BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Emission i hamn, men garanter fick även en skvätt

Bolagets företrädesemission på 191 miljoner kronor är nu avslutad och på morgonen släpptes besked om hur teckningen föll ut. Till 85,4 procent (162,8 miljoner kronor) tecknades emissionen med företrädesrätt (via teckningsrätter). Ytterligare 7,8 procent (14,9 miljoner kronor) tecknades utan företrädesrätt och resterande 6,8 procent (12,9 miljoner kronor) hamnade på garanterna av emissionen. Utöver företrädesemissionen genomförs en riktad emission till Omega Funds på 43 miljoner kronor. Vi räknar med att de två emissionerna tillför Bioinvent 210 miljoner kronor efter transaktionskostnader.

Utifrån hur handeln i teckningsrätter sett ut under teckningstiden var det inte helt överraskande att en del av emissionen till slut hamnade på garanterna. Om vi ser till de som är garanter är det sannolikt att en del av dessa förmodligen väljer att kliva ur aktien relativt omgående och därmed ge ett visst överhäng i det korta perspektivet. Det är bästa förklaringen till att de nya aktierna från emissionen (Binv BTA) nu på morgonen har handlats under emissionskursen.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download