ARISE

Arise

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556274-6726 Arise ABInstrumentSE0002095604 SharesInnehavareJan Thorsten Hugo Barchan Före transaktionenAntal aktierUppgift saknas *Antal ...

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-6726 Arise AB
InstrumentSE0002095604 Shares
InnehavareJan Thorsten Hugo Barchan
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-01-16
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 971 151
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 971 151
Andel
 - aktier14,87 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter14,87 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,87 % 4 971 151
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,87 % 4 971 151
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBriban Invest AB
 - antal rösträtter4 971 151
 - andel av rösträtter14,87 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 971 151
 - andel av rösträtter14,87 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJan Barchan
 - telefon0708287187
 - mejljan.barchan@briban.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.