Tag

MultiDocker Cargo Handling

Multidubbler

ME
merlyn


0 comments

Caset Vd och styrelsen i Multidocker har i uttalanden uppgivit att man förväntar sig en orderingång 2017 på 250 miljoner, att man kommer att växa 30% per år de närmaste (5) åren och att man 2018 skal...