AXIC A

Axichem

Research note

Print

aXichem: Erhåller order med slutleverans till Mexiko

aXichem meddelade under morgonen att bolaget har erhållit en order avseende aXiphen® för leverans till slutkund i Mexiko. Ordervärdet uppgår till cirka 32 890 Euro där 1500 kg aXiphen®feed kommer att levereras för att ingå i en pilotproduktion av kycklingfoder.

Försäljningsbolaget Chr. Olesen Group, vilka har rätten att sälja produkten aXiphen® som fodertillsats i Europa och Latinamerika, ligger bakom ordern som kommer att levereras till slutkunden i Mexiko. Enligt aXichem räknar den mexikanska kycklingindustrin med att cirka 40 procent av de uppfödda djuren får salmonella samtidigt som kraven på antibiotikafri uppfödning blir allt högre. Med tanke på att aXichem och dess produkt aXiphen® har visat på mycket goda resultat som salmonellahämmare bör det finnas en efterfrågan från marknaden. 

Vi anser att det kommer bli intressant att följa utvecklingen då den inledande beställningen uppges ingå i en pilotproduktion. För tillfället uppges dock inte vem slutkunden är eller hur stor en potentiell framtida försäljningsvolym skulle kunna bli. Då vi räknat med att bolagets försäljning ska inledas under året och med tanke på att beställningen kan anses som relativt liten gör vi inga förändringar i vår värdering av bolaget. 

Download our latest Research Report from 2018-09-04

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post