ALLG B

Allgon

Research update

Print

Allgon: Fortsatta satsningar inom IoT

Som väntat påverkades omsättningen under årets tredje kvartal starkt av semesterperioden under juli månad. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 42,6 MSEK och kom därmed in under vår prognos på 46,5 MSEK.

Vi hade dock prognosticerat högre kostnader än rapporterat utfall vilket leder till att EBITDA-resultatet under perioden som uppgick till 1,7 MSEK hamnade i linje med vår prognos på 1,8 MSEK. Rapportens glädjeämne är Åkerströms som fortsätter visa stärkt lönsamhet.

Allgon har under perioden avtalat förvärv av företaget IIOX och fortsätter därmed att stärka sitt IoT erbjudande. Vi upprepar vårt motiverade värde på 20 kr per aktie i basscenariot. Värderingsintervallet sträcker sig från 10 kr per aktie i det negativa bearscenariot till 27 kr per aktie i optimistiska bullscenariot.

Continue reading (pdf) icon-download