ARISE

Arise

Research note

Print

Arise: inför rapport

Arise släpper sin halvårsrapport nu på onsdag den 19 juli. Elproduktionen var riktigt bra under Q2, men detta är trots allt en säsongsmässigt svagare del av året. Vi räknar därför med ordentligt röda siffror från EBIT-nivå och nedåt i resultaträkningen.

Elproduktionen under Q2 uppgick till 141 GWh, vilket är 11 GWh eller cirka 8 procent över budget. Samtidigt har priserna på både el och elcertifikat pekat nedåt. Lyckligtvis är majoriteten av elcertifikaten för 2017 säkrade på riktigt bra nivåer. Vad gäller elproduktionen i de helägda parkerna är däremot bara en mindre del terminssäkrade då Arise har räknat med stigande elpriser.

Vår Q2-prognos för segmentet Vindkraftdrift (helägda och 50% av Jädraåsen) är intäkter om sammanlagt cirka 60 MSEK och EBITDA 40 MSEK. Vi tror att EBITDA i koncernens resultaträkning hamnar runt 10 MSEK och EBIT i så fall omkring minus 10 MSEK och resultat före skatt minus 30 MSEK. Resultateffekterna från projektaffärerna är dock svåra att försöka förutspå, i synnerhet på kvartalsbasis. Rapporten släpps vid 8-tiden på morgonen nu på onsdag den 19 juli. Ledningen håller en telefonkonferens med start klockan 11. 

Download our latest Research Report from 2018-05-09

Download full report icon-download