Post entry

Serstech – Potentiell raket

I en värld som präglas av en allt större grad av terrorism och organiserade brottsligheter är det nödvändigt att förebygga det med alla medel. Sertech erbjuder en unik lösning som marknaden frågar efter. Tack vare en unik produkt som vunnit priser och samarbetspartners i världsklass kan man räkna med att bolaget kommer växa väldigt kraftigt.

Produkter:

Serstech 100 indicator:Är en handhållen scanner som känner av om något innehåller narkotika eller explosiva ämnen. Eftersom mätningarna inte kräver några förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast finns många användningsområden. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet identifierar knark och farliga ämnen.

ChemDash:är en molnbaserad tjänst där till exempel tull, polis, militär och räddningstjänst kan hantera sina instrument och dela mätresultat med varandra.

- Serstech belönades för sin produktutveckling med The Swedish Embedded Award för bästa produkt i november 2015. Swedish Embedded Award delas ut till årets bästa konstruktioner. Konstruktionerna spänner över allt från industritillämpningar till kommunikation och medicinsk elektronik. Bidragen ska innehålla inbyggd intelligens och vara kommersiellt intressanta.

- Milipol i Paris har valt ut Serstech som ”mest innovativa cyberlösning i kampen mot brottslighet” (Oktober 2015). Milipol är världens ledande mässa för säkerhetsbranschen och arrangeras vartannat år i Paris under värdskap av franska inrikesministeriet, polisorganisationerna, civilförsvaret, tullverket, finansministeriet och Interpol. (en.milipol.com)

Dessa utmärkelser har gett stor internationell synlighet

En sak som skiljer Serstechs lösning från andra lösningar är att den fungerar väldigt bra i praktiken. Allt från enkelhet, storlek, kostnad, robusthet etc. gör att många kan använda den effektivt och prislappen gör att många enheter kan köpas.

Dessutom ger deras molnbaserade tjänst kunderna möjlighet att överblicka sina mätningar, analysera dem samt dela dem med människor och med andra IT-system. På så sätt kan användarna direkt på platsen fatta rätt beslut när de står inför okända kemikalier, samtidigt som deras organisationer får möjlighet att öka sin produktivitet när data kan förädlas. Serstech är först i världen med en sådan systemlösning. VD kommenterar denna lösning:

”Att köpa traditionella instrument är som att köpa en smart mobil utan appar – som en iPhone utan AppStore. Gör man det missar man många verkligt nyttiga funktioner, inte minst förmågan att samarbeta effektivt och snabbt. Vi vet att vi har ett försprång i vår kombination av ett mycket säkert IT-system och ett litet och träffsäkert instrument. Dagens affär visar att både vår affärsmodell och vårt system fått acceptans hos en mycket krävande kund och vi är övertygade att detta är framtiden för kemisk identifiering”(VD, Peter Höjerback)

Marknadsföring och Försäljning

Serstech har ingått i ett treårigt marknadsföringsavtal med ”International CBRNE Institute”, som är en oberoende non-profit-organisation som sammanför myndigheter, experter och industri i arbetet mot farliga ämnen. Institutet är beläget strax söder om Bryssel i direkt närhet till högkvarteren för bland annat OPCW, NATO, EDA och EU. Där finns även en av Hotzones träningsanläggningar. Serstech kommer att ha en utställning på plats samt synas som partner vid alla möten som sker där samt bygga upp kunskap och kontakter inom området.

2015-06-30 tecknades ett avtal med kinesiska Yuanstone som ska ansvara för försäljningen på den kinesiska marknaden. Avtalet beskrivs som ett genombrott på den kinesiska marknaden.

"Vi har nu fått en bra start på samarbetet och långsiktigt har det mycket stor potential", (Före detta VD, Peter Höjerback).

(https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/30/serstech-tecknar-kinaavtal-har-fatt-order-vard-1-mln-kr.html )

2015-04-15 tecknades ett avtal med Polytec som är en välkänd och stor distributör i branschen. Detta är en kvalitetsstämpel. Det var nämligen Polytec som valde Serstech, och inte tvärtom. I över 45 års tid har produktdistribution varit en kärnkompetens i Polytec och bolaget representerar framgångsrikt utvalda internationella tillverkare av innovativa teknologier.

2016-03-01 tecknades ett försäljningsavtal med Polytec SAS France. De ska ansvara för försäljningen i Frankrike och förväntas ge snabba resultat.

”Den franska marknaden har stor potential. Säkerhet är en mycket viktig fråga och vi kan hjälpa till med att identifiera sprängmedel exempelvis. Förhoppningen är att det här skall ge ett resultat ganska fort. Man skall också komma ihåg att den här typen av frågor som rör nationell säkerhet inte omfattas av upphandlingslagar. Det gör också att det kan gå enklare och fortare”(VD, Mikael Wanland).

Historik och Mål

2013 2014 2015

Omsättning: 491 KSEK 1 132 KSEK 2 701 KSEK

Man har mer än fördubblat sina intäkter år för år, men enligt VD kan man förvänta sig ännu mer av den kalibern. Faktum är att man är något besvikna på tillväxten;

“Nettoomsättningen har mer än fördubblats under året, vilket visserligen är ett steg i rätt riktning men våra förväntningar på försäljningen var högre”(VD, Mikael Wanland)

Samarbetsavtalen i kombination med priserna som produkterna vann i slutet på året, förväntas bidra till en kraftigt ökad tillväxt. Om man tittar på q4 tripplades omsättningen och stod för mer än hälften av hela omsättningen 2015. Målet, som VD upprepat vid ett flertal tillfällen är att bolaget ska nå positivt nettoresultat 2016 och att omsättningen ska ligga på minst 150 MSEK 2018. Det är en tillväxt på totalt 5500% inom loppet av 3 år.

Slutsats

Sen man flaggade om nyemssion den 3:e februari har aktien fallit överdrivet mycket från 2,65 till 1,3 ungefär. VD är väldigt säker på att det här den sista nyemissionen eftersom man kommer gå med vinst hädanefter. Jag anser därmed att aktien är extremt undervärderad och det kommer inte dröja länge innan den har stabiliserat sig vid ett fundamentalt jämviktspris. Man avser även att lämna in en ansökan om listbyte till First North. Detta för att attrahera nya och större aktieägare.

Med tanke på den unika produkten och internationell uppmärksamhet i kombination med att aktien är undervärderad har aktien potential att mångdubblas.

”Serstech är ett fantastiskt bolag. Jag ser fram emot att med högt tempo leda den fortsatta resan, tillsammans med mina medarbetare. Kortsiktigt fokuserar vi våra säljresurser, minskar kostnaderna och säkerställer att vi når vår finansiella målsättning med positivt kassaflöde i slutet av 2016. Samtidigt tar vi en stark marknadsposition som leder oss till målsättningen att om tre år omsätta minst 150 MSEK.”(VD, Mikael Wanland).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?