Coming soon from Redeye: Updated website and features - Click here for more information

Taurus forskare uppmärksammas på konferens

Det var med glädje i morse jag noterade hur Taurus Energy och dess forskare Nicklas Bonander uppmärksammades i följande Twitter inlägg tillhörande samarbetspartnern Lallemand Biofeuls and Distilled Spirits. Taurus har ju som bekant nu under morgonen svensk tid hållit föredrag på en större branschkonferens i Bangkok, Thailand.

Länk till inlägget: https://twitter.com/alcoholschool

Jag förväntar mig att presentationen från dagens föredrag kommer att skickas ut till marknaden samt läggas upp på hemsidan efter det att konferensen är avslutad, något som då bör ske efter helgen eftersom eventet pågår 16-19 maj.

Trevligt PR detta för Taurus i väntans tider på utfallet i de mycket viktiga samt stora körningarna som pågår med Xyloferm i Quads anläggning i USA.

 

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.