ARISE

Arise

News article

Print

ARISE: ELCERTIFIKATSYSTEMET MÅSTE REFORMERAS - JAN BARCHAN


STOCKHOLM (Direkt) Finansmannen Jan Barchan, som på onsdagen flaggade upp som störste ägare i vindkraftbolaget Arise, ser flera tänkbara faktorer som kan göra storinvesteringen lönsam.Hit hör en reform av det elcertifikatsystem som stöder ...

STOCKHOLM (Direkt) Finansmannen Jan Barchan, som på onsdagen flaggade upp som störste ägare i vindkraftbolaget Arise, ser flera tänkbara faktorer som kan göra storinvesteringen lönsam.

Hit hör en reform av det elcertifikatsystem som stöder investeringar i förnybara energikällor och på lite sikt också att pensionsfonder kan komma att investera i större skala i vindkraft.

Om han också ska ta en mer aktiv del i driften av företaget i form av en styrelseplats är dock ännu en öppen fråga, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det har bestämts att Sverige ska ha mer vindkraft. Med nuvarande låga priser går det inte ihop, samtidigt som Vattenfall - som har dåligt med pengar och inte ger ägaren staten någon utdelning - ska investera i Tyskland. Det visar att Sverige också måste få till ett system som gör vindkraftinvesteringar lönsamma", säger han.

En förändring av dagens certifikatsystem är därför att vänta, resonerar finansmannen. När en sådan reform kan komma till stånd vågar han dock inte gissa på.

"Det kan ta ett år, eller upp till fem år. Jag har ingen tidsaspekt på det, men förr eller senare måste det göras attraktivt för svenska energibolag att investera i det egna landet i stället för att skicka pengarna utomlands", säger han.

Ett annan tänkbar utvecklingslinje är att pensionsförvaltare ger sig in i vindkraft på allvar, menar Jan Barchan vidare.

"Vi har i vindkraften långsiktiga värdetillgångar, borde det inte passa AP-fonder eller andra pensionsförvaltare? De har stora bekymmer med att förränta sina pengar, för mig vore det ett naturligt steg", säger han och hänvisar till att Första och Tredje AP-fonden tillsammans med Folksam 2015 köpte Fortums elöverföringsverksamhet i Stockholm.

Jan Barchans ägande i Arise uppgår enligt onsdagens flaggningsmeddelande till knappt 5 miljoner aktier, motsvarande 14,9 procent av kapitalet i bolaget. Positionen började han bygga upp under hösten 2016. En första post om cirka 2,5 procent blev startskottet och därefter ökade innehavet successivt till drygt 5 procent i oktober, för att via drygt 9 procent (köpta av norska Statkraft) nu alltså ligga på knappt 15 procent.

Är 15 procent en nivå du är nöjd med?

"Det är en lämplig nivå, just nu. Det kan hända att det blir mer och jag kommer i alla fall inte att sälja. Jag är övertygad om att vindkraft är en långsiktig, hållbar energikälla för Sverige, ett viktigt komplement till vatten- och kärnkraft", säger Jan Barchan, som noterar att den konkurrerande energikällan solkraft mest "lyser med sin frånvaro".

Värderingsmässigt borde en Arise-aktie kunna vara värd i storleksordningen 30 kronor, resonerar Jan Barchan, med hänvisning till en analys av Redeye och storleken på bolagets eget kapital.

"Bolaget har visat att det kan sälja anläggningar för det bokförda värdet, vilket också indikerar att 30 kronor är ett rimligt värde", säger han.

Du är bolagets största ägare. Tänker du ta del i styrelsearbetet?

"Det vet jag inte ännu. Jag ska träffa andra huvudägare och styrelseordföranden, sedan får vi se vad som är lämpligt. Det är en diskussionsfråga", säger han.

I styrelsen för Arise sitter redan finansmannen Peter Gyllenhammar, som äger omkring 5 procent av bolaget. Peter Gyllenhammar har också gått in i Studsvik, där Jan Barchan är storägare.

"Det är en ren slump. Men Peter är duktig på balansräkningar och det talar väl också för att Arise ska bli en bra affär", säger Jan Barchan.

Jan Barchan är, utöver Arise och Studsvik, storägare i Net Insight. Han var även relativt tidig investerare i 3D-printingbolaget Arcam som han gick in i 2006. Åtta år senare, och en stor kursuppgång, sålde han innehavet för nästan 300 miljoner kronor.

Arise handlades på onsdagseftermiddagen till 21:80 kronor, en uppgång med 1,4 procent för dagen.


Graf: Arise kursutveckling 5 år

image


Källa: Infront