Post entry

Sveriges Coinbase till börsen - kryptoeliten investerar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Goobit är pionjärer inom kryptovalutor med den ledande växlingstjänsten BTCX. Efter den uppmärksammade börsintroduktionen av Coinbase i april är vi glada över att vi är först i vår bransch att börsnoteras på tillväxtmarknaden Nasdaq First North Growth Market.

Bolag: Goobit Group

Kortnamn: BTCX

Antal aktier: 132 497 002 st

Aktiekurs vid analys: Noteras 5:e maj

Marknadsvärde: Noteras 5:e maj

Börslista: Nasdaq First North

Goobit Group (”Goobit”) är ett kryptovalutaföretag som driver nordens äldsta och största kryptoväxlingstjänst BTCX (www.bt.cx ). Bolaget bildades 2013 och erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Goobit noteras den 5:e maj på Nasdaq First North och noteringen väcker stort intresse eftersom:

-     Intresset för krypto- och blockchainteknologi växer starkt och adoptionsnivån börjar nå kritisk massa

 -  Goobit är nordens äldsta och största spelare inom växlingssegmentet och spelar därför en viktig roll som bryggan mellan det traditionella och det nya finansiella systemen

Inför noteringen kommenterade Goobits VD Pär Helgosson utvecklingen och tillväxtambitionerna:

”Goobit är pionjärer inom kryptovalutor med den ledande växlingstjänsten BTCX. Efter den uppmärksammade börsintroduktionen av Coinbase i april är vi glada över att vi är först i vår bransch att börsnoteras på tillväxtmarknaden Nasdaq First North Growth Market. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbt växande kryptobranschen. Samtidigt får vi möjligheter att skala upp bolagets tillväxtplaner.”

Marknaden

Kryptovalutor överlag och bitcoin i synnerhet har de senaste åren växt in i en position som ”digitalt guld”. I takt med att acceptansen för kryptovalutor ökat har fler och fler etablerade aktörer inom finansvärlden engagerat sig i sektorn.

Kryptovalutamarknaden hade per utgången av februari 2021 ett värde på cirka 1 400 miljarder USD fördelat på cirka 8 600 olika kryptovalutor. Bitcoin, vilket är den största kryptovalutan, hade per 28 februari 2021 ett globalt värde på cirka 840 miljarder USD och stod då för cirka två tredjedelar av det totala värdet av alla kryptovalutor. Antalet transaktioner med kryptovaluta har de senaste 3 åren fördubblats samt senaste året ökat med närmare 23 procent. Denna trend kan förväntas öka i framtiden, med en mer exponentiell tillväxttakt i och med en högre acceptans av kryptovaluta som betalnings- och besparingsmedel.

Tjänsteutbud

Goobit har två primära huvudtjänster, BTCX Express och BTCX Standard. Genom BTCX Express kan privatpersoner enkelt köpa två av de största kryptovalutorna, bitcoin samt ether, med Swish. BTCX Express skapades för att betjäna de kunder som vill köpa digital valuta för lägre summor snabbt.

Genom BTCX Standard kan privatpersoner och företag registrera sig och genomföra trygga och snabba växlingar till och från digitala valutor. BTCX Standard erbjuder även ett kundkonto och transaktionshistorik för att underlätta kundens hantering av, samt växlingen till och från, digital valuta.

För båda tjänsterna tjänar Goobit pengar på transaktionsavgifter när kunderna växlar, precis som när man växlar ”vanliga” valutor på ett växlingskontor.

Framtida tillväxt

Bolaget växer redan idag med 60% inom befintlig verksamhet, men ser enligt Bolagsbeskrivningen också möjlighet att växa genom:

·      Geografisk expansion – redan under 2021 avser bolaget utvidga sin verksamhet till övriga nordiska länder och under 2022 planerar man lansering i andra EU-länder

·      Nya kundsegment – Bolaget planerar lansera en VIP-tjänst för större kunder

·      Widget – Bolaget kommer lansera en widget som ger möjlighet att använda Btcx tjänst direkt på andra sidor, t ex skulle man genom att lägga upp denna widget på aftonbladet.se kunna växla direkt på sidan, vilket skulle ge möjlighet att nå ut till betydligt fler potentiella kunder

Utöver ovanstående segment så bör det faktum att kryptovalutor blir alltmer accepterade innebära att t ex banker och andra finansiella institut behöver samarbetspartners för att kunna skapa affärer inom krypto och blockchain. Redan idag samarbetar Goobit med olika partners och utbildar dem, men i framtiden skulle man kunna tänka sig att Goobit levererar white label-tjänster för t ex Nordnet, Avanza eller andra banker som vill ge sina kunder möjilghet att handla med krypto.

Ekonomi

Bolaget har brutet räkenskapsår som sträcker sig 1 maj – 30 april. Under det senaste räkenskapsårets nio första månader (1 maj 2020 – 31 januari 2021) omsatte bolaget SEK 321m och EBITDA på SEK 9.1m.

I VD-ordet nämns att bolaget omsatte SEK 65m under februari. Om vi antar att omsättningen var något liknande för mars och april så skulle det innebära en omsättning på helåret om ca SEK 520m och med oförändrade marginaler en EBITDA om ca SEK 20m.

Värdering

Det finns flera noterade bolag att jämföra med för att skapa en bild av lämplig värdering av Goobit. Världens största växlingstjänst för kryptovalutor, Coinbase, noterades nyligen på Nasdaq i New York och värderas just nu till ca. 43 gånger omsättningen, vilket skulle ge Goobit ett börsvärde på 23,65 Miljarder och ett aktiepris på 178 kr. Men för att detta skall vara jämförbart med Goobit bör man jämföra med bruttovinsten hos Goobit som bör minst uppgå till ca SEK 40m (med samma bruttomarginal som första nio månaderna och en omsättning på SEK 520m).

Det finns ett par bolag verksamma inom kryptoteknologi som är noterade på svenska listor:

-     Quickbit: Noterades 2019 och har idag ett marknadsvärde på SEK1,4 miljarder. Quickbit tillhandahåller tjänster för e-handlare som vill ta betalt i kryptovalutor, med andra ord äger dom inte kunden på samma sätt. Marginalen för Quickbit är markant lägre än Goobit. Den största skillnaden är dock att Goobit rapporterar till Finansinspektionen medan Quickbits verksamhet är helt oreglerad och därmed har en betydligt högre riskprofil. Quickbit har på senare tid försökt förändra sin verksamhet mot något som är mer likt Goobit men har då tappat ca 50% av sin omsättning.

 

-     Arcane Crypto: Tog sig till börsen i början av 2021 genom ett omvänt förvärv och är idag värderade till SEK 2,0 miljarder. Arcane Crypto är ett investmentbolag inriktat mot crypto- och blockchainteknologi. Arcane har bland annat ett innehav som påminner om Goobit men som verkar på den norska marknaden. Arcane Crypto omsatte i Q4 ca NOK 3m så deras verksamheter är i betydligt tidigare skede än Goobit.

 

-     CoinShares: CoinShares noterades i mars 2021 och värderingen är just nu SEK 7,8 miljarder. CoinShares skapar finansiella produkter med exponering mot kryptovalutor. Coinshares har ingen direktrelation till kunden utan säljer produkten via nätmäklare såsom Avanza och Nordnet.

Den mindre växlingsaktören Safello är också på väg mot börsen och ska noteras 12:e maj. Informationen som finns tillgänglig pekar på att Goobit är avsevärt mycket större än Safello och betydligt mer lönsamt. Safellos noteringserbjudande värderar bolaget till SEK 276 miljoner(PM). Det är dock värt att observera att Safello prissattes i november 2020 och sedan dess har bitcoinpriset gått ökat med 4x och ethereumpriset har ökat med 7x.

Ägande & Investerare

Ca. 65% (2021-02-05) av bolaget ägs av grundare, ledning och personal där samtliga omfattas av lock-up. Utöver det har bolaget institutionella och flera välkända investerare däribland kryptoexperten Ivan Liljeqvist känd som “Ivan on tech https://twitter.com/IvanOnTech samt Carl the Moon https://twitter.com/themooncarl

I styrelsen sitter även Mikael Syding som äger aktier i bolaget https://twitter.com/TureMasing

Mer information

Goobit har publicerat en bolagsbeskrivning med mer information: Bolagsbeskrivning (goobit.se)

goobit-bolagsbeskrivning.pdf (mfn.se)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?