ALLG B

Allgon

Research update

Print

Allgon sänder signaler om framtida förbättringar

Allgons rapport för det andra kvartalet kom in lite starkare än vi väntat oss vad gäller försäljning medan resultatet var svagare än vi räknat med. Kostnader kopplade till förbättringsprogram, inte minst i nyförvärvet Åkerströms, är en del i förklaringen till Allgons negativa EBIT. Vi drar ner våra förväntningar något för innevarande år men ser samtidigt positivt på att Allgon går snabbt fram i att ställa om verksamheten för förbättrad lönsamhet och tillväxt. Vi behåller vår positiva syn på Allgon och räknar med att vi får se kraftig tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet 2017.

Continue reading (pdf) icon-download