ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: Q2 som väntat, Bohult avyttrat

Utfallet i Q2-rapporten bjöd inte på några stora överraskningar. Avtal om försäljning av Bohult till Allianz Global Investors tecknades idag.

Resultatmässigt var utfallet under det andra kvartalet helt i linje med våra ganska dämpade förväntningar. Segmenten egen och samägd vindkraftdrift hade intäkter om totalt 54 MSEK och EBITDA 37 MSEK. Våra prognoser var 55 respektive 35 MSEK. Den låga produktionen var ju redan känd och denna gång lyckades vi pricka rätt på de genomsnittliga intäkterna för el och certifikat.

Projektutveckling och förvaltning hade marginell resultatpåverkan i kvartalet. Avskrivningarna var däremot klart högre till följd av en nedskrivning om 12 MSEK i vindkraftparken Bohult. Arise och Allianz Global Investors har nu under Q3 tecknat ett villkorat försäljningsavtal kring denna park. Köpeskillingen är 19,1 MEUR (ca 180 MSEK) vilket således motsvarar 14 MSEK/MW. Affären uppges få marginell resultateffekt vilket indikerar att priset ligger nära bokfört värde. Arise kommer dock att frigöra cirka 90 MSEK efter återbetalning av lån och swap. Arise har telefonkonferens idag med start klockan 11.00. Vi återkommer med sedvanlig analysuppdatering inom kort. 

Download our latest Research Report from 2017-11-11

Download full report icon-download