck vilket eliminerar cancerceller. Detta har visats i melanomcancerceller, bröstcancerceller och tjocktarmscancerceller. Teorin och praktiken hittills är uppseendeväckande. Riktigt intressant är att T-cellerna som användes för att eliminera tjocktarmscancerceller och bröstcancerceller var framtagna och upplärda på melanomcancer! Det är en utmärkt indikation på att RhoC uttrycks i alla metastaserande cancerceller.

Tanken är att modertumören ska tas bort traditionellet t ex med strålning eller kirurgi. De metastaserande cancercellerna tar RV001 hand om. Det är allmänt känt att det är metastaseringen som dödar. Eftersom RhoC är överuttryckt i alla metastaserande cancerformer kan RhoVac gå verkligt brett och marknaden är naturligtvis enorm.

RhoVac är på väg in i kliniska studier. Fas I/IIa studien inleds i år. Före det ska tox-studien avverkas och ett godkännande för den kliniska studien. Det danska läkemedelsverket har redan efter möte med bolaget bekräftat RhoVacs plan att starta de kliniska studierna så fort tox-studien har genomförts. En tox-studie av exakt samma snitt som ska genomföras har redan genomförts. Den enda skillnaden är att det nu ska göras enligt GLP-standard, men som sagt det är samma studie.

Upptäckten kommer från en stark forskargrupp som leds av Prof. Inge Marie Svane, Prof. Per Thor Straten och Prof. Mads Hald Andersen. Detta är en av styrkorna i caset eftersom denna grupp redan har lyckats kommersialisera två projekt:

- SurVac-projektet är sålt till Merck KGaA och befinner sig nu i klinisk Fas IIb

- IDO-projektet är sålt till IO Biotech ApS med Novo Seeds som lead Investor. Projektet befinner sig i Fas II

Med andra ord finns kontakterna och erfarenheten av att sälja läkemedelsprojekt efter genomförd Fas I/IIa studie. Lyckas det blir det sannolikt under 2018 och köpeskillingen kommer att räknas i miljarder.

I den första studien har RhoVac valt att gå på icke småcellig lungcancer. Det är en stor indikation. Cirka 1,5 miljoner människor får det varje år. Orsaken till att RhoVac valt denna indikation är behandlingssättet. De drabbade får kemoterapi. Efter den behandlingen ges ingen ytterligare behandling förrän cancern kommer tillbaka. Det ger RhoVac ett tidsfönster där patienterna kan behandlas. Det betyder dels att behandlingen kan börja tidigt i sjukdomsförloppet och dels har patienterna ingen annan medicinering när RV001 sätts in. I studien mäts säkerhet, hur RV001 aktiverar immunförsvaret, antalet metastaser utvärderas och varaktigheten av immuneffekten. Immuneffekten mäts som progression free survival, d v s hur länge patienterna kan gå utan att sjukdomsförloppet förvärras. Förhoppningen här är så klart hela mätperioden ut. Detta ska göras på 30 patienter.

RhoVacs ledningsgrupp är också en viktig anledning till att caset är starkt.

VD, Anders Ljungqvist har 35 års erfarenhet från branschen och har jobbat mycket med regulatoriska frågor, formulering och projektutveckling. Han var med i exiten av SurVac-projektet till Merck.

CFO Henrik Stage har 25 års erfarenhet från branschen. Han har varit med om en exit av Santaris Phrama som såldes för 450 MUSD till Roche.

Prof. Mads Hald Andersen har författat flera artiklar inom immunologi och immunterapi. Han var med i exiten av SurVac-projektet.

Prof. Thor Straten har också författat mängder med artiklar och deltog i SurVac-projektet.

Denna grupp äger strax över 50 % av bolaget så incitamentet är utmärkt.

Mycket intressant är att RhoVac parallellt med detta planerar och undersöker nästa indikation. Det kommer att bli en makalös trigger.

RhoVacs patentskydd är starkt. I Australien sträcker sig patentet till 2028. I USA till 2032. I Japan till 2028. I EU och Kanada är patenten inte klara ännu. Det blir en viktig trigger för aktiekursen. Förhoppningsvis inom kort.

Storleken på RhoVacs marknad är enorm eftersom fokus är all metastaserande cancerformer. Tittar vi bara på icke småcellig lungcancer som är den första indikationen RV001 testas på så var den marknaden värd 6 miljarder dollar år 2014. Med andra ord är det många, många miljarder projektet kommer att vara värt om det går som det ska. Riktigt intressant är också att för kommande indikationer är det direkt in i Fas II som gäller eftersom säkerhet kommer att påvisas i den kommande studien. Det ökar också värdet på projektet avsevärt.

RhoVac har ca 25 MSEK i kassan. Pengarna är resta i en private placement och listningsemissionen 8 + 20 MSEK. Det finns en listad teckningsoption som kan ge ytterligare 10 MSEK till bolaget. Intressant med den är att pengarna främst ska användas för att ta fram nästa indikation och läkemedelskandidat. Med andra ord är RhoVacs pågående projekt i princip fullfinansierat och teckningsoptionen egentligen inte nödvändig för att syna korten.

För att sammanfatta igen:

- RhoVac har ett extremt intressant behandlingskoncept som bevisats i proof-of-principle studier

- Vägen till Fas I/IIa är kort och fullt finansierad

- Bevisen är på plats på kortare tid än två år och bolaget har långa patent

- Ledningen har gjort framgångsrika exits vid flera tidigare tillfällen

- Marknaden är enorm eftersom fokus är all metastaserande cancer

- Bolaget värderas på tok för lågt jämfört med andra liknande bolag

RhoVac värderas på 13 kronor till 90 MSEK. Kassan är uppskattningsvis 25 MSEK så teknologivärdet är 65 MSEK. Det blir bara löjligt att göra en jämförande värdering när bolag som WNT, Dextech, Hamlet och Cantargia värderas mycket högre. Ett exempel kan vara Gabather som går in i Fas I i höst. Bolaget har en mycket mindre indikation som de inte är riktigt säkra på än. Ytterligare kapital behövs. Gabather värderas till 200 MSEK. På samma värdering skulle RhoVacs aktiekurs vara strax under 30 kronor. En aktiemarknad som värderar RhoVac lägre än Gabather är inte värd namnet.

RhoVac värderades lågt i listningsemissionen av tre viktiga anledningar. För det första så är värderingarna som kommer från Sedermera FK generellt låga. Deras filosofi är att de gamla ägarna ska göra resan på börsen. I RhoVacs fall var det argumentet inte svårt eftersom de gamla ägarna fortfarande har stora andelar av bolaget. För det andra var det ett ganska stort belopp som skulle tas in. 20 MSEK var lägsta gränsen för emissionens genomförande. För det tredje var börsklimatet riktigt uselt när RhoVac skulle ta in kapital. Det har förbättrats rejält de senaste veckorna.

Uppvärderingen i RhoVac kommer. Jag tror värderingen innan de kliniska studierna inleds kommer att ligga i intervallet 200-400 MSEK, d v s en aktiekurs på 30-60 kronor. Mer intressant blir dock att följa bolaget hela vägen i mål och sikta på en miljard-exit inom två år.

I alla biotech investeringar är risken skyhög. Jag argumenterar för att den är något lägre i RhoVac, men som utgångspunkt är det bara att inse att det kan gå åt skogen, precis som i WNT, Gabather, CLS m fl. Jag äger självklart själv aktier i RhoVac.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?