ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon knyter samman trådlösa trådar med förvärv av IoT-bolaget WSI

Allgon meddelar idag att IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI) förvärvas. I och med förvärvet skapas ett nytt rörelsesegment inom Allgongruppen – Industrial IoT. WSI är ett snabbväxande bolag som hjälper kunder att utveckla och industrialisera produkter inom IoT (Internet of Things) och avancerade radiolösningar. Köpeskillingen för samtliga aktier i WSI uppgår till 41 miljoner kronor. Vi bedömer att förvärvet är bra ur både ett strategisk och finansiellt perspektiv och vi förväntar oss en positiv reaktion i marknaden.

WSI har ett drygt tjugotal anställda och befinner sig i en kraftig tillväxtfas drivet av det stora genombrottet för IoT där alltfler saker omkring oss kopplas upp. Bolaget har omkring 60 kunder och samarbetspartners, flera av dem välkända bolag såsom Assa Abloy och Nvidia.

I år väntas WSIs försäljning uppgå till 45 miljoner kronor, en ökning med 40 procent från 2015 då bolagets försäljning uppgick till 32 miljoner kronor. EBIT väntas i år landa på 4,5 miljoner kronor att jämföra med 2015 års EBIT om 2,6 miljoner kronor. Vid senaste bokslutet hade WSI inga långfristiga skulder och räknar vi på att WSI är kassa- och skuldfritt så är EV (Enterprise Value) 41 miljoner kronor. Köpeskillingen innebär alltså en EV/EBIT-multipel på 9 och en EV/Sales-multipel på 0,9 – enligt vår mening en attraktiv värdering för ett snabbväxande bolag med hög kompetens i ett viktigt teknikområde.

Köpeskillingen kommer erläggas med 25 miljoner kronor kontant, 11 miljoner kronor i en revers och 5 miljoner kronor i nyemitterade aktier i Allgon. Vi anser att finansieringen av förvärvet sker på ett aktieägarvänligt sätt och det är positivt att nyckelpersoner i WSI knyts upp till Allgon genom delägande i Allgongruppen.

Sammanfattningsvis är det en mycket positiv nyhet för Allgon och vi kommer få anledning att räkna igenom våra estimat igen. Som vi påpekade i den update efter Allgons Q2-rapport som vi släppte igår är värdeskapande förvärv en viktig katalysator för att stänga gapet mellan priset på Allgons aktie och vårt motiverade värde om 19 kronor vi ser i vårt basscenario.  

Download our latest Research Report from 2017-11-16

Download full report icon-download