Post entry

Kinneviks floppar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med Black Earth Farming, Transcom och Metro har Kinnevik drabbats av lite väl många floppar på sistone. Hur allvarligt är det?

Senast är det Kinneviks delägda ryska jordbruksbolag Black Earth Farming (BEF) vars aktiekurs fick sig en törn med ett fall på 7% till ca 14 kr idag (fre 25 nov 2011) efter presentation av sin q3-rapport. http://di.se/Artiklar/2011/11/25/252036/Kinneviks-en-forlorare-i-jordbruksspelet/ Kinnevik äger 25% av bolaget.

I början av 2008 hade BEF en kurstopp på över 80 kr. Per Brilioth (vd för Vostok Nafta som också är delägare i BEF) var ute och pratade om att BEF-aktien snart skulle stå i 150 kr tack vare billig rysk jordbruksmark och stadigt ökande efterfrågan på grödor i världen: http://www.realtid.se/ArticlePages/200807/18/20080718175618_Realtid443/20080718175618_Realtid443.dbp.asp?Action=Print

Men istället gick luften ur BEF på grund av både ogynnsamma externa och interna faktorer. En artikel i Institutional Investor beskriver BEF:s kräftgång:

"The company has been plagued by mismanagement, large-scale pilferage of harvests and a drought that led the Kremlin to impose a ban on grain exports for 2010."

http://www.iinews.com/site/pdfs/IIMag_Sept2011_RusForest.pdf

Det har alltså även förekommit "storskaliga stölder av skördar" från BEF ("large-scale pilferage").

Med en ny företagsledning trodde man dock nu att det äntligen skulle börja bli ordning på BEF, men att döma av kursreaktionen på q3-rapporten blev det alltså återigen stor besvikelse.

Så här kommenterar BEF utvecklingen under q3 bla:

"The wet conditions have however also delayed the harvest and had negative effects on crop quality with the crops that were unharvested when the rain finally came, sprouting and consequently becoming feed rather than milling or malting quality."

"Some construction over runs, internal storage logistics and a shortage of rail cars also meant that some crops were temporarily tipped on asphalt in the open air and suffered from the heavy rain. This meant we had to sell low quality and deteriorated crops into the domestic market at lower than forecast prices."

http://blackearthfarming.com/files/BEF%203Q%20Report%202011.pdf

Signaturen "profit prophet" på Di:se:s aktieforum Börssnack kommenterar situationen:

_"Jag blev mycket besviken på BEF:s q3-rapport igår (fre 25 nov 2011). Jag hade inte väntat mig några stora fyrverkerier men jag hade hoppats att vi skulle slippa ytterligare tabbar.

De dumpade alltså vete på marken varpå den fick sig en rejäl dusch och så blev de tvungna att paniksälja som foder... De sa väl inte hur mycket som gick förlorat men det verkar vara en riktig lekstuga...

Det jag inte förstår är:

Det har ju byggt både silo, on farm storage och dessutom har de någon sorts påse som de kan använda istället för att bara lägga det på marken...

Om man inte ens kan ta hand om denna lilla skörd så undrar man ju vad de ska göra om de får en stor skörd..."_

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2022017#msg13392097

Vad gäller kundtjänstföretaget Transcom (där Kinnevik äger 22%) har utvecklingen om möjligt varit ännu värre. Den aktien handlades i över 37 kr i slutet på 2006, men är nu nästan värdelös med en kursnivå på ca 60 öre.

Där håller Transcom nu på att begära in kapitaltillskott på 500 miljoner kr från aktieägarna, för att rädda sig från total kollaps. http://www.redeye.se/aktiebloggen/katastrofen-transcom Kinnevik har åtagit sig att stå för den delen av kapitaltillskottet som övriga aktieägare inte vill bidra med.

I Metro (Kinneviks ägarandel 46-47%) som såg så lovande ut med sitt koncept för gratis dagstidningar handlades aktien i 11-12 kr i början av 2007, men där finns också stora frågetecken för om affärsmodellen håller. Idag ligger Metros aktiekursen under 60 öre. http://www.redeye.se/aktiebloggen/metro/metro-rättvärderat

Därtill verkar luften gå ur aktien i Groupon som från början såg ut att bli en god affär för Kinnevik.

I Groupon (inriktat på rabatterbjudanden via bla sin hemsida http://www.groupon.se/) äger Kinnevik (direkt och indirekt) över 18 miljoner aktier som totalt är värda drygt 2 miljarder kr vid nuvarande aktiekurs 16-17 dollar i Groupon. Aktien var uppe i över 30 dollar när den börsintroducerades på Nasdaq-börsen i USA i början av nov 2011.

I dec 2010 börsintroducerades e-handelsföretaget CDon (Kinneviks ägarandel 25%). Sommaren 2011 hade aktiekursen en topp på 46 kr varefter kursen föll till 24-25 kr i sept 2011.

Sedan dess har kursen dock återhämtat sig till nuvarande nivå 34-35 kr (vilket är ungefär oförändrat från aktiens inledande kursnivå i dec 2010).

Vad innebär flopparna för förtroendet för Kinneviks "dynamic duo"; styrelseordförande Cristina Stenbeck och vd Mia Brunell Livfors?

• Bolag som Black Earth Farming, Transcom och Metro hör till Kinneviks "nya investeringar" som skulle bidra till att ge Kinnevik extra värdetillväxt, vid sidan av de "gamla" framgångarna med telekombolagen Millicom och Tele2 samt tv-bolaget MTG.

Om alla de nya satsningarna nu fallerar, innebär det lägre värdetillväxt i Kinnevik framöver i takt med att de stora bolagen blir allt mognare.

• Fallisemangen reser även frågetecken för förmågan hos Kinneviks ledning med Cristina Stenbeck och Mia Brunell Livfors i spetsen.

De sitter båda i styrelsen för Metro sedan flera år, och i Transcom sitter Brunell Livfors i styrelsen sedan flera år. I BEF har de delegerat Henrik Persson (medlem av Kinneviks företagsledning med ansvar för Kinneviks nya investeringar) att företräda Kinneviks ägarintressen.

Det är alltså den nya generationen i Kinneviks ledningsgrupp som ligger bakom (sedan förgrundsfiguren Jan Stenbeck dog i hjärtattack 2002). Visst inleddes nysatsningar under Jan Stenbecks tid, men skulle de nya Kinneviks-personerna ha kunnat agera annorlunda så att det i slutändan inte blev floppar av nysatsningarna?

På börsen handlas Kinnevik-aktien med en stor rabatt jämfört med Kinneviks substansvärde. Enligt Kinneviks q3-rapport uppgick substansrabatten till 38% den 30 sept 2011. Beror den höga rabatten på misstroende mot Kinneviks nuvarande ledning efter misslyckandena för de nya satsningarna?

• Samtidigt kan man argumentera att för Kinnevik som helhet är investeringarna i Black Earth Farming, Transcom och Metro droppar i havet jämfört med giganterna Millicom, Tele2 och MTG.

Hela Kinnevik värt 35-36 miljarder kr på nuvarande kursnivå 128-129 kr. http://www.bloomberg.com/quote/KINVB:SS

Kinneviks ägarandel på 37% av Millicom är värd ca 26 miljarder kr.

Kinneviks ägarandel 30-31% av Tele2 är värd 17-18 miljarder kr.

Kinneviks ägarandel 20% av MTG är värd 3-4 miljarder kr.

Därtill kommer Kinneviks helägda pappersbolag Korsnäs, som enligt Kinnevik är värt 9-10 miljarder kr (enl Kinneviks q3-rapport). Korsnäs tuffar på med intäkter på över 8 miljarder kr/år och en rörelsemarginal på över 10%.

Och så hade Kinnevik en nettoskuld (skulder minus kassa) på 6-7 miljarder kr 30 sept 2011.

Summerar man upp värdena på Kinneviks ägarandelar i Millicom, Tele2, MTG, Korsnäs och drar ifrån nettoskulden, blir det i dagsläget ett substansvärde på ca 50 miljarder kr i Kinnevik, jämfört med att Kinnevik som sagt är värt 35-36 miljarder kr på börsen. Det innebär en substansrabatt på nästan 30% nu.

Därtill kommer tex ägarandelarna i Black Earth Farming, Transcom, Metro, Groupon och CDon, men det är småsummor i jämförelse.

Man kan alltså avfärda Kinneviks floppar Black Earth Farming, Transcom och Metro med att det handlar om småbelopp för Kinnevik som helhet. Men obs att det tex även börjar dyka upp orosmoln för Kinneviks större bolag Tele2 och MTG i Ryssland:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/tele2-mtg-problem-i-ryssland

Är det också något att oroas över?

Kinnevik-aktiens utveckling:
• bottennivå 42-43 kr nov 2008
• toppnivå 154-155 kr maj 2011
• nuvarande kursnivå 128-129 kr

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?