BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Levererar julklapp till aktieägarna


Idag tillkännages ett forskningssamarbetsavtal inom immunonkologiområdet med läkemedelsbolaget Pfizer, där syftet är att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller. Avtalet innebär en kontantbetalning på 10 miljoner dollar, som kan generera drygt 500 miljoner dollar vid uppnådda utvecklingsmässiga och regulatoriska mål om fem antikroppar utvecklas. Bolaget får även upp till tvåsiffrig royalty från produkter som når marknaden. Vårt motiverade värde uppgick inför dagens besked till 3,5 kronor, men kommer behöva justeras upp ordentligt.

Samarbetsavtalet med Pfizer är en ordentlig fjäder i hatten för bolaget och ledningen som länge talat om möjligheterna att få till avtal kring dess forskning. Exakt vad för måltavlor det handlar om är ännu inte tillkännagivet, men det handlar om flera. Forskningssamarbete drivs inledningsvis tillsammans, och Bioinvent får forskningsfinansiering för deras del i samarbetet. Kontantersättningen inkluderar en investering från Pfizer på 6 miljoner dollar, som därmed blir bolaget tredje största ägare med drygt 7 procents ägande. Den riktade emissionen till Pfizer sker till en premiekurs 2,56 kronor, 30 procent över den volymvägda genomsnittskursen senaste tio handelsdagar. Avtalet innebär ordentlig förstärkning av bolagets redan goda finansiering, samt betydelsefull validering av forskningen och ledningen. Vi gör en översyn av vår Bioinvent-modell och räknar med att ordentligt höja vårt nuvarande motiverade värde.

Download our latest Research Report from 2017-06-02

Download full report icon-download