ARCT

Arctic Gold

Research update

Print

Arctic Gold: Stor ökning av mineraltillgången

Arctic Gold presenterade i början av februari en uppdaterad mineraltillgång för Bidjovaggeprojektet. Tillgången fortsatte att växa och bolaget närmar sig målet om en mineraltillgång på 3,5 miljoner ton. Under 2012 ligger fokus på att utöka mineraltillgången ytterligare bland annat genom vidare undersökning av ”djupmalmen” som upptäcktes vid årets prospektering. Därutöver kommer även en feasibilitystudie att påbörjas. Vi ser fortsatt bra potential i aktien som utvecklats positivt under början av året. Vårt DCF-värde uppgår till 14 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download