ATORX

Alligator Bioscience

Market Cap 1,906.1M

Alligator Bioscience AB (Alligator) är ett bioteknikbolag med säte i Lund, Sverige. Bolaget grundades kring en proteinoptimeringsteknik och knoppades av 2001 från bioteknikbolaget Bioinvent International AB. Verksamheten är inriktad på att ta fram antikroppsbaserade läkemedel mot cancer och mer specifikt inriktad mot det snabbt växande fältet immunonkologi (I/O). Alligator var relativt tidigt in i I/O-området och de första stegen togs redan 2008. VD för Alligator sedan slutet av 2015 är Dr. Per Norlén. Även om han är relativt ny i rollen som vd har han en historik med bolaget och varit anställd sedan 2010, senast i rollen som medicinsk chef. Sedan han kom till bolaget har han haft en central roll i att ställa om fokus och att bygga upp kompetens inom I/O-området. Organisation består av 35 anställda specialiserad inom forskning och utveckling av proteinläkemedel, men även av flera erfarna forskare inom I/O-området. För att kunna hantera en växande projektportfölj närmaste åren räknar vi med att bolagets organisation kommer behöva stärkas ytterligare.

+ more

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post