Rules & Guidelines

Back to posts

Innehållet på diskussionssidorna skapas av forumens användare. Det är skribenten - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet.

Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen. REDEYE tar inget ansvar för åtgärder eller agerande som baserats på det som kan läsas eller den information som ges på denna webbplats som kan leda till direkt eller indirekt ekonomisk skada. REDEYE har rätt, samt är till vissa delar skyldig, att ta bort text på diskussionssidorna som är opassande.

Exempel på text och inlägg på diskussionssidorna som REDEYE anser är opassande i denna tjänst och som kan tas bort av REDEYE är:

  • Inlägg som ej handlar om aktier eller aktiemarknaden, som innehåller påhopp på andra forumdeltagare, fysiska personer eller företag.
  • Inlägg som innehåller hot, förtal, kränkningar eller är stötande.
  • Inlägg som innehåller uppmaning till brott, pornografi, olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp.
  • Inlägg som innehåller ovårdat språk eller kommersiella budskap.
  • Inlägg som innehåller annonsering av kommersiella tjänster eller för externa föreningar.
  • Inlägg som innehåller utlämnande av personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen (1998:204) eller inlägg som anses innehålla uppenbar falsk information och som bedöms av REDEYE som utlagda i syfte att påverka, bedra eller vars huvudsakliga syfte är att störa eller uppröra.
  • Inlägg som uppenbart utgör intrång i upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  • Inlägg skall ej bryta mot svenska lagar och förordningar.
  • Inläggen skall vara skrivna på svenska eller engelska då Redeye ej har möjlighet att kontrollera andra språk.

REDEYE förbehåller sig även rätten att radera eller neka inlägg som håller tvivelaktig kvalitetsstandard, är skrivna i en form som gör det uppenbart att syftet är att, när det finns en reell möjlighet, på oskäliga grunder eller under upprepande gånger påverka marknadspriset på en finansiell tillgång.

Respekt på REDEYE:s forum

Alla som skriver inlägg på diskussionstjänsten uppmanas att respektera den för det den är. Ett öppet forum där alla kan föra fram sina tankar och åsikter kan lika lätt skapa möjligheter som orsaka skada.

REDEYE tillsammans med alla användare skall gemensamt göra diskussionstjänsten till en högkvalitativ sådan. Om ett inlägg eller signatur som bryter mot reglerna upptäckes av användare ber REDEYE att detta flaggas som olämpligt eller anmäles till info@redeye.se.

Signaturer på REDEYE forum

REDEYE förbehåller sig rätten att kontrollera alla signaturer, vid behov ändra vissa eller alla uppgifter samt vid missbruk av tjänsten stänga av enskilda signaturer. Den som använder REDEYE är garanterad anonymitet. Eventuella uppgifter om signaturers identitet eller IP-adresser lämnas endast ut om misstanke om brott finns och myndighet eller domstol kräver vissa uppgifter av REDEYE.