ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Förvärvar IoT-bolaget IIOX

Tidigare idag meddelade Allgon att bolagsgruppen fortsätter att växa. Bolaget kommunicerar att Allgon tecknat avtal om att förvärva Industrial Internet of X AB (IIOX) vilket därmed utgör Allgongruppens femte förvärv. Som bolagsnamnet antyder är IIOX verksamma inom IoT och riktar sig mot industri och energisektorn. IIOX förvärvas till ett rörelsevärde om 5 MSEK och tillträde beräknas ske i slutet av november.

IIOX har 20 års erfarenhet av bearbetning av maskindata och har sedan 2010 levererat kommersiella IoT lösningar. IIOX är baserade i Malmö och säljer den molnbaserade IoT-plattformen IIOX CORE till kunder inom industri och energisektorn. Exempel på kunder är E.ON och DeLaval som använder plattformen för insamling, analysering och bearbetning av maskindata.

Genom förvärvet stärker Allgongruppen sin positionering inom IoT där WSI kommer att inkludera plattformen i sitt erbjudande mot industriella kunder. Allgon meddelar att plattformen på sikt även kommer att utgöra en viktig komponent i gruppens övriga bolag.

IIOX utgjorde tidigare en del av Wireless Maingate (som efter separering såldes till Sierra Wireless för cirka 700 MSEK under 2015). IIOX har uppvisat negativ försäljningstillväxt sedan verksamheten separerades från Wireless Maingate och under 2017 förväntas omsättningen uppgå till runt 7 MSEK. Under 2016 uppgick omsättningen till 10,5 MSEK (ned från 15,6 MSEK i 2015). IIOX har under tiden även uppvisat negativt resultat vilket under 2016 uppgick till -17 MSEK.

Allgon meddelar dock att ett omstruktureringsprogram genomförs under hösten 2017 vilket innebär att IIOX avvecklar kontoren i Stockholm och Karlskrona och därmed koncentrerar verksamheten till Malmö. Omstruktureringsprogrammet ska vara slutfört då tillträde sker och beräknas resultera i kostnadsbesparingar om 15,4 MSEK på rullande årsbasis. Bolaget meddelar att IIOX därmed kommer att vara positionerat för att bidra positivt till koncernens resultat under 2018.

IIOX förvärvas till en värdering om 5 MSEK vilket kommer att finansieras genom en apportemission där Allgon övertar lån om 8 MSEK (hänförligt till omstruktureringsprogrammet) och att lånet kommer att kvittas mot emittering av aktier i Allgon. Den största ägaren i IIOX utgörs av Verdane Capital (kontrollerar 95,3%) vilket även är största ägare i Allgon. Bolaget kommunicerar att tillträde av aktierna i IIOX beräknas ske i slutet av november, men att ett samarbetsavtal tecknats vilket innebär att bolagen påbörjar gemensamma aktiviteter innan tillträde sker.

Vi upplever att förvärvet kommer att stärka bolagets positionering inom IoT vilket därmed stärker våra antaganden om att affärsområdet industriell IoT kommer att uppleva hög tillväxt under de kommande åren även om vi inte räknar med att se några större finansiella effekter av förvärvet på kort sikt. 

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download