BINV

Bioinvent International

Research note

Print

Bioinvent: Inleder samarbete med Transgene

Igår efter börsens stängning kom beskedet att Bioinvent och Transgene inleder samarbete för att utveckla nästa generation av onkolytiska vacciniavirus. Projektet kommer vara hälftenägt av bolagen, och så fördelas även kostnaderna. Vi tror att bolagen kommer in i samarbetet väl förberedda på sina delar och att den prekliniska utvecklingen därför kan gå relativt fort framåt, med möjlighet att nå klinisk fas redan under 2019. Vi gör inga estimatändringar, men ser positivt på affären.

Bioinvent och franska Transgene inleder samarbete om att utveckla onkolytiskt virus laddat med CTLA-4 antikroppssekvens. Bioinvent bidrar med kunnande inom antikroppar och att ta fram anti-CTLA-4-antikroppssekvens. Virusvektorn som ska användas bygger på en vacciniavirus-baserad plattform framtagen av Transgene. Bolaget har lång erfarenheten från att utveckla onkolytiska virus och tagit fram Pexa-Vec som är licensierat av SillaJen. Pexa-vec är även baserat på vacciniavirus, men laddat med GM-CSF som anses stimulera och aktivera immunceller. Fas III-studier pågår för Pexa-Vec inom levercancer. Att istället ladda virusvektorn med CTLA-4 antikroppssekvens bör kunna vara fördelaktigt för att reducera immunsuppression i tumörmiljön.

Bägge bolagen har lång expertis inom sina respektive specifika delar de tillför i projektet, vilket är anledning till att vi tror att den prekliniska fasen kan gå relativt fort framåt. Vi bedömer att det kan bli möjligt att inleda kliniska studier redan under 2019, mest troligt under andra halvan. Projektet kommer vara hälftenägt av bolagen och så fördelas kostnader. De inledande kostnaderna i projektet bedömer vi dock kommer vara begränsade.

Vi är lite överraskade att Bioinvent ger sig in i ett onkolytiskt virus-projekt, men vi tycker det är en intressant satsning. Onkolytiska virus har betydande potential inom immunonkologiområdet, framför allt i kombination med andra anticancerbehandlingar. Vi kan även notera ett tydligt ökat intresse inom industrin för denna sort behandlingar senaste åren, vilket talar för bra möjlighet att göra licensaffärer.

Samarbetet med Transgene breddar Bioinvents projektportfölj och kan förhoppningsvis bli ett kliniskt projekt redan inom två år. Vi gör i detta läge inga ändringar i våra estimat, men vi kommer titta närmare på projektet och återkomma med mer detaljer.

Bioinvents aktiekurs har  gått mycket svagt senaste två månaderna. Vår tolkning är att aktien påverkats negativt av ett generellt svagt börsklimat för denna typ av aktier och av ökad osäkerhet kring bolaget efter besked om att vd slutar vid årsskiftet. Gårdagens besked visar i alla fall att verksamheten går vidare, vilket borde kunna mildra den bolagsspecifika osäkerheten i marknaden. 

Download our latest Research Report from 2018-09-05

Download full report icon-download