Coming soon: Updated website and features - Click here for more information

Portföljrapport maj 2010

Såg svenskmiljonere skrev lite om sin portfölj tänkte visa min egen på ett ungefär. Inte helt lätt veta allt då jag har fördelat över ett antal olika depåer. Förutom detta har jag även ett stort antal fonder varav East Capital Ryssland är mitt största innehav, min strategi är framförallt baserad på Makro och värdering av marknad vilket gör att jag inte enbart väljer att ha Svenska aktier (till skillnad mot Buffet förespråkar). Då Sverige helt enkelt är oerhört beroende av Europa i allmänhet och Tyskland i synnerhet samt övriga Norden. Förutom mina innehav nedan funderar jag på att köpa Ratos. Dock ser jag ingen brådska att köpa. Bolaget är fortfarande värderat till 2xEK dessutom är risken att Arne om något år går vidare till andra uppdrag. AP Möller har tagit in Arne i styrelsen, frågan är om VD posten inom några år är aktuell.

Aktieportfölj ca 85 000

Fortum -risk låg 28,8 %

Stabil direktavkastning på ca 1 euro per år och värdering på 13-14 gånger årsvinsten känns som ett ganska defensivt och säkert kort med 30 procent rabatt mot exempelvis EON. Spot priserna i norden är dock lägre vilket sänkte vinsten, rabatten är dock i mitt tycke väl stor. Topp noteringen från år 2007/2008 på 30 EURO kommer dock ta länge. 25 EURO är däremot ingen omöjlighet.

Investor -risk låg 13,8 %

Behöver ingen närmare presentation, risken är låg och rabatten är rekordhög. Speglar min andra defensiva aktie. Stora positioner i Ericsson, Astra, Atlas, SEB, SAAB med flera. Avskyr dock att Investor har 1 % av sitt innehav i förlust boet TRE.

Nokia -risk medel 11,5 %

Köpte nokia i februari för ca 9,5 euro. Var nöjd då aktien snabbt steg till 12,5 euro. Dum som jag var sålde jag inte. Dock låg värdering sett på nästa års prognos och relativt bra direktavkastning samt god historik. Min riktkurs är på 20 euro.

Vostok Nafta -risk medel/hög 8 %

Behöver ingen närmare presentation, går Ryssland bra kommer detta gynna Vostok och vice versa. Bolaget har en viss rabatt och tillgångar som borde kunna värderas upp mot 100 kronor aktien sett på några år.

D/S TORM - risk hög 5,7 %

Tjänade mellan perioden 2005-2009 i genomsnitt 4,8 dollar per aktien eller drygt 34 SEK per per aktie (räknar på 7 kr per dollar) ställt mot dagens kurs på 47 DKR eller 62 SEK, vid toppen 2008 värderades bolaget i 240 DKR per aktie. Bolaget är dock sen cykliskt vilket innebär att framtida vinster snarare uppkommer i bästa fall 2011/2012. Årets förlust beräknas bli mellan 2,5 - 6 SEK per aktie . Rederiets vinst är framförallt beroende av spot rates på oljepriset vilka har sjunkit drastiskt sedan toppen. Dessutom har bolaget för tillfället ett antal problem som bland annat dyr upprustning av fartyg, Grekiska storägare och överkapacitet på marknaden. Värderingen känns ändå i mitt tycke för låg med tidshorisont 3-4 år.

Substans rabatten är på dryga 48 procent eller PJEK 88 DKR/aktie vilket innebär att den befarade förlusten gott kompenseras. Skulle vinsten om några år hamna runt 2005/2006 års nivåer på runt 3-4 dollar kommer vinsten ligga på mellan 21-28 sek aktien vilket är realistiskt. Dock lär toppnivåerna från 2008 på 11 dollar eller 77 SEK per aktie knappast återkomma inom rimlig tid. Skulle vinsten enligt min prognos slå in är aktien minst en dubblare.

Faberge -risk låg 5,7 %

Per kvadratmeter är värdet ungefär 20 0000 per kvadratmeter ställt mot marknadspriser som i dagsläget ligger på 50-60 tusen per kvadrat. Lämnar dessutom en stabil avkastning på dryga 5 procent per år. Dock vissa problem med skatteverket vilket sänkt kursen.

Alfa Laval -risk mellan 5,7 %

Det bästa av verkstadsbolagen med en hög marginal, god historisk tillväxt och hög exponering mot tillväxtmarknaderna. Värderingen är inte låg men kvalitén är hög. 150 kr per aktie sett på lite sikt är ingen omöjlighet.

Värmlands Finans Sverige B -risk hög 4,6 %

Lönsamheten är otroligt god och expanderande, dessutom är direktavkastning relativt bra, värderingen är låg och placerare verkar ha fått upp ögonen för bolaget. Personlig riktkurs är 12 kronor aktien.

Amhult 2 -risk mellan 4,6 %

Skuldfritt och värderas till 42 procent av bokfört värde med en kassa på 32 miljoner.

SEB -risk mellan 3 %

Näst billigaste av bankerna men den med högst potential kontra historisk värdering. Enligt denna bör bankens värde dubblas.

Opcon -risk mycket hög 2,6 %

Ett av få miljöteknikbolag som faktiskt gör vinst, potentialen är stor, detta gäller också risken.

Valuetree -risk mycket hög 0,86 %

Har potential att mångfaldigas, bra track record på ledning, vinsterna ligger dock i framtiden och värdering kontra tillgångar i bolaget är högt.

 

Kommentarer

Bra portfölj med flera intressanta innehav.

//Daniel

Kanske lite hög risk :D. Hur ser din ut?

Tackar för genomgången. Alltid intressant att läsa hur andra är positionerad och inte minst varför!

Tre frågor:
1) Du skriver att värdet på din portfölj är ca 85000. Då är ditt innehav i Valuetree ca 800. Vilken enhet pratar vi om? Euro?
2) Hur mycket likvid är du nu?
3) Hur behandlade du maj månads macrodykningar? Hur gick portföljen under maj?

Intressant blandning - några bolag är riktigt stabila och några lite mer högrisk.

Re Tyrre
Som jag sa gäller detta min aktie portfölj, då min syn framförallt är beroende av makro har jag större innehav i andra länder med högre tillväxt lägre värdering samt mindre exponering mot Europa. Favoriten för tillfället är Ryssland vilken har värdering i genomsnitt (p/e) 3, ungefär 5 procent tillväxt, dessutom kommer snart oljepriset in i sin starkaste säsong. Andra faktorer som gör att jag tror på Ryssland är BP olyckan, ökad köpstark medelklass, samt att ekonomin på många sätt fortfarande är outbyggd. Ryssland kommer rasa om oljan faller under 60 dollar fatet. Jag tror däremot den risken är liten.

1)Resultatet i maj var sammanlagt -5 procent på ett ungefär för min aktieportfölj. Mitt innehav i valuetree är bara drygt 800 kr. Jag kan tänka mig utöka innehavet i framtiden men då måste en del oklarheter vara på plats.

2)Likviditeten varierar men för tillfället är har jag runt 10 procent i likvida medel att kunna gå in och handla för. Som lägst under dippen var denna andel drygt 1 procent.

3)Kortsiktig oro i Europa zonen övervägs av bra siffror i framförallt Asien och Latinamerika. Även om oro för inflation och höjda räntor oroar mig lite.

Hämmad tillväxt i Asien ser jag som ett större problem än Europa. USA visar förhållandevis bra siffror liksom Tyskland, även inflationstakten är förhållandevis låg. Även Japan är förhållandevis piggt och visar svag tillväxt, min förhoppning är att ny regering äntligen kan lyckas få fart på inflationen så japanerna börjar konsumera. Sammanlagt beräknas Världen i år växa dryga 4,5 procent varav Europa beräknas bidrag med typ 0,5 procent av detta, USA med en dryg procent.

Så länge priset på pengar är lågt kan jag utgå från att börsen i slutändan alltid letar sig uppåt då pengar flyr 0 avkastning vilket höjer prisen på i princip alla tillgångs slag. Fastighetssektorn i Sverige kommer säkerligen falla i pris vilket även spelas i fastighetssektorns låga värdering på börsen.

Vad gäller Grekland och PIIGS tror jag problemen är grovt överskattade, tror snarare att försvagningen i euro framförallt är till gagn då exportföretag i EU zonen länge haft problem med stark valuta. Trots detta är jag grovt underviktad mot USA och Europa som helhet. Vad gäller problemen i den finansiella sektorn tror jag snarare reglering på sikt är mer till gang då svängningar på grund av osund spekulation blir mindre. Personligen hade mer än gärna sett att USA städat upp Goldman Sach såsom staten städa upp carnegie. Riskvilliga traders i kombination med smarta jurister är ingen bra kombination.

Intressant Gabriel!

Speciellt din syn på Japan. Jag lever dock under deviset att världsekonomin är helt beroende av USA konsumtion. Attraktiva tillväxtregioner är Latinamerika som inte riktigt kommit igång, samt Asien Pacific regionen med Australien i spetsen.

Ryssland har för hög "fallhöjd" i avseende risk/reward för min smak, men spännande är det att följa. Tycker dock att Handelsbankens Rysslandsfond gjorde ett par kanonmånader under mars/april i jmf med övriga där b.la Nordeas Rysslandsfond var "jumbon". East Capital är dock dyr och jag rek att du följer SHB Rysslandfond i avkastning i förh till prislappen.

Snart dax för Asienfonder och Latinamerika i den långa portföljen igen. Tack för en spännande insikt i din fördelning i dina positioner.

Mvh//

Allt beror på tids horisonten, i korta loppet är East Capital dyr då du tvingas betala 2,5 procent i köpavgift. Däremot är track record på förvaltarna oerhört imponerande jämfört med andra förvaltare. Vilket gör att du inte kan daghandla eller veckohandla då avgiften är för hög. Skall detta görs används ett index.

Kollar vi förvaltningsavgift ligger väll i princip alla Rysslands fonder på runt 1,75-2,5 procent per år. Har även SEB Ryssland vilken presterat okej, dock hög vikt i olja. East capital har dock vart i regionen längre och handlar inte enbart med bolag från large cap vilket bankerna mestadels gör. Istället ligger en större viktning mot konsumentvaror. Min horisont på innehaven är 3-4 år då jag åter räknar med att oljepriset ligger en bit över 100 dollar.

Tyvärr är inte min horisont på 4 år, då jag har endast ett 1 års perspektiv. Tyvärr tror jag inte på oljan.

Ratar helt banker och oljebolag sedan i mars.

Denna text är skriven av vårt forums användare. Det är insändaren - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet. Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Fler bloggar

2017-04-07