Post entry

Smart Energy kraftigt undervärderad - kan dubbla kursen på några veckor

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

På 6 månader har Smart Energy förvandlats från mindre oljebolag till en koncern som tjänar pengar på varje steg från oljekälla till bensinpump. 820 msek i omsättning, 31 msek i vinst på årsbasis! Aktiekursen (dagens stängning blev 0,74 kr) har inte hängt med i utvecklingen – riktkursen är drygt 2,14 kr.

OM VERKSAMHETEN

Affärsidén är riktigt smart. Med hög branschkompetens skapar ledningen en unik energikoncern vars syfte är att leverera billiga drivmedel till konsument. Koncernen består idag av 8 bolag med verksamhet inom:

 • Oljekällor
 • Shipping (oljetransporter, tankfartyg)
 • Lagring av olja (Trelleborgs hamn)
 • Distribution till enskilda tankställen
 • Försäljning till konsument
 • Tankstationer (bygger egna)

Målet är att sälja 300.000 m3 bränsle via 100 egna tankstationer år 2019 - det ger ca 3.000 MSEK i omsättning. Just nu omsätter de ca 800 MSEK per år.

Smart Energy har rätt kompetens och en kostnadseffektiv organisation. Koncernen växer fort och man har stark finansiering som tryggar fortsatt snabb tillväxt. Resultatet blir bensin på platser där alternativ saknas – eller billigare bensin där det finns konkurrenter. Trots det tjänar man betydligt mer än konkurrenterna på varje såld liter eftersom man tjänar pengar i varje distributionsled.

I korthet:

 • Säkrat finansiering för att kunna ha fortsatt snabb tillväxt
 • Tjänar pengar på varje led från källa till bensinmack
 • Erbjuder billigare bensin med högre kvalitet (XBee nedan)
 • Finns på ställen där andra har lagt ned (tillverkar egna stationer)
 • Full automatisering ger låga kostnader och högre vinster

AKTIEKURSEN FRÅN JULI 2015

Från juli till mitten av september har veckoavsluten legat väl över 0,8 kr. Från mitten av september har kursen tryckts ned till 0,5 – 0,6 kr (som minst 0,36 kr). Detta samtidigt som bolaget presenterat mängder av kursdrivande nyheter, skapat högre omsättning, högre vinster och dessutom förbättrat sina marginaler rejält.

Enda förklaringen till denna kurspress är att GEM säljer ut de aktier som man erhållit via RE. GEM har ingen önskan att äga över 10% av bolaget och är därför mer eller mindre tvungna att omsätta sina aktier på marknaden. Framtida behov av finansiering lär medföra fler RE till GEM och fler perioder av kurspress.

Men finansieringen används till något vettigt! Koncernen blir större, vinsterna blir större liksom effektiviteten. Detta återspeglas inte alls i dagens kurs vilket ger den stora uppsidan.

Diagrammet nedan visar justerad kurs, dvs hänsyn taget till olika RE och NE.

Högre omsättning, högre vinster, bättre framtidsutsikter – och betydligt lägre kurs? Rimmar inte riktigt eller hur? Här finns en otrolig potential på kort och lång sikt.

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER SEDAN JULI 2015

Det senaste halvåret har Smart Energy förvandlats från ett oljebolag med obefintlig omsättning till en koncern som levererar drivmedel direkt till konsument och tjänar pengar i varje led. På 3 månader har bolaget gått från obefintlig omsättning till drygt 800 MSEK/ÅR, tidigare förluster har ersatts av vinster.

 • Uppköp av Energi & Bränsle ger tillgång till transporter samt befintliga tankstationer och försäljning till lantbruk och verksamheter.
 • Uppköp av Mattssons Olja ger tillgång till transporter samt befintliga tankstationer och försäljning mot främst åkerier och entreprenörer.
 • Uppköp av Pallas Group ger tillgång till fartyg för oljetransport samt befintliga tankstationer och försäljning till marina kunder och företag.
 • Avtal med ensamrätt med XBee ger effektivare bränsle, lägre förbrukning och höjer marginalen med 10 öre/liter. Xbee är en organisk bränsletillsats som höjer förbränningseffektiviteten i bränslet och därigenom sänker förbrukningen med 2-3%. Finns i all bensin och diesel från Smart Energy från oktober.
 • Avtal med Trelleborgs hamn ger möjlighet till egen import och lagring. Höjer marginalen per såld liter
 • Energi & Bränsle har tecknat ett nytt transportavtal som ger synergier med övrig verksamhet – och ger ca 1,5 msek ökad årlig vinst
 • Tidigare huvudägare har minskat från 85% till ca 35%. Istället finns nu en grupp investerare som huvudägare vilket ger företaget en stabilare och mer välfinansierad ägargrupp.
 • Ny styrelse vars kompetens och fokus är bättre lämpat att utveckla Smart Energy i dess nuvarande skepnad.

Utöver högre lönsamhet och större vinster har man nu lagt grunden för att bli en stor och effektiv spelare på den svenska energimarknaden. Tidigare tuffa målsättningar om 300.000 m3 i försäljning 2019 kommer antagligen att höjas redan nästa år.

Konsekvensen av detta koncernbygge är större än vi idag ser och förstår. Man har lyckats skapa en helhet som är större än delarna, 1+1 blir definitivt mer än 2 hos Smart Energy

INFÖR 2016

Verksamheten ger ca 30 msek årlig vinst idag. För att klara den snabba expansionen räcker inte den egna vinsten, ytterligare finansiering behövs. Avtalet med GEM ger 140 msek på 5 år, dessutom har man fått bankkrediter på 90 msek till sedvanliga villkor. Detta talar om att verksamheten är sund och tillväxtplanerna genomförbara – annars hade man aldrig fått 90 msek från bankerna.

Vi kommer se fler förvärv, fler åtgärder som skapar bättre effektivitet och högre lönsamhet. Man kommer passera 1000 msek i omsättning och säkert skapa över 50 msek i vinst – lågt räknat.

Man strävar efter att bli oberoende av GEM och hitta finansiering på annat håll, t ex hos nuvarande starka grupp av huvudägare

EKONOMI

 • Företaget har mer än fördubblat sin omsättning sedan juli 2015, ändå är kursen lägre!
 • 820 msek omsättning, 31 msek i vinst på årsbasis.
 • Stark balansräkning, ca 0,61 kr/aktie i eget kapital
 • Finansiering tryggad för fortsatt expansion

Trots den senaste veckans uppgång är kursen fortfarande mycket låg. Trots fördubblad omsättning, höjda vinster och kraftigt högre värde så har kursen inte hängt med.

VÄRDERING

Jämfört med många raketer som Fingerprint, Precise Biometrics, Powercell, Interfox, Hamlet är Smart Energy extremt lågt värderat.

Koncernen omsätter 820 MSEK och ger 31 MSEK i vinst (ebitda) på årsbasis. Man har gjort strategiska investeringar under året och är i praktiken framme vid sin vision att kunna kontrollera (och tjäna pengar på) varje del av leveranskedjan. Bara det egna kapitalet ligger på mellan 0,6 och 0,65 kr/aktie.

Detta är ett bolag som snart omsätter 1 miljard. Som genererar vinst idag, med stark balansräkning och en strålande tillväxtpotential. Ett bolag vars kurs varit ganska stabil det senaste halvåret och just nu är omotiverat låg.

Smart Energys verksamhet spänner över flera branscher. Det finns ingen jämförbar konkurrent samtidigt som Smart Energy har unika möjligheter att utnyttja synergierna i varje steg för att åstadkomma en häpnadsväckande vinst.

130 m aktier och kurs på 0,75 kr värderar bolaget till ca 97 MSEK vilket ger ett P/E tal på 3. Ett P/E tal på 3 är löjligt lågt. Hur man än jämför bör P/E strax under 10 vara mer rimligt.

Man har skapat en enorm potential för 2016, utförda investeringar kommer ge full utdelning 2016 med både högre omsättning och högre vinstmarginal som följd. Detta börjar synas redan under Q4 2015.

Dagens vinstmarginal på knappt 4% kommer öka väsentligt när nuvarande investeringar fått genomslag, för 2016 bör vinstmarginalen ligga på 6-8%. Med en omsättningsprognos för på 1,5 miljarder hamnar vinsten 2016 på 90-120 MSEK.

Med nuvarande antal aktier och P/E på 9 blir målkursen 6,25 till 8,3 kr för 2016!

Hur man än ser på bolaget är potentialen enorm. Dagens vinst och ett P/E tal på 9 ger en aktuell målkurs på 2,14 kr/aktie.

Kvartalsrapporten 15 december kommer visa resultatet av Q3, dvs faktiska siffror efter alla förvärv. Med en bra guidning för 2016 bör kursen passera 2 kr innan året är slut. Och då har vi fortfarande en låg värdering med stor utvecklingspotential.

På kort sikt är risken för kursfall relativt låg medan potentialen för kraftiga lyft är mycket stor. På lång sikt är det en definitiv vinnare.

Jag äger själv aktier i bolaget och har köpt fler idag på 0,75 öre.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?