ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Växer genom förvärv av Satmission

Under morgonen meddelade Allgon att bolaget förvärvar ytterligare ett bolag – Satmission AB. Satmission är en tillverkare av mobila satellitlösningar till mediaindustrin och organisationer verksamma inom räddning och säkerhet. Satmission leverar flexibla och högkvalitativa system för mobila satellitupplänkar och är utrustade för att klara sändningar i krävande miljöer. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 22,5 MSEK. Därtill tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 10,5 MSEK. Vi ser positivt på förvärvet ur både strategiskt såväl som finansiellt perspektiv.

Satmission grundades 2004 och är baserat i Kalix med 10 anställda. Satmission är verksamma inom den internationella marknaden för satellitkommunikation vilken omsätter ett flertal miljarder i dagsläget. Bolaget passar väl in i Allgongruppens fokus på utveckling av trådlös kommunikation och bolaget hoppas främst kunna dra nytta av potentiella distributionseffekter där Allgon kan bistå med sin etablerade logistik och supply chain verksamhet. Därutöver tillkommer potentiella tekniska synergier från den utveckling som bedrivs i gruppens samtliga bolag.

Under 2016 omsatte Satmission 25 MSEK och uppvisade ett rörelseresultat om 3,5 MSEK.  Försäljningen under 2015 uppgick till 32,5 MSEK. Anledningen till negativ försäljningtillväxt mellan 2015-2016 är på grund av att ett flertal ordrar skjutits upp till 2017. Satmission är ett kraftigt växande bolag som under de tre senaste åren har uppvisat en tillväxt över 300%. Under 2017 lanserar bolaget ett nytt satellitupplänkssystem vilket förväntas bidra med ett tillskott av nya kunder vilket kommer generera ytterligare försäljningstillväxt.

Satmission ägs idag av grundarna, lokala entreprenörer samt Almi Invest och Startkapital i Norr AB. Betalning erläggs dels genom kontant betalning om 5 MSEK och dels genom emittering av aktier till ett värde av 17,5 MSEK vilket gör att köpeskillingen därmed summeras till 22,5 MSEK. Därtill tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 3,5 MSEK per år fram till 2019 om bolaget uppnår en fastställd försäljning.

Utan tilläggsköpeskillingen beräknas därmed förvärvskostnaden till P/S’16 till 0,9x och P/E’16 till cirka 8x. Vid utbetalning av den maximala tilläggsköpeskillingen blir P/S’16 1,3x och P/E’16 omkring 12x baserat på försäljning och resultat under 2016. Multiplarna inkluderar därmed inte effekten av den ökade försäljningstillväxten som krävs för utbetalning av den maximala tilläggsköpeskillingen. Vi kan därmed konstatera att kostnaden för förvärvet är lägre än de multiplar Allgon uppvisar i dagsläget och att förvärvet i sig därigenom är direkt värdeskapande.

Sammanfattningsvis ser vi positivt på förvärvet av Satmission och har nu anledning att justera upp våra prognoser. Som vi påpekat i tidigare uppdateringar är värdeskapande förvärv en potentiell katalysator för att minska gapet mellan nuvarande aktiekurs och vårt motiverade värde. Vid vår senaste uppdatering motiverade vi ett värde på 21 kronor per aktie i vårt basscenario, ett värde som kommer att behövas justeras utifrån de effekter förvärvet har på våra prognoser och antal utestående aktier. Satmission blir Allgongruppens fjärde bolag och tillträde beräknas ske under maj 2017.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download