ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Nya affärer inom segmentet IoT

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Allgon meddelade under morgonen att bolaget har vunnit ett flertal affärer inom affärsområdet industriell IoT. Affärerna är projekt som leds av Wireless System Integration (WSI) med internationella industriella kunder. Det initiala värdet av affärerna är uppskattat till 2 MSEK, men bolaget ser god potential för affärerna att generera ytterligare intäkter under följande år. Potentialen för utökade framtida affärer gör att vi ser en möjlighet att eventuellt justera upp våra framtida prognoser.

I årsredovisningen för 2016 som Allgon publicerade den 12:e april framgår det att WSI omsatte runt 51 MSEK under helåret 2016. Vid vår senaste analysuppdatering den 24:e februari prognostiserade vi att WSI skulle uppvisa en nettoomsättning runt 51,5 MSEK för helåret 2017. Dagens meddelade affärsvärde på 2 MSEK har begränsad påverkan på nuvarande prognoser, men potentialen för eventuellt ökade affärer i kombination med vår relativt låga tillväxtprognos gör att vi ser möjlighet för en eventuell framtida uppjustering av våra prognoser.

Allgon publicerar sin rapport för årets första kvartal den 4:e maj. Vi förväntar oss att koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgår till ca 50,5 MSEK och att Allgongruppens lönsamhet har förbättras genom de åtgärder som genomförts under 2016, där vi beräknar att Allgongruppens rörelseresultat kommer att uppgå till 0. Vi räknar sedan med ytterligare ökat rörelseresultat under de följande kvartalen, dels genom effekter av tidigare åtgärder och dels genom förvärvet av Satmission. Som vi nämnde i vår senaste kommentar ser vi positivt på förvärvet som vi finner direkt värdeskapande. Tillträde av Satmission beräknas ske i mitten av maj.

Vi kommer att redogöra mer ingående hur förvärvet påverkar våra prognoser och värdering vid nästa analysuppdatering som släpps i samband med att Allgon släpper sin rapport för årets första kvartal.  

Download our latest Research Report from 2018-08-16

Download full report icon-download