ALLG B

Allgon

Initiating coverage

Print

Allgon: Trådlöst är Allgons röda tråd

Den forna börsfavoriten Allgon har återuppstått när antenntillverkaren Smarteq i januari i år slutförde förvärvet av Åkerströms, en specialist på industriell radiostyrning, och samtidigt återtog namnet Allgon. Planen är att bygga en stark bolagsgrupp inom trådlös kommunikation och vi ser en intressant möjlighet att vara med på en tillväxtresa där ytterligare förvärv ligger i korten.

Allgon är väl positionerat för att dra nytta av trenden med ett ökande antal uppkopplade maskiner, inte minst inom industri och infrastruktur. Allgon kommer under innevarande år framförallt fokusera på att ytterligare renodla sin antennverksamhet och på att integrera Åkerströms. 2017 ser vi att tillväxtresan kan ta fart på allvar. Vi räknar med 140 miljoner kronor i försäljning 2016 och ett positivt rörelseresultat på knappt 4 miljoner kronor. För 2017 räknar vi med att försäljningen når 173 mkr och att Allgon når en EBIT på 14 miljoner kronor.

Continue reading (pdf) icon-download