ALLG B

Allgon

Research update

Print

Allgon: All fokus på lönsamheten

Årets fjärde kvartal tyngs av engångskostnader för förvärv, nedskrivningar samt omstrukturering i Åkerströms. Kostnadsposternas storlek leder till en större förlust än förväntat (-14,8 MSEK jämfört med vår prognos på -6,2 MSEK). Nettoomsättningen (40,2 MSEK) ligger däremot i linje med våra förväntningar (41 MSEK). Med nya förvärvet WSI, en rationaliserad produktportfölj samt slutförd omstrukturering i Åkerströms står bolaget på god grund för att öka lönsamheten redan under 2017. De redovisade kostnaderna har begränsad påverkan på våra prognoser. I vårt basscenario värderas aktien till 21 kronor per aktie. Aktien handlas idag kring 13 kr och vi ser därmed en potentiell uppsida om 61%. Vårt värderingsintervall sträcker sig från 11 kronor i vårt
bear-scenario till 27 kronor i bull-scenariot.

Continue reading (pdf) icon-download