ALLG B

Allgon

Research update

Print

Allgon: Starkt bidrag från Satmission

Nettoomsättningen under kvartal 2 uppgick till 57 MSEK vilket motsvarar en Q/Q tillväxt om 12,5%. Tillväxten under kvartalet är hänförligt till förvärvet av
Satmission som bidrar med 7,9 MSEK till omsättningen under perioden.

Vi ser positivt på att lönsamheten i Allgongruppens bolag fortsätter att förbättras. EBITDA-resultatet för perioden kom in på 3,2 MSEK och översteg därmed
våra förväntningar på 1,9 MSEK.

Vi gör en marginell nedjustering av våra kortsiktiga prognoser för WSI utifrån den rapporterade omsättningen under H1. Detta har begränsad påverkan på vår värdering och vi upprepar vårt motiverade värde på 20 SEK per aktie i basscenariot. Värderingsintervallet sträcker sig från 10 SEK per aktie i vårt negativa bear case till 27 SEK per aktie i vårt optimistiska bull case.

Continue reading (pdf) icon-download